Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, ректор на ХТМУ: Добри инженери стават готовите да се изправят пред предизвикателства

28.05.2021 г.6 мин.

Надяваме се, че в съвместната ни работа и обединени ресурси с партньорските университети ще направим модерни програми с акцент върху дигитализация, зелени технологии и изкуствен интелект“.

Нови специалности, разработени спрямо съвременните изисквания на бизнеса, активно партньорство, споделяне на ресурси и интердисциплинарни програми с други университети – това са ключовите амбициозни проекти за Химикотехнологичния и металургичен университет. Любопитни подробности за тях сподели пред екипа на Инженер.bg ректорът на учебното заведение – проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова. С интерес научихме за вдъхновението, което тя черпи от работата си със студентите, както и за технологиите, които според проф. Желязкова ще намерят място в дигиталната образователна среда на бъдещето. Какво още разказа днешният ни гост, вижте в следващите редове...

Какво послание носи за Вас празникът на 24 май?

Духовната сила, която носи празникът на делото на светите братя Кирил и Методий, свързва нас, българите, днес и през вековете, защото всеки носи този празник дълбоко в сърцето си от най-ранно детство и го преживява по свой неповторим начин. Но богатството на преживяването е, че то е споделено и ни дарява с вяра за светли бъднини.

Какво Ви мотивира и вдъхновява да се развивате като преподавател в академична среда?

Ако се опитам да погледна назад, във вече дългия път от професионалното ми развитие, сигурно ще открия различни неща, които са ме стимулирали. Но сега мога да кажа, че винаги сред тях е имало едно и то е удоволствието от срещата с младите хора. Студентите са много интересна общност, те имат много високи очаквания за периода на следването и за резултатите от обучението.

Независимо от успеха си, студентите са с нагласа за професионално израстване и често виждаме, че добри инженери стават не отличниците, а готовите да се изправят пред предизвикателства млади хора. Винаги през годините с любопитство и удовлетворение наблюдаваме как нашите студенти израстват пред очите ни. За тези, които успяваме да проследим в кариерата им, се радваме и с гордост споделяме техния успех като свой.

А Вие самата какъв бяхте като студентка?

Аз не мога да се похваля с отлични резултати от обучението по тежките инженерни дисциплини, но много обичах химията и това ме доведе в този университет. За студентските години мисля винаги през спомените за лабораторната работа, а тя беше в групови задачи и това създаваше много положителни емоции по време на занятията, както и трайни приятелства.

Предстои ли откриването на нови специалности, съвместни партньорства, програми или други проекти във Вашия университет? Разкажете ни накратко за тях.

Почти всяка година в ХТМУ се прави обновяване на специалности. През миналата бяха въведени няколко нови специалности: „Инженерна информатика“, „Биоматериали за приложение в медицината“, „Чиста енергия“, „Печатни технологии (дигитални и конвенционални)“, „Парфюмерия и козметика“. Всички те са разработени в резултат от изискванията на бизнеса.

Тази година се фокусирахме върху работа по проекти за съвместни програми със сродни университети. За щастие, вече спечелихме и проекти за развитие на интердисциплинарни програми с ТУ – София, СУ, ЮЗУ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и ТУ – Габрово. Тези програми са в сфери, в които вече сме направили крачка напред с нови специалности и с научни изследвания през последните години. Надяваме се, че в съвместната ни работа и обединени ресурси с партньорските университети ще създадем модерни програми с акцент върху дигитализация, зелени технологии и изкуствен интелект.

Мисия възможна ли е дигитализацията в техническото образование според Вас? В каква посока мислите, че ще се развие то?

На знам дали дигитализацията е възможна, но е неизбежна. Ние вече сме свидетели, че информационните технологии са част от обучението по почти всички дисциплини. За нас въпросът е как това да става по най-добрия начин и как да осигурим технологично образователната среда. Новата посока на технологично подкрепено обучение сигурно ще върви към създаване на образователни технологии, базирани на 3D виртуална среда за учене.

Източник на снимковия материал: личен архив на проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, ХТМУ

Тагове: енергетика, образование, обучение, химическа промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
https://uctm.edu/bg/