SCADA система от Т и Д Инженеринг осигурява дистанционен контрол на енергомрежата на тягови подстанции „Мездра“, „Бов“ и „Завет“

02.11.2023 г.5 мин.

Като една от най-утвърдените инженерингови компании на българския пазар, Т и Д Инженеринг е предпочитан партньор при реализацията на различни като мащаб проекти за индустрията и енергийната инфраструктура. От години дружеството е основен изпълнител на проекти за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), голяма част от които са комплексни и включват изграждане до ключ. Също така компанията е подизпълнител по отношение на SCADA системи, монтажни и пусково-наладъчни дейности.

Линията София – Мездра – Горна Оряховица – Варна винаги е била с главен приоритет в програмата за модернизация на железопътната инфраструктура в страната, още повече, че направлението е част от трансевропейската транспортна мрежа. По жп линията София – Мездра са разположени тягови подстанции „Бов“ и „Мездра“, а по трасето Карнобат – Синдел – тягова подстанция „Завет“.

„Подстанцията е част от електрическа система за производство, пренос и разпределение на електроенергия, която спомага за преобразуването на напрежението от високо в ниско или обратното, както и за изпълнението на други важни функции. Предназначението на тяговите подстанции „Мездра“, „Бов“ и „Завет“, в чиито модернизация и реконструкция Т и Д Инженеринг активно се включи, е да захранват въздушната контактна мрежа с номинално напрежение от 25 kV, 50 Hz, измерено спрямо земята. Всяка подстанция е свързана към два входящи електропровода 110 kV, доставящи електроенергия за осигуряване на надеждно стабилно захранване“, информираха за Инженер.bg от българската фирма.

При изпълнението на проекта Т и Д Инженеринг успешно интегрира две цялостни системи за телеуправление и телесигнализация SCADA за участъците София – Мездра и Карнобат – Синдел. Те са предназначени за оперативно диспечерско управление на тяговите подстанции, секционните постове и разединителите в гарите. „SCADA системата позволява дистанционен контрол на електросъоръженията по жп линията София – Мездра от централен диспечерски пост в София и по направлението Карнобат – Синдел – Варна от централен диспечерски пост във Варна, в т.ч. включване или изключване на разединители, прехвърляне на мощности от една тягова подстанция към друга при евентуална повреда и др.“, поясниха още от Т и Д Инженеринг.

SCADA системите, които компанията предоставя при изпълнението на проекта на НКЖИ, са разработени по най-съвременни технологии и методи и включват пълен набор от функционални възможности. „Те подобряват работата с хардуерни продукти и дават възможност за дистанционно управление и мониторинг с цел осигуряване на правилното функциониране на свързаните системи. Освен това SCADA предотвратява възникването на инциденти, а когато са налице такива, тя спомага за бързото им установяване“, подчертаха специалистите от Т и Д Инженеринг.

Основни характеристики на SCADA системите, реализирани при модернизацията на тягови подстанции „Мездра“, „Бов“ и „Завет“:

  • Управление

Системата поддържа функция за контрол на оперативните процеси на местно или дистанционно ниво.

  • Ясна визуализация

SCADA решението предоставя ясна визуализация на данните от различни устройства в реално време.

  • Графична визуализация

С получените данни системата за мониторинг създава лесни за работа и разбиране графики, които улесняват анализа на информацията.

  • Запис

Системата записва на събитията, изпратени от устройствата в свързана база данни.

  • Гъвкавост

SCADA дава възможност да бъдат разработени персонализирани функционалности според изискванията на клиентите.

  • Действа като център за данни

Системата позволява събиране данни и предаването им на по-високо ниво.

  • Независимост от операционни системи

С опция Run-time, SCADA може да работи на Windows и Linux сървъри.

Източник на снимковия материал: Т и Д Инженеринг, НКЖИ

Тагове: SCADA система, енергетика, система за управление, Т и Д Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Т и Д Инженеринг ЕООД
www.tid-engineering.bg