АС-ДС: Автоматични прекъсвачи Tmax T на ABB осигуряват безопасно ел. захранване в музея Te Papa в Нова Зеландия

26.10.2020 г.6 мин.

През 2019 г. националният музей Te Papa на Нова Зеландия, намиращ се в Уелингтън, стартира съвместен проект със Switchboard Solutions Limited, производител на електрически комутатори, и BlackYARD Engineering, консултантска компания в областта на електрическите инсталации. Проектът има за цел защита на електрозахранващата мрежа чрез използване на експертния опит на ABB и нейните технологично усъвършенствани автоматични прекъсвачи с лят корпус MCCB. „Прекъсвачите от серията Tmax на ABB осигуряват защита срещу претоварване и късо съединение. Големият диапазон за настройки ги прави подходящи за всякакъв вид приложения за електроразпределение, в които се изисква надеждност и точност на задействане и защита срещу късо съединение“, коментираха за Инженер.bg от фирма АС-ДС, която предлага продуктите ниско напрежение на ABB у нас.


Предшественикът на Te Papa – Colonial Museum, е открит през 1865 г. През годините той се развива, прераствайки в днешния музей, който представя културното разнообразие на Нова Зеландия чрез различни изложби.

Безопасността е от първостепенно значение за Te Papa, който от откриването си през 1998 г. регистрира повече от 1.5 милиона посетители годишно. Затова e изключително важно електроразпределението в музея да бъде ефективно и едновременно с това да се извършва непрекъснат мониторинг на захранването с цел предотвратяване на възможни повреди и/или претоварвания.

След като BlackYARD Engineering правят технически преглед на състоянието на главното разпределително табло, което захранва с електроенергия целия музей, се стига до решение да се пристъпи към модернизация и надграждане на устройствата за защита на мрежата и внедряване на система за енергиен мониторинг на отделните електрически подсхеми. Съществуващите подсхеми към главното разпределително табло са били защитени с изключватели със стопяема вложка, които все още функционирали добре. Въпреки това, след възникване на неизправност, повторното им връщане в работно състояние било трудно, а освен това имало и затруднение в доставките на резервни части за тях. Затова от мениджмънта на музея взели решение да инсталират автоматични прекъсвачи, тъй като след изключване те лесно могат да бъдат включени отново, като процесът е по-бърз, по-лесен и по-безопасен. При откриване на неизправност изключвателите прекъсват за милисекунди веригата от захранването, за да се избегне повреда на имуществото и да се защитят хората, като същевременно осигуряват плавност на операциите в системата.

Te Papa възлага на BlackYARD Engineering проектирането, изготвянето на документацията и организацията на търга за закупуване на необходимото оборудване. По време на търга Switchboard Solutions и ABB предлагат най-рентабилното решение, което да замени 54-те изключватели със стопяеми вложи в главното разпределително табло, като се използват автоматични прекъсвачи Tmax T MCCB на ABB. Прилагането на Tmax T5 и T6 MCCB на ABB, които се характеризират с работен ток в диапазона от 100 A до 800 A, осигурява ранно откриване на неизправности във веригите и лесни настройки. „Друго тяхно предимство е едно от най-добрите съотношения между технически характеристики и размери на пазара. Освен това, прекъсвачите Tmax T5 и T6 имат еднаква дълбочина, което ги прави по-лесни за използване в комутаторното оборудване. Те се предлагат с пълен стандартизиран и унифициран набор от аксесоари, опростяват селекцията и гарантират гъвкавост“, поясниха експертите от доказаната инженерингова и търговска фирма AC-DC.

В този проект са използвани също и разединители за измерване показателите на електроенергията, които предоставят информация за електрическите вериги. Те осигуряват ефективен анализ на данни, което е от голямо значение за сграда, голяма колкото музея Te Papa.

Автоматичните прекъсвачи с лят корпус MCCB на ABB предоставят данните в системата за сграден мениджмънт (BMS), а сензорният екран на HMI интерфейса, проектиран от Switchboard Solutions, визуализира резултатите от измерването на енергийните показатели за всеки прекъсвач в главното разпределително табло. Мониторният екран осигурява достъп на персонала по поддръжката на музея до информация за електроенергията и потреблението в реално време, и то по лесен и безопасен начин.

„Изпълнението на проекта е продължило повече от две години, тъй като захранването в Te Papa не е можело да бъде прекъсвано. Инсталацията на прекъсвачите е протекла поетапно, като са извършени няколко проверки по отношение на настройките и окабеляването. Тези дейности по проверки и отстраняване на евентуални неизправности са осигурили максимална безопасност при работа на прекъсвачите“, допълниха в заключение от AC-DC.

Източник на снимковия материал: АС-ДС, ABB

Тагове: ABB, АС-ДС, електротехника, комутационна апаратура, прекъсвачи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

АС-ДС ООД
http://www.acdc-bg.com/