ЧЕЗ България: Заедно с ТУ – София ще работим в посока сближаване на системата на образованието с нуждите на бизнеса

24.11.2020 г.4 мин.

ЧЕЗ България ще си сътрудничи с Технически университет – София (ТУ – София) в подготовката на кадри за сферата на енергетиката у нас, както и в популяризиране на сектора сред младите хора. На официална церемония, която се проведе в ТУ – София, регионалният мениджър на ЧЕЗ България, г-н Карел Крал, и ректорът на висшето учебно заведение, проф. д-р инж. Иван Кралов, сключиха второто си споразумение за стратегическо партньорство, обхващащо многообразието от дейности, по които двете страни са установили партньорски отношения през годините, съобщиха за Инженер.bg от ЧЕЗ България.

Така с общи усилия енергийната компания и ТУ – София ще подкрепят професионалното образование в сферата на електроенергетиката и ще работят в посока сближаване на системата на образованието с нуждите на бизнеса.

„Подпомагането на професионалното образование е основен елемент в стратегията на ЧЕЗ България за устойчиво развитие. Целта на дружеството като работодател е да създава успешни и мотивирани специалисти и да им даде възможности за професионално и личностно развитие в областта на българската енергетика. Технически университет – София е наш основен партньор в постигането на тази цел", заяви г-н Карел Крал.

„Горд съм, че Технически университет – София има много добри традиции във взаимодействието с бизнеса. Изказвам лично благодарността си към Вас, г-н Крал, защото споразумението ще ни открие още повече възможности за привличане на студенти, които да развиват своите професионални компетенции в областта на енергетиката. Наша задача е да накараме студентите да решават реални казуси в различни проекти и в бъдеще най-важното развитие за тях ще бъде казусно ориентиране към различни професии“, заяви д-р инж. проф. Кралов, който връчи на регионалния мениджър на ЧЕЗ България юбилеен златен медал по случай 75-ата годишнина на ТУ-София.

ЧЕЗ България развива дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование у нас. Част от нея е устойчивото партньорство с професионалните гимназии и висшите учебни заведения с профил „Електроенергетика“. Енергийното дружество бе сред първите компании, които се присъединиха към проекта за развитие на дуалното обучение по електротехника ДОМИНО. През 2019 г. ЧЕЗ България получи отличие за най-добри социални придобивки за учениците в дуална форма на обучениe. Поредната инициатива на компанията е и създаденият през 2020 г. специализиран сайт „Енергия за бъдещето“, чрез който ЧЕЗ България цели да насърчи и мотивира младите хора да изберат сферата на електроенергетиката за своя кариера.

Източник на снимковия материал: ЧЕЗ България, freepik.com

Тагове: електротехника, енергетика, кариера, образование, ЧЕЗ България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Технически университет – София
https://tu-sofia.bg/

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЧЕЗ България ЕАД
http://www.cez.bg/