Бандени: „Condition-based monitoring“ – интелигентен начин за прогнозна поддръжка и мониторинг в задвижванията на Danfoss Drive

13.11.2020 г.3 мин.

“Condition-based monitoring” e лицензиран софтуер за мониторинг, интегриран в честотните преобразуватели от гамата VLT® на Danfoss. Този тип наблюдение позволява редовно да се проверява състоянието и работата на машината, когато задвижването е в експлоатация, и превантивно открива механични повреди, отклонения от номиналните стойности в работата на двигатели и др. Благодарение на него могат да се предприемат действия преди процесът или машината да бъдат повлияни от повредата. „В устройството се задействат аларми и предупреждения, които уведомяват клиента или сервизните техници, че има необходимост от подмяна на дефектирал елемент или възел, за да работи устройството винаги в оптимално състояние“, коментираха за Инженер.bg от водещата българска фирма Бандени, официален партньор и представител на продуктите на Danfoss Drive у нас.

Точната информация в точното време 

Мониторингът на състоянието открива неизправности на ранен етап, оптимизира използването на ресурси и дава възможност за предварително планиране. „С помощта на тази функционалност, ще намалите загубите от принудителен престой, разходите за запаси от резервни части и непредвидени спирания в производството, а освен това ще постигнете по-добри условия на работа на задвижването или двигателя“, споделиха още от Бандени. 

Наблюдение на състоянието на ключови места 

Функции за наблюдение на състоянието, интегрирани в задвижванията, имат зоните с най-важна роля за работата на всяко устройство. Чрез тях може да се извършва: 

  • Мониторинг на намотката на статора;
  • Мониторинг на вибрациите;
  • Мониторинг на товара. 

Мониторингът на състоянието осигурява въвеждане в експлоатация на устройството чрез специален плъгин в програматора и възможност за индикаторен панел в облака чрез услугата за дистанционен мониторинг Remote Monitoring DrivePro®. 

В обобщение, характеристиките и предимствата на мониторинга на състоянието, включват: 

  • Незабавни предупреждения за неизправности на задвижването;
  • Съхраняване в облак на ключови данни и параметри;
  • Съхраняване на данните за отказите в облак;
  • Точни измервания и тенденции;
  • Графици за прогнозна поддръжка на ключови компоненти;
  • Възможност за бързо и професионално отстраняване на неизправности. 

Източник на снимковия материал: Бандени, Danfoss Drive

Тагове: Danfoss, Бандени, електротехника, задвижвания, мониторинг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бандени ООД
http://www.bandeni.net/