ВП Брандс Интернешънъл планира да изгради фотоволтаична електроцентрала с мощност до 360 kWр за собствени нужди

16.03.2023 г.4 мин.

Лидерът в производството на висококачествени спиртни напитки ВП Брандс Интернешънъл обслужва 80 пазара по целия свят благодарение на производствените си мощности както у нас, така и в региона. Основа на фирмената й философия е да превръща техническите иновации в движеща сила за успешното развитие на бизнеса ѝ, a модернизацията на заводите на компанията е непрекъснат процес с цел опазване на околната среда и постигане на по-висока ефективност и устойчивост. Наскоро компанията обяви намерението си да изгради и експлоатира фотоволтаична електроцентрала. Повече по темата пред Инженер.bg разказаха специалистите от компанията.

„Инвестиционното намерение предвижда проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаична инсталация с мощност до 360 kWр, която ще бъде използвана за собствени нужди от ВП Брандс Интернешънъл. Съоръжението ще се намира върху покрива на 3 сгради от УПИ I Винпром, като имотът е част от производствената база на компанията у нас. Централата ще се състои от общо 720 броя панели с 6 броя инвертори“, поясниха от българското дружество.

Основна цел на проекта за фотоволтаична инсталация е постигане на целите на ВП Брандс Интернешънъл за намаляване потреблението на електрическа енергия от доставчици, а също и оползотворяването на терени, които до момента не са били използвани по друг начин освен за основното си предназначение. Проектът е и пряко изпълнение на политиките на компанията, насочени към опазване на околната среда чрез използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

„Изграждането на фотоволтаичната инсталация по никакъв начин няма да въздейства върху здравето на живущите в гр. Съединение и областта, където се намира заводът. За реализацията на проекта, по време на строителството и експлоатацията му не се предвижда използване на природни ресурси, а също така и отделяне на вредни химични вещества и емисии, замърсяващи въздуха, формиране на отпадъчни води и отпадъци, надвишаващи 150 kg”, поясниха от ВП Брандс Интернешънъл.

Постоянните инвестиции в модернизация на производството са в основата на пазарния успех на ВП Брандс Интернешънъл. “Оборудваме производствените ни бази с най-съвременни технологии и технически решения, развиваме собствени лозови масиви и упражняваме политика, включваща иновативни индустриални и маркетинг практики, които с времето са се превърнали в стандарт за бранша”, категорични са от компанията.

„Обръщаме специално внимание на качеството на суровините, които използваме в нашето производство. Разчитаме на първокласни материали и високи технологии, за да създадем продукт с най-високо качество за ценителите на качествения алкохол. Например при производството на водка използваме планинска вода с най-добри органолептични качества, като допълнително инсталираме системи за обратна осмоза и пречистване с минерала шунгит“, споделиха още от дружеството.

Освен на технологиите, ВП Брандс Интернешънъл разчита и на високата експертиза на своите служители, за които от компанията се стремят да осигурят благоприятна разботна среда с множество възможности за развитие. Към момента в дружеството работят почти 1500 служители, които, чрез своите професионализъм и стремеж към високото качество, са в основата на развитието на компанията.

Ако и Вие искате да бъдете част от екипа на компания с международно присъствие, дългогодишни традиции и желание за иновации, бихте могли да следите предложенията за работа на VP Brands International в микросайта ѝ в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: ВП Брандс Интернешънъл

Тагове: HR, кариера, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВП Брандс Интернешънъл АД
https://vp-brands.com/bg