Цената на един продукт трябва да е честна - според иновациите, качеството и приложението

11.04.2013 г.11 мин.

Мая Иршик, маркетинг мениджър на ВАГО България, пред Инженер.bg

 

Уважаема г-жа Иршик, WAGO е разпознаваема марка сред българските специалисти. В каква посока надграждате и развивате постигнатия имидж до момента?

Основните ни цели са свързани с развитие на пазарния ни дял в България. От голямо значение за WAGO е да разширим пазарния си дял в областта на проектите, свързани с оползотворяване на възобновяеми  енергийни източници, и по специално на слънчева енергия. Разработването и приложението на концепции в тази област е една от основните ни инициативи, по които работим усилено от миналата година.

Ангажираме се с развитието на конкретни проекти в областта на електро-автомобилната индустрия и на алтернативните източници на енергия. Друга наша основна цел е развитието на специфични продукти, съвместно с нашите клиенти – това са продукти, които са изцяло съобразени с нуждите на крайния потребител и са ориентирани изцяло към неговото конкретно производство и бранш.

Продължаваме също така активно да работим в областта на автоматизацията с акцент върху внедряването на съвременни системи за сградна автоматизация.

 

Предстои ли обновяване на традиционно предлаганата част от продуктовата ви гама?

Вътрешнофирменото развие на WAGO през последните няколко години е фокусирано в посока активното разработване на иновативни продукти, включително и обновяване на наши класически „бест селър“ продукти. Например, клемите от новата серия 2273, които се предлагат с огромен пазарен успех от пролетта на 2012 г. в България, благодарение на уникалните си технически характеристики.

Подобни продукти са и новата LED клема от серия 2006, която е разработена специално за нуждите на производителите на LED лампи и осветителни тела с LED. Също така, не мога да пропусна и I/O контролерите на WAGO, както и новият ни индустриален контролер. Системите, базирани на тях, са универсално приложими както в индустрията, така и в сградната автоматизация, и се комбинират свободно с всички отворени системи. Развихме допълнително и софтуера WAGO Cockpit (б.ред. свободно достъпен на www.wago.com).

 

Кои са целевите групи потребители на техниката и техническите решения на WAGO в България?

Целевите групи потребители на WAGO включват както системните интегратори, така и PCB производителите, електропроектантите, производителите на ел. табла и монтажните фирми.

Продуктите, които компанията произвежда са разработени с оглед пестене времето на потребителя – и в процеса на монтаж, и по времена експлоатацията им. Функционалността и надеждността на изделието са основни фактори при производството на изделия на WAGO. Компанията е лидер на пазара повече от 35 години насам. При това не само в Европа, а на световно ниво! Какво по-сериозно доказателство за това от опитите за копиране на наши изделия.

За съжаление, на българския пазар интересът към внедряването на нови, спестяващи разходи и време продукти не е много голям. В сравнение с други европейски пазари в България е необходимо да се влагат усилия в подобна „мисионерска“ работа, което е едно от нашите най-големи предизвикателства на българският пазар.

 

Планирате ли провеждането на различни обучения?

Да, предлагаме на всички интересуващи се фирми и специалисти от бранша, различни видове обучения. Планираме провеждането и на специални обучения за програмиране на контролери и телеконтролери. Отворени сме за въпроси и предложения по тази тема, като всеки български специалист би могъл по всяко време да отправи запитвания във връзка с обучения на електронна поща: info-bg@wago.com.

 

Оптимизирана ли е структурата и партньорската мрежа на WAGO към настоящия момент у нас?

В последните години екипът на ВАГО България положи и продължава на полага специални усилия в изграждането на партньорски отношения и дистрибуторски канали с множество търговци от областта на електрооборудването. Основна наша цел е да осигурим на производителите и на монтажниците на ел. табла в цялата страна бързо и безпроблемно снабдяване. Чрез директен контакт на място, съвместно с нашите партньори, се стремим да предложим на крайния клиент оптимално за конкретния казус решение. В тази връзка разширихме търговския екип на ВАГО в различните райони на страната.

 

Кои са новостите в продуктовата гама на WAGO, чиито пазарен дебют ще бъде обявен през настоящата година?

Новости при WAGO има почти непрекъснато. Бих искала още веднъж да спомена революционното развитие на клемата за разклонителни кутии от серия 2273. Тя е с много по-малки габарити в сравнение с предишния модел, благодарение на което мястото за монтаж се намалява с 25%.

Друга новост е свързващата клема от серия 222, предназначена за фини, меки и многожилни проводници със сечение от 0.08 до 4 мм2, която вече налична с 2, 3 и 5 отвора. Свързването се осъществява без използването на каквито и да било допълнителни инструменти.

Сред новостите е и новата гама захранвания ЕCO 24V, за токове от 2,5 дo 10 A. Не бих искала да пропусна и Pro Power Single с три фазово захранване с голямо входно напрежение, изходно напрежение 12V, 24 V и 48 V, при токове от 3А до 40 А. Други новости са буфер модули , UPS-и,  електронни прекъсвачи, както и серията Jumpflex с изолационни усилватели и преобразуватели за ток и температура. Те са вградени в кутия с размер 6 mm.

 

Компанията WAGO е производител не само на отделни продукти, но и на цялостни решения.

Да, така е! В областта на цялостните решения продължаваме да търсим иновативни системни интегратори, които биха желали да станат Доставчици на решения на WAGO, и заедно с нас да се развиват, да търсят и преди всичко да предлагат решения. Предоставяме редица възможности в посока проектирането и изграждането на цялостни решения, например, чрез функционални блокове за вентилация и климатизация, DALI , BMS.

Новите звена във WAGO, отговарящи за изграждане и разработване на проекти както за индустриални приложения, така и за BMS и ОВК, работят в тясно сътрудничество с нас и с нашите Доставчици на решения в България в посока развитието, разработването и подкрепата на различни проекти.

 

Каква е пазарната ситуация на международно ниво?

Наблюдението на глобалният пазар показва признаци на бавно подобряване, но от гледна точка на отделните държави, особено в Европа, е необходимо много внимателно оценката да се диференцира. Причината е, че между различните държави продължават да се наблюдават големи разлики в пазарите. Глобално, в рамките на европейската общност също може да се говори до известна степен за наличието на тендеции за подобрение или по-скоро за нормализиране на пазарната и икономическата ситуация.

Ние от WAGO се опитваме оптимистично на планираме бъдещето. В тази връзка полагаме усилия в нови разработки в областта на интерфейса и автоматизацията, както и засилване на продуктовия и проектния мениджмънт.

 

Как бихте представили компанията WAGO в цифри за последните години?

WAGO ще инвестира тази година повече от 40 млн. евро в нови производствени мощности. Числото на служителите се увеличи сериозно през последните няколко години – от около 500 през 2009/2010 г. до 5800 служители през настоящата 2013 година. За миналата 2012 г. оборотът на WAGO Group е над 550 млн. евро. След икономическата криза през 2009 г., ситуацията се стабилизира и през 2010 г. компанията регистрира ръст от над 30 %, който последните две години се нормализира.

В България успяхме да разработим и увеличим пазарния си дял  през последните години. Тук се съобразяваме с редица икономически фактори, браншови специфики и стандарти, най-общо казано с характера на пазара. В крайна сметка клиентът винаги е цар – той е този, който има последната дума, и от когото всъщност зависи успехът на даден продукт.

 

По-лесно или по-трудно се работи на българския пазар в сравнение с пазарите в други държави, в които оперира WAGO?

Българският пазар не е лесен пазар, тъй като е обвързан с редица често взаимноизключващи си фактори, например очакванията за високо качество на много ниска цена. Освен това в България все още, макар и все по-рядко, се налага да убеждаваме  потребителя в качеството и надежносттна на нашите продукти. Последното се отнася с пълна сила за някои все още налични, закостенели и остарели учреждения и организации, които за съжаление все още разполагат с правомощия да определят стандартите и нормите.

Ние работим в тясно сътрудничество с нашите дистрибутори, като се стремим с тяхна помощ да поддържаме непрекъсната обратна  връзка с крайния клиент, както и да отговорим максимално на неговите представи и очаквания относно цена, качество, дълготрайност и приложение на даден продукт. А цената да даден продукт трябва да е честна, т.е. да съответства на вложените в него усилия за производство, на неговото качество и на областта му на приложение.

 

Източник на снимковия материал: личен архив на г-жа Иршик

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg