Индустриален сервиз извършва внедряване на системи за енергиен мониторинг на предприятието

12.01.2021 г.3 мин.

Сред най-актуалните теми пред индустрията в световен мащаб са постигане на по-ниско потребление на енергия, повишаване на ефективността и ограничаване на вредното влияние върху околната среда. „Внедряването на системи за енергиен мониторинг подпомага предприятията в стремежа им да оптимизират енергийните разходи и ефективността си и успешно да регулират своя въглероден отпечатък”, коментираха за читателите на Инженер.bg от водещата българска инженерингова и търговска фирма Индустриален сервиз.

Компанията предлага услуги по изграждане на подобни системи, като доставя системно оборудване за следене на енергопотреблението в реално време, необходимия софтуер и извършва обучение за работа със системата. 

Към услугите в областта на енергийната ефективност, предоставяни от Индустриален сервиз, се включва и извършване на енергийно обследване на оборудването по Закона за енергийната ефективност и създаване на товаров график и прогнозиране на енергопотреблението. 

Индустриален сервиз е компания, специализирана в консултиране, разработване, проектиране, внедряване и сервиз на оборудване в областта на силовата електроника и индустриалната автоматизация.

„Предлагаме продукти и услуги, които гарантират постигане на висока надеждност и безаварийна работа на електрооборудването в индустрията, енергетиката, транспорта и телекомуникациите. Постигаме го благодарение на нашето сътрудничество с водещи световни производители, което ни позволява гъвкава реакция, съобразена с индивидуалните изисквания и потребности на клиентите във всяка фаза от техния проект“, коментираха от утвърдената инженерингова фирма. 

Експертите от Индустриален сервиз предлагат консултации относно възникнали технически проблеми както със системи за енергиен мониторинг, така и с всяко друго електрооборудване в предприятието. Екип от специалисти изготвя ежедневно идейни и работни проекти за осъвременяване на оборудването и за внедряване на съвременни технически решения. 

Източник на снимковия материал: Индустриален сервиз, pixabay.com

Тагове: енергетика, Индустриален сервиз, инженеринг, мониторинг, процесна автоматизация