Yokogawa ще достави система за контрол на сероочистваща инсталация в електроцентрала в Босна и Херцеговина

30.01.2018 г.4 мин.


От Yokogawa Electric съобщиха, че са спечелили поръчка за доставката и внедряването на система за контрол на сероочистваща инсталация на отработените газове в работещата на въглища електроцентрала Ugljevik, локализирана в североизточната част на Босна и Херцеговина. „Тази система за сероочистване ще бъде първата от подобен тип в тази част на Балканите, като се планира тя да влезе в експлоатация през октомври 2019 г.“, информираха за Инженер.bg от Йокогава България.Електроцентралата в Углевик е с мощност 300 MW и задоволява една четвърт от необходимата електроенергия на Република Сръбска, която влиза в състава на Босна и Херцеговина. Тъй като изгаря кафяви въглища с високо съдържание на сяра, емисиите отработени газове са с високи нива на серен диоксид. „Инсталацията на сероочистваща система на отработените газове ще подобри въздействието на електроцентралата върху околната среда и ще помогне за съответствието й с екологичните стандарти, което е необходимо за присъединяването на тази балканска държава към ЕС“, коментираха от Йокогава България.


Основният продукт, който ще бъде доставен от Yokogawa, е интегрираната система Centum VP за мониторинг и контрол на инсталацията за сероочистване на димните газове. „Проектът ще бъде управляван от дъщерното дружество в Австрия и сръбския клон от подразделението на компанията за Централна и Източна Европа Ogranak Yokogawa Beograd. Доставката на системата Centum VP се планира да бъде осъществена до август 2018 г. Поръчката за тази система е сключена с Shinkawa Electric - дистрибутор на Yokogawa Solution Service Corporation, и идва от фирма Mitsubishi Hitachi Power Systems, която е член на консорциума, отговарящ за доставката на сероочистващата инсталация за отработените газове в централата“, допълниха от Йокогава България.

 

В съответствие с все по-високите изисквания за опазване на околната среда, въглищните централи трябва да инсталират системи за сероочистка на димните газове. Yokogawa предлага полеви устройства, анализатори и системи за управление и контрол, както и софтуерно базирани решения, които могат да спомогнат за оптимизиране работата на системите за сероочистка на димните газове и на други видове съоръжения. „Компанията ни разполага с инсталирана база от над 100 устройства за контрол в инсталациите за сероочистване на отработените газове по целия свят“, поясниха от офиса у нас.

 


В Централна и Източна Европа продуктите на Yokogawa намират приложение и в момента в системи за сероочистване на отработените газове в големите централи на въглища в България и Румъния. „Yokogawa продължава активно да предлага съвременни решения на системи за сероочистване на отработени газове и други продукти и решения, спомагащи за опазване на околната среда и здравето на хората“, заявиха в заключение от Йокогава България.

 

Повече информация за Йокогава България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Йокогава България, Yokogawa

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Йокогава - Клон България
https://www.yokogawa.com/eu/