Yokogawa разработи нов безжичен портален модул ISA100 Wireless

14.03.2018 г.6 мин.

Японската компания Yokogawa Electric Corporation обяви, че е разработила ISA100 Wireless - портален модул за полеви безжични комуникации, който интегрира функциите на точка за достъп и шлюз. „Официалният пазарен дебют на устройството бе в края на миналата година. Компактен по размер и лесен за настройка, този модул е оптимален избор за изграждане на малки безжични полеви системи, например при добива на нефт и газ, както и за други видове приложения, при които данните обикновено се събират от малък брой устройства, разположени на голяма територия“, съобщиха за Инженер.bg от Йокогава България.


Безжичните системи позволяват на полевите устройства да осъществяват безжичен обмен на данни с хост системи, които изпълняват функции, свързани с мониторинг и контрол. Днес се наблюдава все по-нарастваща необходимост от събиране на данни, които способстват за повишаване на производителността и безопасността във всякакви видове промишлени съоръжения. „Търсенето на полеви безжични устройства за такива цели се повишава, тъй като тяхната инсталация е по-евтина и могат да бъдат инсталирани на места, които не са достъпни чрез конвенционални кабелни устройства“, поясниха от Йокогава България.


През 2010 г. Yokogawa пусна първите в света безжични устройства, съвместими със стандарта ISA100. Оттогава компанията непрекъснато добавя нови полеви устройства към тази серия, които могат да измерват разход, температура, налягане и вибрации, а също така и портални шлюзове и адаптори, чрез които обикновени устройства обменят данни по безжичен път.


Безжичните системи ISA100 Wireless са бързи, надеждни и могат  да свързват устройства, които са разпръснати на широка територия. Днес Yokogawa предлага пълна гама от ISA100 Wireless продукти, които намират приложение при изграждане на големи безжични полеви системи.Към тази продуктова серия вече е добавен и нов модул, който удовлетворява потребността от портален шлюз, подходящ за системи с малък брой точки на измерване.


Отличителни характеристики на продукта:


 - Компактен размер.


Съществуващите безжични системи се състоят от:


 - Безжични трансмитери, които могат да измерват скоростта на потока, температурата, налягането и вибрациите в производствения процес;

 - Точки на достъп за получаване на сигнали от безжични сензори;

 - Станции за управление, които функционират като шлюзове за събиране на данни от измерванията в точките на достъп, и изпращат данните към хост система.

 

Новият шлюзов модул може да функционира както като точка на достъп, така и като шлюз, тъй като включва безжичен комуникационен модул FN110 с вграден шлюз*. „Размерите на FN110 са непроменени: диаметър 23 mm и дължина 90 mm. Когато се използва заедно с интерфейсен адаптер LN90, който включва адаптер за захранване и комуникационен интерфейс за хост система, новият портален модул може да свърже до 20 полеви безжични устройства с хост контролер или друго устройство чрез стандартен комуникационен протокол RS-485 Modbus“, поясниха от Йокогава България.


 - Лесна настройка.

 

Модулът ISA100 Wireless изисква задаване само на няколко параметъра. За да се осигури присъединяване към хост системата е необходимо безжичните сензори да имат пряка видимост с шлюзовия модул. Изграждането на такъв тип система е безпроблемно, дори за техници, които нямат предишен опит с безжични системи.


 - Ниско енергопотребление.


Потреблението на електроенергия на този компактен модул е само 0.3 W.Основните сфери на приложение са на безжичния модул ISA100 са:


 - Предприятия от нефтохимическата, химическата, целулозно-хартиената, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, както и в железодобивната и стоманодобивната индустрия;

 - Добив на нефт и газ (разработка и експлоатация на находища).

 

Новият шлюзов модул открива и нови възможности за използване на безжичните мрежи. „Системите ISA100 Wireless могат да бъда изградени, така че да отговарят на голямото разнообразие от потребности на клиентите. Yokogawa ще продължи да работи, за да предлага на своите потребители най-добрите решения в този клас. По този начин, благодарение на новите безжични устройства и системи, ISA100 Wireless ще се повиши ефективността и ще се разшири използването на тази безжична технология“, заявиха в заключение от Йокогава България.


* В първоначалната си конфигурация, без шлюза, FN110 е монтиран върху полеви безжични устройства и функционира единствено като антена.


Повече информация за Йокогава България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: Йокогава България, Yokogawa

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Йокогава - Клон България
https://www.yokogawa.com/eu/