ЧЕЗ България с коментар пред Инженер.bg за пътя към успеха чрез доказаните политики за развитие на човешките ресурси

28.05.2018 г.5 мин.


На българския индустриален пазар са все повече социално отговорните компании, които инвестират както в кариерното, така и в личностното усъвършенстване и в здравето на своите служители. А корпоративните ценности осъзнато са мощен двигател за развитие на компанията. Такава компания е и ЧЕЗ България, в чиито HR отдел работят упорито всеки ден, за да внедряват модерни, съвременни политики по отношение на човешките ресурси. „От момента, в който стъпи у нас, ЧЕЗ не спира да развива дейността си и да влага в човешкия капитал“, заявиха за Инженер.bg от фирмата.ЧЕЗ е чешко акционерно дружество с водещо присъствие на енергийните пазари в Централна и Източна Европа. Групата стартира дейността си в България през 2004 г., когато придобива мажоритарен дял (67%) от електроразпределителните дружества в Западна България. „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София Област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД се сливат в едно предприятие – ЧЕЗ Разпределение България ЕАД. Разширявайки обхвата на присъствието си, чешката индустриална група диферсифицира дейностите си в още две дружества – ЧЕЗ Електро България и ЧЕЗ Трейд България.


„Въпреки разнородната си структура, визията и целите на всички дружества на ЧЕЗ са еднопосочни. Инвестиционните програми са насочени към модернизиране на електроразпределителната мрежа и съоръженията, както и в посока повишаване на качеството на предлаганите на клиентите услуги“, подчертаха от българската компания. В концепцията ѝ e включенo и развитието на проекти, свързани с възобновяемите енергийни източници.


„От изключителна важност за нашия успех е поддържането на мотивиран, удовлетворен и конкурентоспособен екип. Полагаме всички възможни усилия, за да инвестираме в нашите служители“, коментираха още от компанията. ЧЕЗ България изпълнява успешни и доказани политики за обучения и кариерно израстване на персонала, като същевременно полага грижи за здравето и личностното развитие на хората, избрали да работят в компанията.


„Поддържаме и редица инициативи в подкрепа на образованието. Високото качество на средните и висшите училища е път към една стабилна индустрия с много потенциал“, изтъкнаха от ЧЕЗ. Дружеството предлага на младите специалисти стипендиантска и стажантска програма, както и обучения в ЧЕЗ Академия, разработена специално за студенти от Технически университет – София.


Усилията в областта на човешките ресурси донасят на международния енергиен холдинг редица отличия, сред които сертификат „Investors in people“ Bronze, два бронзови приза в категориите „ЧР“ и „Ефективна работа в екип“ от Бизнес Награди Стиви за 2014 г., Национален златен приз „Човешки ресурси 2014“ в категория „Мениджър Човешки ресурси“ и в категория „Млад мениджър” и мн. др.„Да бъдем лидер на пазара на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа! Това е визията на групата ЧЕЗ, една от малкото европейски енергийни компании, които успяха да задържат стабилен своя рейтинг (А-) по Standard&Poor‘s“, коментираха от дружеството.


ЧЕЗ Груп днес притежава активи в Чехия, България, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Холандия, Германия и Турция.


Повече информация за ЧЕЗ България ЕАД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!


Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: ЧЕЗ България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЧЕЗ България ЕАД
http://www.cez.bg/