Т и Д инженеринг с дългогодишен опит и многобройни успешно реализирани проекти по изграждане на SCADA системи

04.01.2021 г.3 мин.

Водещата българска инженерингова компания Т и Д Инженеринг предлага богата гама от услуги в областта на енергетиката, електротехниката, автоматизацията и електрониката. Едно от основните направления, в които тя развива дейността си е проектиране, внедряване и поддръжка на автоматизирани SCADA системи. „SCADA е архитектура на контролна система, включваща компютри, мрежови комуникации за данни и графични потребителски интерфейси за управление и експлоатация на процеси и проекти. Гордеем се с множеството успешно реализирани SCADA системи в различни производствени сектори“, коментираха за Инженер.bg от Т и Д Инженеринг.

 

От основаването на Т и Д Инженеринг дейността ѝ е пряко свързана със сектора на енергетиката. Сред референтните обекти на компанията по изграждане и пускане в експлоатация на SCADA системи в енергетиката са:

  • Проектиране, монтаж и настройки на система SCADA ВЕЦ „Черни Осъм“;
  • Монтаж и ПНР на рехабилитация на ЗРУ 10 kV и проектиране, доставка и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на подстанция „Изток”;
  • Проектиране и реконструкция на ЗРУ 20 kV – п/ст „Повеляново” и изграждане на SCADA система;
  • Система за управление и автоматизация SCADA на цех за производство на калциран и мета каолин;
  • Производство, доставка, монтаж и ПНР на табла за пречиствателна станция „Стар Содов завод” и изграждане на SCADA система;
  • Проектиране и реконструкция на 20 kV – п/ст „Стоян Едрев” и изграждане на SCADA система;
  • Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на ТП „Прослав” както и мн.др.

Т и Д Инженеринг изпълнява и проекти, свързани с реконструкция и модернизация на кранове, настройки и програмиране на PLC системи, производство на специализирани контролери и необходимото програмно осигуряване за тях, реконструкция на силови и възлови подстанции и др.

Източник на снимковия материал: Т и Д Инженеринг

Тагове: SCADA система, енергетика, инженеринг, контролери, Т и Д Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Т и Д Инженеринг ЕООД
http://www.tid-engineering.bg/bg/