Радослав Радев от R&M България Производство: „Новите бизнес модели подчертават ролята на надеждната мрежова инфраструктура“

01.12.2020 г.7 мин.

Първият търговски офис на водещия производител на продукти и системи за комуникационни мрежи и мрежи за данни Reichle & De-Massari AG (R&M) в България отваря врати през 2005 г., след като 7 години преди това локална компания извършва дистрибуцията на решенията на швейцарската компания у нас. От 2011 г. разработката, дизайна и производството на оптични компоненти за цялостното изграждане на комуникационни мрежи се реализира от фирмата Райхле и Де-Масари България Пръдакшън (R&M България Производство), която през ноември т.г. отбеляза деветия си рожден ден. Юбилеят на производствената компания даде повод на екипа ѝ да обърне поглед към постигнатото до момента и да очертае щрихите на нейното бъдещо развитие. Мерките, които компанията предприема в условията на пандемията, ролята на екипната работа и перспективите пред организацията коментира за Инженер.bg управителят на R&M България Производство, г-н Радослав Радев.

„Кризата с коронавируса не предизвика значими негативни последствия върху бизнеса на R&М България Производство, а с предприетите своевременни превантивни мерки от дружеството успяхме да съхраним здравето на екипа ни“, заяви управителят на компанията, г-н Радослав Радев. Така базата на дружеството запазва нормалния си режим на работа, а към екипа от 350 специалисти се присъединяват и нови. Активен е и подборът на инженери и кадри за производственото звено на компанията.

Откриват се нови възможности за дигитализация

Настоящият контекст, дори разкрива нови възможности пред R&М България Производство. „В условия, в които дистанционната работа от дома става все по-често явление, надеждният интернет е необходимост. Новият бизнес модел позволи на организациите и домакинствата да припознаят важната роля на решенията за сигурна мрежова инфраструктура, обслужваща съвременните методи за комуникация“, посочи г-н Радев.

Компанията продължава да изпълнява стратегията си в краткосрочен и дългогодишен план по отношение усъвършенстването на своите продукти. Ускорените темпове на интегриране на дигиталните технологии провокира R&М България Производство да продължи разработването на продуктови системи за центрове за управление на данни, технологии за автоматизация на сгради и изграждане на 5G мрежи.

За ролята на мениджъра

В подобна ситуация открояващи се са личността и качествата на ръководителя, който по думите на г-н Радослав Радев е необходимо да бъде адаптивен и да менажира промяната. „Когато ръководството предоставя правилно поднесена и редовна информация на своите служители, у тях се създава усещане за увереност и сигурност, че решенията са правилни и добре обмислени, както и че мениджърският екип се грижи за тяхното здраве и безопасност. Необходимо е мениджърът да изслушва разнообразните гледни точки, взимайки релевантни решения. Важни са още екипната работа и общите усилия в справянето със ситуацията“, коментира още управителят на R&М България Производство.

Как дружеството успява да поддържа работата по текущите си проекти? „Разчитаме един на друг и все по-ясно си даваме сметка, че нивото на екипната работа е много високо, което показва високия професионализъм на работа в дружеството“, сподели г-н Радослав Радев.

Работата продължава при стриктни мерки за безопасност

Компанията съблюдава всички противоепидемични мерки, наредби и препоръки. Задължително е носенето на предпазни маски и спазването на дистанция. В началото на епидемията се осъществява тестване на всеки 10 дни на всички служители. С оглед редуциране на контактите между екипа, до края на годината най-много половината от служителите от административните звена ще бъдат физически в сградата на компанията. От дружеството осигуряват предпазни средства и препарати за задължителна дезинфекция, а достъпът на външни гости в сградата на завода е забранен или се приема след предварително одобрение от управителя и при стриктно спазване на мерките за безопасност. Не са разрешени и служебните пътувания в чужбина.

Подкрепа за бъдещите инженери

Сред приоритетите на международната компания е и ще бъде усъвършенстването на младите хора и подпомагане на дуалната форма на обучение. Екипът на българското дружество припознава ролята на бизнеса за надграждане способностите на бъдещите инженери и нуждата от практическа подготовка и затова не прекъсва инвестициите си в тази насока.

В рамките на проекта за дуално обучение ДОМИНО, R&М България Производство развива сътрудничество с Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, гр. София. През 2019 г. компанията връчи първите дипломи на учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството“ на професионалната гимназия, които преминаха подготовката си в завода на дружеството.

Разширяване на пазара и проекти на развойния център
„R&M България Производство фокусира своята дейност главно на територията на Европа и Близкия изток, но международната компания има присъствие в почти всички европейски държави. В последните години R&M реализира стратегически придобивания в страни, в които присъствието ѝ бе по-слабо. Бъдещите стремежи са ориентирани към увеличаване на пазарните ни позиции на тези места“, заяви г-н Радев.

На локално ниво повод за гордост са успехите на инженерите от българския развоен център, които имат световен принос за развитието на R&M. Близо 16 са специалистите, които работят със свои чуждестранни колеги, което е повод R&M България Производство да инвестира непрестанно в тяхното професионално развитие. „Гордеем се, че компанията ни оформя комуникационните мрежи на бъдещето и чрез решенията си осигуряваме тяхната функционалност и сигурност“, коментира в заключение управителят на R&M България Производство.

Източник на снимковия материал: Райхле и Де-Масари България Пръдакшън, R&M

Тагове: Reichle & De-Massari (R&M), производство, Райхле и Де-Масари България Пръдакшън, сградна автоматизация, телекомуникации

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД
www.rdm.com