РС Електро: „Портфолиото на Baur Ви осигурява решения за надеждно локализиране на кабелни повреди и кабелна диагностика“

31.01.2023 г.7 мин.

Подобно е на посещението при лекар: подробните и точни изследвания помагат едно заболяване да бъде диагностицирано още преди да е настъпила сериозна криза. Същото се отнася и до системите за електрозахранване. Диагностиката на кабелите позволява да се определят слабите места в тях още преди те да станат причина за прекъсване на електрозахранването, като спомага и за значително увеличаване на експлоатационния им живот. „Благодарение на високотехнологичните измервателни прибори и софтуерни инструменти за тестване и диагностика, компанията Baur предлага различни решения за предотвратяване на аварии в мрежата и оборудването, като по този начин прави инвестициите в кабелната мрежа по-предсказуеми и по-рентабилни“, съобщиха за Инженер.bg от фирма РС Електро, партньор на Baur за България.

Семейната компания Baur, която започва дейността си преди повече от 75 години, днес е един от лидерите в областта на тестващото и измервателното оборудване. Сред нейните дългогодишни клиенти са повечето световни оператори на електроразпределителни мрежи. Портфолиото на Baur е систематизирано в четири основни групи, а именно: локализиране на кабелни повреди, тестване и диагностика на кабели, мобилни лаборатории и тестване на изолационни масла.

Надеждно локализиране на кабелни повреди

Потребителите изискват непрекъснато електрозахранване, независимо от текущото преструктуриране на енергийната система. Решаващ фактор за надеждността на захранването е ефективната електрическа мрежа с най-малък брой прекъсвания. Повредата на положените в земята кабели е причина не само за частично или пълно прекъсване на захранването, но ако не бъде локализирана бързо и точно, тя може да доведе до високи разходи за ремонт и възстановяване на мрежата. Само бързото и точно локализиране на кабелната повреда ще намали тези разходи и ще сведе до минимум времето за престой.

„Висококачественото оборудване на Baur за локализиране на кабелни повреди е световен еталон за прецизност и надеждност от десетилетия. С над 75 години опит в локализирането на кабелни повреди, компанията предлага ориентирани към потребителя решения, за да отговори на всяко изискване и бюджет. Продуктовата гама за локализиране на кабелни повреди покрива целия свързан процес по оптимален начин и позволява на потребителя да установи мястото на повредата бързо и прецизно. Модулните системи и устройства са в състояние да отговорят на всякакви индивидуални нужди – универсалност, която се е доказала в практиката”, поясниха са от РС Електро.

Портфолиото на компанията включва системи за точно локализиране, системи за идентификация на кабели, аудиочестотни трасиращи системи, уреди за изпитване на кабелната обвивка и локализиране на повредите, преносими рефлектометри, кабелни локатори, аудиочестотни предаватели, генератори на ударно напрежение, прогарящи трансформатори и др.

Тестване и диагностика на кабели за рентабилна поддръжка

Тестването на кабела и неговата изолация позволява точно да се определи дали кабелната система е безопасна и годна за експлоатация към момента на провеждане на изпитанието. Все по-голям брой оператори на кабелни мрежи се фокусират върху кабелната диагностика, тъй като тя е в състояние да идентифицира скрити системни дефекти, особено в кабелните мрежи.

Диагностиката на кабелите обединява целите за максимално увеличаване на експлоатационната наличност на мрежата и минимизиране на разходите за ремонт и поддръжка. С помощта на системите за диагностика на Baur може да се извършва поддръжка въз основа на реалното състояние на мрежата, което повишава нейната рентабилност. „Прецизният анализ на състоянието на кабелите прави възможно извършването на скъпи ремонти и поддръжка само там, където наистина е необходимо. Превантивните мерки или неоправданата подмяна на дълги кабелни трасета вече остават в миналото“, коментираха от RS Electro.

Baur предлага системи за изпитване и диагностика с високо напрежение, високоволтови изпитвателни системи за много ниска честота, портативни диагностични системи за частични разряди, системи за тестване на силови кабели, индуктори и тестери за частични разряди, високоволтови тестери и др.

Мобилни електротехнически лаборатории и системи за бързо и точно локализиране на кабелни повреди и диагностика

Сложността на кабелните мрежи води до широк спектър от задачи, които специалистите по електропреносни мрежи трябва да решават. Често, когато се планират оперативни дейности, не е ясно какво оборудване ще е необходимо на място. Тук на помощ идват системите Baur. Благодарение на персонализирането на цялостното оборудване спрямо индивидуалните нужди на клиента, както и управлението на всички устройства с помощта на единния интелигентен софтуер BAUR 4, операторите са максимално подготвени за работа в полеви условия.

„Мобилната електротехническа лаборатория се превръща в незаменим инструмент за всеки специалист, осигурявайки му оптималното оборудване за всяка ситуация. Baur предлага четири типа системни решения за монофазни и трифазни кабели: мобилните електрически лаборатории titron® и transcable , серията минилаборатории Syscompact и специални системи за локализиране на повреди на дълги кабели“, информираха от РС Електро.

Изпитване на изолационни масла

Изолационните материали са жизненоважни за енергийните системи. Поради замърсяване и стареене тези материали губят своите изолационни и охлаждащи свойства. Последствията от това са повреда на системите, прекъсване на захранването и свързаните с това високи разходи.

Изпитването на изолационните материали е заложено в законовите нормативи и се регулира от национални и международни стандарти. Уредите на Baur за тестване на изолационни масла и материали са с международно признато качество, като осигуряват:

  • Точност, надеждност и необходимия обем на резултатите от измерванията;
  • Намаляване на дейностите и разходите за тестване;
  • Висока степен на персонализиране и лекота на използване;
  • Дълъг експлоатационен живот на устройствата.

„Като резултат от натрупания опит и ноу-хау Baur е създала разнообразна продуктова гама от лесни за употреба надеждни и рентабилни устройства, използвайки съвременни технологии с висока ефективност и отчитайки разпоредбите на не по-малко комплексните норми и стандарти“, допълниха още от РС Електро.

Източник на снимковия материал: РС Електро, Baur

Тагове: Baur, електрозахранване, електротехника, кабелно оборудване, контролно-измервателна апаратура, РС Електро

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

РС Електро ЕООД