ATAMIQ: Логистичните центрове и складове все по-често предпочитат изграждането на фотоволтаични централи за собствени нужди

15.03.2023 г.5 мин.

Бурното развитие на електронната търговия даде тласък в изграждането на многобройни логистични и складови бази. Този процес увеличи въглеродния отпечатък в управлението на веригата на доставки чрез високата консумация на енергия за отопление, охлаждане, вентилация и осветление на складовете, прекомерната употреба на хартия и отпадъци, както и консумацията на енергоемко оборудване. Това превърна логистичните съоръжения в източници на значителни емисии на парникови газове. Какви стъпки предприема складовият сектор за минимизиране на потреблението на енергия и за приложението на комплексни решения за изграждане на фотоволтаични системи, за читателите на Инженер.bg коментират от ATAMIQводеща българска онлайн платформа за иновативни и устойчиви технологични решения, търговия с индустриално оборудване, машини и консумативи.

ATAMIQ предлага експертна, консултантска и проектантска помощ, наред с осигуряването на всички необходими материали и услуги, свързани с фотоволтаични системи – соларни панели, инвертори, батерии, метална конструкция и необходимото електрическо окабеляване и системи за управление за комплексно изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) до ключ. Този цялостен подход гарантира едновременно качество, максимален ефект, надеждност, експедитивност и бърза възвращаемост за инвеститорите и собствениците на логистични сгради. Реализацията на соларните проекти води до по-висока устойчивост и конкурентоспособност, намалявайки електропотреблението. Също така увеличава и стойността на сградния фонд.

„Сред основните предимства при ползването на ФЕЦ са заместването на част или изцяло на потреблението на електроенергия от собствено по-евтино „слънчево производство“, дългосрочно фиксиране на цената на електроенергията под пазарните цени за киловатчас, намаляване на зависимостта на компанията от други доставчици на електроенергия и отказ от използване на традиционни енергийни източници. Все по-важно за компаниите е намаляването на негативното въздействие върху околната среда, постигане на по-ниски текущи оперативни разходи за експлоатация на оборудването и висока надеждност“, поясниха от ATAMIQ.

По отношение на фотоволтаичните проекти складовете имат конкретно предимство –  отлична възможност за инсталиране на слънчеви панели на покриви и фасади, а компанията ATAMIQ предлага високо ниво на автоматизация на соларните централи, благодарение на която не е необходимо привличането на допълнителен персонал за обслужване. Освен че покривите на складове и логистични центрове обикновено са плоски и с необходимата площ за инсталиране на соларни панели, те са и достатъчно високо над земята, за да се излагат на слънце без препятствия. С широкоплощната си зона на слънцестоене, фотоволтаичните системи могат да компенсират нарастването на разходите за енергия и да осигурят бърза възвръщаемост на инвестицията. Това съображение, както и ползването на опитни експертни решения на всеки етап от проекта, са в основата на предпочитанията към изграждане на ФЕЦ до ключ.

Ето какви са определените етапи от алгоритъма за изграждане на слънчева електроцентрала по думите на специалистите от ATAMIQ:„Експертите стартират с анализ на съоръжението и събиране на необходимите начални данни за проекта. Следва разработване и утвърждаване на технически задания за проектиране и изграждане на слънчева електроцентрала. Конкретното изготвяне и одобряване на проектна документация минава съответните процедури и се стига до поръчка и закупуване на необходимото оборудване (соларни панели, соларни инвертори, кабели, монтажни системи и др.) и доставката му до обекта. За монтажа и свързването на оборудването в съответствие с проектната документация компанията изпълнител осигурява квалифицирани екипи. Въвеждането в експлоатация на слънчевата централа се провежда в съответствие с всички законодателни норми и процедури“.

Източник на снимковия материал: ATAMIQ (АТАМИК), canva.com

Тагове: ATAMIQ, ВЕИ, фотоволтаичен панел, фотоволтаична инсталация

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Atamiq.com / Атамик ЕАД
https://atamiq.com/bg