Енейбъл България представи ЕSG стратегията на компанията, която има за цел да гарантира устойчиво бъдеще за всички

14.03.2023 г.7 мин.

Станете част от екипа на Енейбъл България и работете в компания от световно ниво с целеустремен поглед към бъдещето.

ENABL е една от водещите компании във вятърната енергийна индустрия в света, развиваща международна дейност, предоставяйки инженерни услуги и аутсорсинг, оборудване, а също и глобално обслужване в рамките на целия жизнен цикъл на вятърните турбини. Компанията усилено работи в посока устойчиво бъдеще, инвестирайки както в технологиите си, така и в работната среда и хората от екипите си. Кои са основните елементи на стратегията за устойчивост на ENABL, разказаха пред Инженер.bg специалистите от Енейбъл България.

Със загриженост и отговорност към околната среда

В първата част от ESG стратегията си ENABL насочва внимание към отпадъците, замърсяването и употребата на енергия. Компанията регулярно разглежда и оценява рисковете и предизвикателствата в екологичен аспект с цел да надгражда своята активна политика по отношение на ресурсите и околната среда.

„Ние сме наясно с рисковете от неоправдан принос за изменението на климата и компрометиране на способността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди поради нашите операции и бизнес модели. Именно по тази причина се стремим да действаме с необходимото усърдие за намаляване на нашите собствени отрицателни въздействия и смекчаване на изменението на климата както при клиентите, така и при доставчиците ни, върху които можем да упражним контрол“, категорични са от компанията.

За да постигне своите амбициозни цели, ENABL залага на следните действия:

  1. Внимание към околната среда чрез проектирането и производството на решения, които запазват най-високата възможна екологична стойност дори след края на живота им;
  2. Активно ангажиране с клиенти и доставчици за намаляване на емисиите на CO2, използвайки както съществуващи технологии, така и чрез разработване на нови, залагайки на цифровизация, автоматизация и подобрена ефективност;
  3. Непрекъсната работа за намаляване на въздействието върху околната среда от собствените процеси и прилагане на дължимото старание по въпроси, свързани с околната среда;
  4. Непрестанно развитие на системата си за управление с цел подобряване на екологичните показатели.

Специално внимание към условията на труд и разнообразието

ENABL фокусира вниманието си върху бизнес отношенията с хората от своята екосистема, обръщайки специално внимание на елементи като условия на труд, полово разнообразие, безопасност и др.

„Стремим се да създадем работна среда с акцент върху благосъстоянието, безопасността, личното и кариерното развитие и разнообразието. Компанията ни интензивно развива политика за поверителност (GDPR), политика за служителите и политика за работната среда, за да гарантира, че нашата цел и ценности са отразени във всеки аспект от нашия бизнес“, споделиха от българския офис на дружеството.

Политиката за поверителност (GDPR) демонстрира уважение към индивидуалността на служителите, включително техните лични данни. ENABL гарантира, че процедурите за сигурност се разработват и поддържат, за да се предотврати неоторизирано разкриване на поверителна информация и лични данни.

Политиката за служителите е политиката на групата, която потвърждава, че служителите на ENABL са най-важният актив на компанията и тяхното благополучие е основен приоритет. Дружеството насърчава и подкрепя личното и професионалното развитие, а също и здравословния баланс между работата и личния живот. Освен това ENABL приема разнообразието във всички аспекти и не приема никакъв вид дискриминация. Компанията не приема и никакво корупционно или друго неетично поведение, законно или незаконно.

Политиката на ENABL за работната среда гарантира, че чрез своите действия компанията работи за това никой от служителите или тези, които работят под нейното ръководство или в пряката й сфера на влияние, да не бъде подложен на физически или психологически увреждания. ENABL гарантира, че проявява грижа по всички въпроси, свързани с безопасността както непосредствено на работното място, така и извън него в рамките на организацията.

Устойчиво управление, фокусирано върху правата на човека

Не на последно място ENABL насочва вниманието си към това да бъде прозрачна компания в начина, по който прави бизнес. „Ние фокусираме работата си върху устойчиви процеси и управление. Дружеството има добре разработена политика за подаване на сигнали за нередности, политика за доставчици, политика за правата на човека и политика за борба с корупцията”, поясниха от Енейбъл България.

Политиката за сигнализиране на нередности гарантира, че бизнесът се извършва по законен, честен и конкурентен начин. Политиката за доставчици на групата включва провеждане на дейностите по снабдяване с почтеност, като се избират доставчици, които се придържат към етичните цели и поддържат принципите в ESG политиките на групата.

ENABL действа с необходимото усърдие при управлението на рисковете в процедурите за възлагане на обществени поръчки и поддържа принципите за ненанасяне на вреда по всички аспекти, свързани с ESG. Компанията действа прозрачно и работи заедно със своите доставчици за подобряване на всякакви предизвикателства.

“В политиката си за правата на човека нашата компания признава своята корпоративна отговорност да работи за правата на човека. ENABL напълно ангажира личните и бизнес партньорите си да спазват международно признатите стандарти за правата на човека”, допълниха още от Енейбъл България.

Ако проявявате интерес към зелените технологии в енергетиката и се интересувате от възможностите за реализация и кариерно развитие в Енейбъл България, вижте подробности в нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Енейбъл България

Тагове: ENABL, HR, производство, Сонне България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Енейбъл България ЕООД
www.enabl-wind.com