Калоян Беличовски от МенпауърГруп: „Силата ни е в сегментирания подход и комбинацията от локален опит и глобална експертиза“

02.03.2021 г.6 мин.

Пазарът на труда непрекъснато поставя разнообразни предизвикателства пред специализираните агенции. В тази динамична сфера заслужено се откроява името на утвърдената международната агенция за подбор на персонал ManpowerGroup, която от 15 години оперира у нас чрез подразделението си МенпауърГруп България. За да се запознаем с дейността на българската агенция, днес имаме удоволствието да разговаряме с г-н Калоян Беличовски тийм лидер „Инженеринг, производство и логистика“ в МенпауърГруп България. От HR експерта потърсихме и отговори на това каква е рецептата за успешно преодоляване на промените в динамиките на пазара на труда през изминалата година, както и как компаниите успяват да се адаптират към новите условия. Вижте повече.


Здравейте, г-н Беличовски! Разкажете ни за дейността на МенпауърГруп в България и за услугите, които предлагате.

Целта на МенпауърГруп България е да бъдем цялостен HR партньор на нашите клиенти и партньори и да посрещаме нуждите им с гъвкави, персонализирани решения. Една от услугите, с които сме най-популярни на пазара, е подборът на персонал.

В последните 12 месеца направихме много нововъведения в портфолиото ни, като добавихме оценка и обучения на таланти спрямо последните световни тенденции и цялостни проучвания на пазара на труда.

В последно време се наблюдава силно развитие на HR услугите на световно ниво и една от целите ни е тези иновации да достигат до българския пазар.

Какво отличава ManpowerGroup от останалите HR агенции на пазара?

Различното при нас е комбинацията от локален опит и експертиза в глобалните тенденции. Като част от МенпауърГруп, разговаряме с колеги от други държави и разпознаваме HR новостите в бизнесите, което ни позволява бърза адаптация. 15-годишният ни опит на българския пазар ни позволи да изградим широка партньорска мрежа, богата база данни с таланти и експертиза, която доведе до вътрешната сегментацията в екипите ни през последните години.

Още през 2017 г. разбрахме, че генералистичният подход в подбора вече не отговоря на настъпилите промени в пазара на труда. Затова преструктурирахме дейността ни по подбор на сектори с цялостни браншово фокусирани екипи. Така профилирахме служителите ни в микросегменти, което ни дава възможност за бързи реакции и още по-задълбочена експертиза върху всеки един профил.

И тъй като сме Инженер.bg: Има ли нестандартни методи, които прилагате в търсенето на технически таланти?

Във времето сме прилагали множество нестандартни, дори понякога странни методи, за да привлечем инженерни и технически кадри. Експериментирали сме и с комуникация с роднини на желаните от нас и компанията-клиент таланти, като този метод ни е носил безотказен успех. Всичко в рамките на допустимото, разбира се.

Част от услугите, които ManpowerGroup предлага на клиентите си, са проучвания и консултиране на компании. Какви са Вашите наблюдения, успяват ли технологичните компании у нас да приложат релевантни стратегии за изграждане на работодателски бранд?

В последно време дори компаниите, които определяме като традиционалисти, усетиха, че бизнесът се движи в новаторска насока и търсят методи за адаптация.

Примери видяхме миналия март месец, когато много компании бяха поставени в рискова имиджова позиция заради необходимостта внезапно да освободят част от своите кадри. Нашият съвет към тях бе да приложат т. нар. outplacement стратегия. Чрез нея ние намерихме нови работни места за бившите им служителите в други компании, които се възползваха от ситуацията и имаха финансовия ресурс да привлекат свежи кадри към състава си.

Така, макар и принудени да прибегнат до подобни мерки, чрез подкрепата, оказана на освободените служители, компаниите успяха да запазят добрата си работодателска марка и да намалят максимално негативния заряд в ситуацията.

Бихте ли споделили кои са някои от най-важните качества, които трябва да притежават кандидатите за работа в техническата сфера в настоящия контекст?

И за инженерните позиции меките умения имат все по-голямо значение. Честно срещано изискване е кандидатът да има гъвкаво мислене, да е целеустремен и да може лесно да комуникира с колеги извън неговата област. Професионалното развитие „училище – университет – практическа насоченост“, уви, не винаги доближава достатъчно младите таланти до практиката. Положителното е, че компаниите имат разбиране и са готови да дадат шанс на младите кадри, които завършват обучението си, да доразвият наученото в професионални умения.

Източник на снимковия материал: МенпауърГруп

Тагове: HR, ManpowerGroup, кариера, МенпауърГруп България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

МенпауърГруп България
https://manpower.bg