Ейч Ай Инженеринг: Индустриални трифазни зарядни устройства и токоизправители RTB на Borri

21.09.2020 г.3 мин.

Гамата индустриални трифазни тиристорни зарядни устройства за акумулаторни батерии RTB на Borri е разработена специално за тежки експлоатационни условия. Тя осигурява директно захранване и зареждане на акумулаторните батерии с висока степен на ефективност. „Използваният в серията RTB мощен микропроцесор за управление на всички функции се отличава с опростена настройка, лесна комуникация и висока надеждност“, съобщиха за Инженер.bg от фирма Ейч Ай Инженеринг, която предлага UPS решенията на доказаната италианска компания в България.

Зарядните устройства представляват тиристорни мостови изправители, които са подходящи за зареждане на никел-кадмиеви или оловно-киселинни батерии при едновременно захранване на постояннотокови товари. Те могат също да се използват без батерии като източник на постояннотоково захранване.

„Основните области на приложение на RTB са нефто- и газодобивна индустрия, нефтопреработвателна промишленост, енергетика, транспортна и минна индустрия, както и други тежки отрасли на промишлеността", коментираха от Ейч Ай Инженеринг.

Основни характеристики на серията RTB на Borri:

 • Доказан микропроцесорен контролер;
 • Голям LCD панел с мнемосхема и история на прегледите;
 • Богат избор от аларми, индикации и измервания;
 • Електронно ограничение на изходния ток на батерия и зарядното устройство;
 • Надежден тиристорен мостов изправител с разделящ трансформатор;
 • Комуникационни портове и безпотенциални контакти;
 • 4-степенно зареждане на батерията, включително зареждане при ръчен режим;
 • Високо средно време на безотказна работа и ниско средно време за ремонт;
 • 20 програмируеми светодиода за аварийни сигнали и работно състояние;
 • Устройствата от серията са предназначени за никел-кадмиеви (нехерметични/херметични необслужвани) и оловно-киселинни (нехерметични/херметични необслужвани) батерии;
 • Разширено управление на акумулаторната батерия;
 • Гъвкави вградени функции;
 • Възможна работа без батерия (токоизправител);
 • Висока степен на индивидуална адаптация;
 • Лесна поддръжка и експлоатация.

Стандартни характеристики на трифазни зарядни устройства и токоизправители RTB:

 • Вътрешни входни и изходни превключватели на токоизправителя;
 • 6-импулсен мостов изправител с входен разделящ трансформатор;
 • Изходен LC изглаждащ филтър;
 • Предпазител за защита на токоизправителя;
 • Мониторинг на състоянието на акумулаторната батерия и система за диагностика;
 • Звукова сигнализация.

Стандартни функции на устройствата RTB на Borri:

 • Дистанционна алармена сигнализация за грешка в работата на 8-те безпотенциални контакта;
 • Монтиран на пода шкаф със степен на защита IP30 и врата със степен на защита IP20;
 • Маркировка на захранващите и контролните кабели;
 • Кабели, несъдържащи халоген;
 • Маркировки на компонентите;
 • Вход на кабелите в долната част;
 • Стандартно обозначаване/заводска табелка;
 • Усъвършенстван многофункционален LCD панел;
 • 20 програмируеми светодиодни индикатори за аварийни сигнали и работно състояние.

Източник на снимковия материал: Ейч Ай Инженеринг, Borri, freepik.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ейч Ай Инженеринг ООД
http://www.hiengineering-bg.com/