Георги К. Първанов от CTeam: „Ученето и развитието обуславят високата ефективност при изпълнение на задълженията“

20.10.2020 г.5 мин.

Независимо дали сте начинаещ или опитен технически специалист, със сигурност сте си задавали въпроса „Как да намеря мечтаната от мен работа?“. Разполагайки с арсенал от основни насоки и съвети, Вие можете успешно да „сверявате часовника си“ и да вървите уверено към перфектната за Вас работна позиция. За да научим повече по темата, потърсихме експертното мнение на един от най-утвърдените български HR експерти, г-н Георги К. Първанов – управител на CTeam. Вижте какво сподели той за читателите на Инженер.bg.

 

„Отправна точка по пътя към мечтаната професия в света на техниката и технологиите е придобиването на отлично техническо образование от престижен български или чуждестранен университет. Добрата академична подготовка дава най-важните фундаментални знания и умения, които всеки технически специалист може да надгражда по пътя на своето професионално израстване“, сподели г-н Първанов.

В съвременния глобализиран свят владеенето на поне един чужд език е важно условие, а като допълнително предимство се счита усвояването и на втори. Разбира се, няма как да пропуснем и добрата компютърна грамотност“, допълни HR специалистът, насочвайки вниманието ни към втория аспект на нашия разговор, а именно личностните компетенции.

Адаптивност към промени

Предвид динамиката в развитието на техническия сектор днес, нововъведенията са неделима част от работния процес и условие за постигане на висока ефективност. Настъпването на непредвидени промени на пазара изисква своевременна реакция от наша страна и затова е важно да култивираме способността си за приспособяване към новия дневен ред на средата.

Желание за постоянно учене и развитие

Гравитирайки около тезата за ускорено усъвършенстване на техническата индустрия, съвсем естествено ще поставим акцент върху ученето и развитието – процеси, които обуславят нашата конкурентоспособност на пазара на труда и висока ефективност при изпълнение на задълженията. Неслучайно широка популярност добива концепцията за „учене през целия живот“, която в наши дни излиза далеч извън рамките на образованието.

Умения за работа под напрежение

Работната динамика на ежедневна база често поставя на изпитание умението ни да изпълняваме своите задължения под напрежение. Доброто управление на задачите в такива условия е ключ към запазване на фокуса и ефективно реализиране на начертаните цели, както и съхраняване на добро ментално и физическо състояние.

Защо трябва да бъдем екипни играчи?

Пътят към постигането на високи резултати винаги е по-лесен, когато за тях работи отбор от целеустремени и мотивирани играчи, обединени около общи цели, ценности и разбиране за ролята на всеки участник. Добрите екипни играчи освен това успяват да развият и други компетенции, сред които комуникативност, отговорност, чувство за принадлежност и др.

Постоянство

На финала ще поставим акцент върху най-важното условие за кариерен успех, а именно постоянството. То е като своеобразно гориво, което подхранва нашата мотивация, увереност и ангажираност, и благодарение на което усилията ни придобиват реални измерения под формата на резултати.

CTeam е създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управлението и развитието на човешките ресурси в България, съчетаващ добри международни практики, специфики на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал.

Екипът на компанията е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областите подбор на персонал, обучение и развитие на таланти, анализ на личностен профил, проучване на възнагражденията и стимулите и обработка на възнаграждения и администриране на персонал.

 

Можете да се свържете с г-н Георги Първанов на тел.: 0889 351 798, имейл: george.parvanov@cteam.bg, както и като посетите уебстраницата www.cteam.bg.

Източник на снимковия материал: CTeam, Инженер.bg, freepik.com

Тагове: CTeam, кариера