HI Инженеринг: Проект на Grupel осигурява електрозахранване с когенерационна система на биогаз в животновъдна ферма

20.11.2023 г.6 мин.

Утвърденият испански производител на генератори Grupel реализира специален проект, при който генераторът работи с биогаз като гориво. С това решение компанията отговаря на глобалните тенденции в производството на електроенергия, както и на собствената си стратегия за растеж, която предвижда включването на повече източници на енергия освен дизеловото гориво. „Диверсификацията на енергийните решения на Grupel се основава на стремежа на фирмата към иновации и гъвкавост на произвежданите генератори, за да бъдат те още по-универсални и способни да обслужват много приложения в най-различни експлоатационни условия. Този процес включва също алтернативни източници на енергия за самите генераторни агрегати“, коментираха за Инженер.bg от водещата българска търговска и инженерингова фирма Ейч Ай Инженеринг, която предлага продуктите на Grupel на българския пазар.

С този случай на успешно внедряване Grupel реализира първия си проект, при който енергийният източник е биогаз. Генераторният агрегат е предназначен за животновъдна ферма в Думбрия, Испания. Агрегатът е предвиден за непрекъснат режим на работа, както и за режим на паралелна работа с електрическата мрежа. В момента във фермата се отглеждат около 700 говеда и тъй като се очаква голям прираст, техният брой вероятно ще достигне до 1000 броя. Горивото, което захранва генератора е биогаз, идващ от биореактор с капацитет 1 500 000 l, който е разположен в самата животновъдна ферма.

Проектът се състои от когенерационен генератор с мощност 100 kW и двигател на биогаз Baudoin 6M11G4N0/5, алтернатор Grupel 274GB125 и контролер DEIF AGC 150. Тъй като това е когенерационна система и следователно е предвидена за повторно използване на топлинната енергия, в генератора са монтирани топлообменник за отработените газове и пластинчат топлообменник за охладителната система на двигателя. Тези топлообменници позволяват топлината от изгорелите газове и от работата на двигателя да се използва за загряване на вода, която след това намира приложение в различни процеси, а именно при генерирането и филтрирането на газа в биореактора“, обясниха от HI Инженеринг. Генераторът е оборудван също с газова рампа с регулатор на налягането, инсталиран преди зареждане на двигателя с гориво.

„Като се има предвид контекста и специфичните нужди на клиента и приложението с основание можем да кажем, че това е иновативен проект, реализиран с генератор, който е шумоизолиран и персонализиран,“ поясниха българските специалисти.

През годините Grupel създава и разработва качествени решения за различни видове приложения, особено за селскостопанския сектор. Генераторите, произведени за тази цел, са в състояние да поддържат потреблението на различните инфраструктури в този отрасъл – от най-обикновените до най-взискателните, подкрепяйки селскостопанските производителите на всички етапи от тяхната дейност.

„Тъй като селското стопанство става все по-автоматизирано и зависимо от машинното оборудване, всякакъв вид прекъсване на захранването, колкото и за кратко да е, може да застраши нормалните експлоатационни условия на съоръжението и протичането на различни процеси, вариращи от храненето до лечението на добитъка, излагайки на риск оцеляването на животните. Следователно надеждният източник на енергозахранване е от решаващо значение и има потенциал да промени ситуацията към по-добро“, убедени са от HI Инженеринг.

Генераторите за непрекъсната употреба са доказано решение за тази цел, тъй като са специално разработени за инсталации с много строги експлоатационни условия, в които има висока степен на индустриализация и силно автоматизирани процеси. Такова оборудване гарантира захранване с енергия 24 часа в денонощието, като не допуска повреди и загуби.

Постоянната експлоатация обаче е по-взискателна и, естествено, води до по-висока консумация и до повече разходи в сравнение с работата в режим на готовност (работа само при повреда в захранващата мрежа). Така че решение за електрозахранване с гориво като биогаз, което е резултат от използването на органични отпадъци за производството на биогориво, е подходящо за тази цел. Този вид гориво днес се използва широко за генериране на топлинна и електрическа енергия в различни приложения.

„Освен че осигурява намаляване на разходите, характерни обикновено за други видове гориво, биогазът се отличава и с по-голяма устойчивост по отношение на екологията. Всичко това, съчетано с интегрирането на когенерационна система, значително повишава ефективността на генератора, тъй като използването на отделяната топлина намалява енергийните загуби на инсталацията“, допълниха още от HI Инженеринг.

Източник на снимковия материал: Ейч Ай Инженеринг, Grupel

Тагове: Grupel, ВЕИ, генератори, Ейч Ай Инженеринг, енергетика, селско стопанство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ейч Ай Инженеринг ООД
www.hiengineering-bg.com