Възможно ли е България да се превърне в иновационен хъб за развой и производство на електромобили?

09.09.2021 г.9 мин.

Вижте отговора на този и други любопитни въпроси, свързани с електромобилността, в отговорите на анкетата „Нашествието“ на електромобилите! Инженер.bg пита: Ще изместят ли моделите с двигател с вътрешно горене?

На Световния ден на електромобила нека поговорим за електрическата мобилност! В последните години зелената енергия става все по-популярна, а в стремежа си да опазим околната среда колкото е възможно повече, ние все по-често се обръщаме към електрическите автомобили. За тази тенденция допринасят и плановете за екологична трансформация на Европа до 2035 г. Именно затова ние, от Инженер.БГ, решихме да се допитаме до нашите читатели какво мислят за бъдещето на електромобилите в България. С любопитните мнения на респондентите в проучването, сред които са и членове на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), ще Ви запознаем в следващите редове. Да видим…

Макар и тепърва навлизащи в България, електромобилите далеч не са непознати. Над 90% от включилите се в нашето проучване респонденти познават принципа на работа на този тип превозни средства, а само 7% не са запознати с тях. 

63% от отговорилите дори са запознати с производствените им технологии за сметка на много по-малкия дял от 37% незапознати.

Кои са ключовите фактори за избор на електромобил?

Разбира се, всеки човек е воден от специфични критерии, когато закупува автомобил, без значение дали той е електромобил или автомобил с двигател с вътрешно горене (ДВГ).

Затова попитахме нашите респонденти кои са факторите, които са ключови за тях при избора им на електромобил. Най-често преобладаващите отговори са цената на електромобила (68.9%), мощността и пробегът му (67%), както и бързината (67%), с която той се зарежда.  Като най-маловажен критерий респондентите са определили възможността за рециклиране на батерията от производител (27.6%).

Утвърден или нов производител? На кого биха се доверили нашите читатели?

92% от взелите участие в анкетата биха се доверили на доказан производител при покупката на електрически автомобил, а едва 8% от тях биха заложили на нов производител.

Разбира се, важно бе да разберем и дали читателите ни намират за възможно масовото навлизане на електромобилите в Европа. Според голяма част от респондентите ще са нужни между 20 и 50 години, за да изчезнат изцяло автомобилите с двигател с вътрешно горене от пътната карта на Европа. Други от отговорилите намират тази мисия за почти невъзможна и са категорични, че за да е възможно това, трябва да настъпят множество промени не само на пътя, но и в законодателството.

А ето и част от любопитните отговори, които получихме:

„Надявам се автомобилите с ДВГ да не отпаднат чрез въвеждането на  нови технологични възможности за повишаване на екологичността им“!

„До 2030 г. ми се струва прекалено малко време, за да е реално, поне до 2050 г. електромобилите ще завладяват пазара на пътни превозни средства“.

„Още през 2030 г. ще изместят автомобилите с ДВГ“.

„Зависи от ограниченията за достъп на автомобили с ДВГ до чувствителни градски зони, при по-агресивни ограничения – в рамките на 10-15 години“.

Попитахме нашите респонденти и дали смятат за реалистичен плана за изграждане на мрежа от зарядни станции на разстояние от 60 km, предвидено в пакета от предложения на Европейската комисия за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Тук мненията на респондентите са в двата полюса със съвсем леко преобладаващ скептицизъм по отношение на тези намерения на Европейската комисия.

С удоволствие поделяме някои любопитни мнения по темата:

„Това е дългогодишен процес, за пример в Япония станции за зареждане на електромобили се изграждат от началото на 2010 г., при което досега са техният брой е 60% спрямо броя на бензиностанциите. Следователно при нас (дори и за целия ЕС) до 2030 това е непостижимо“.

„Няма нужда от такива станции, защото електромобилите няма да се задържат за дълго време на пазара“.

„Ще се падат по няколко хиляди автомобили на една зарядна станция... няма да има място за всички“.

„Инфраструктура и мощности. Технически трябва да се изградят огромен брой нови източници на електроенергия“.

Възможно ли е България да се превърне в иновационен хъб за развой и производството на електромобили и части за тях?

Ето какво мислят нашите респонденти:

„Защо не?“

„Не е възможно от икономическа гледна точка. Първо, поради липсата на инфраструктура, предразполгаща изграждането на голямо предприятие, а ако тепърва се започне изграждането ѝ, това ще е дългосрочна, сериозна и непокрита като риск инвестиция. Второ, налице е недостиг на квалифицирана работна ръка и застаряващо население. Трето, съществува голям политически риск. Пример за подобна ситуация е решението на VW да построят фабриката си в Румъния“.

„Евентуално след доста години. Зависи от това дали ще успеем да инвестираме правилно евентуалните европейски средства, които ще бъдат отпуснати за реализацията на плана, свързан с масовизиране на електромобилите“.

„Като цяло е възможно, зависи от бюджета, къде ще се намира и т.н.“.

„Да възможно е! Зависи от това дали ще привлечем, когото трябва“.

„Цели електромобили – не. Части и софтуер – да“.

„Разбира се, ние не сме по-малко способни от другите европейски държави“.

„Би било хубаво, но е малко вероятно. Необходимо е значително подобряване на качеството на образованието и на бизнес средата във всичките ѝ аспекти“.

В проучването взеха участие респонденти от различни възрастови групи и населени места. Най-много отговори са дали участниците на възраст между 18 и 34 години (48%). Най-многобройни са респондентите, живеещи в столицата (48%), следвани от друг град (22%), областен град (21%), чужбина (7%) и село (1%).

Благодарим на всички Вас, скъпи колеги, които отделихте от времето си, за да се включите в анкетата! Сърдечно благодарим и на целия екип на АББ България, че осигуриха напълно безплатно специалната виртуална книжка с любопитна и полезна информация за видовете зареждане на електромобили! Тя вече е изпратена до всички желаещи да я получат.

А днес бихте могли да се включите в новото ни проучване на тема „Лице в лице или срещу екрана? Могат ли виртуалните събития да изместят традиционните?“. Оставете Вашия e-mail в последния въпрос на анкетата до 12 септември 2021 г. и ние ще Ви изпратим покана с безплатен вход за предстоящото присъствено издание на технологичното изложение MachTech&InnoTech, което ще се проведе от 14 до 17 септември т.г. в Интер Експо Център – София. А, ако го направите след форума, ще Ви изпратим отразяването на изложението с най-новото, най-интересното и най-полезното от него!

Източник на снимковия материал: Инженер.bg, freepik.com

Тагове: ABB, АББ България, електромобилност