Т и Д Инженеринг: Модулите ни за подстанции са оптимално решение за мониторинг и управление, базирано на собствена технология

09.08.2023 г.6 мин.

Т и Д Инженеринг е българско дружество, което е специализирано в областта на енергетиката, електрониката и управлението на енергийната инфраструктура, индустрията и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Компетенциите на екипа в тези сфери са пряко свързани с разработките на компанията в областта на индустриалната електроника. Нагледен пример за това са модулите за подстанции. Те са базирани на собствена технология – следствие от богатия опит на специалистите в изграждането, реконструкцията и поддръжката на подстанции. „Предложенията ни се отличават с оптимизирана технология, надеждна експлоатация и широка функционалност. Тези характеристики са постигнати благодарение на упоритата работа от страна на нашите инженери с дългогодишен професионален опит и задълбочени практически познания и умения“, коментираха от компанията. Българската фирма си партнира със своите клиенти, като им предоставя рентабилни и конкурентоспособни решения в отговор на оперативните им предизвикателства. В следващите редове ще се фокусираме по-задълбочено върху подстанциите и модулите за управлението им, произвеждани от Т и Д Инженеринг.

„На базата на нашите технически ресурси, търсим иновативни начини за подобряване на проектирането и развитието на енергийната инфраструктура. Развойната ни дейност се осъществява в направленията: интелигентна електроника, интелигентно събиране на данни и внедряване на умни мрежи. Новооткритите решения въвеждаме в експлоатация с помощта на нашите екипи за проектиране, производство, пускане в експлоатация, тестване и поддръжка“, информираха от Т и Д Инженеринг.

Електрическата подстанция е част от електрическа система за производство, пренос и разпределение на електроенергия. Тя представлява електрическо устройство или група от оборудване, целящи промяна и установяване нивата на напрежение в електрическата инфраструктура.

Услугите на Т и Д Инженеринг включват:

 • Изграждане на подстанции „до ключ“ според изискванията и нуждите на клиентите (б.ред към тази услуга се включва и интегриране на SCADA системи към подстанциите);
 • Цялостна реконструкция на подстанции, съобразена с клиентските изисквания – обновяване на стара SCADA система и др.;
 • Ремонт на повредени или счупени съоръжения.

„Електрическата подстанция е инсталация, отговорна за трансформирането на напрежението, честотата, броя на фазите или връзките на две или повече вериги. Те се намират в близост до електроцентрали, в периферията на зоните за потребление или вътре и извън сгради. В градовете често подстанциите се разполагат вътре в сградите, с цел пестене на място и намаляване на замърсяването. В покрайнините практиката е съоръженията да се разполагат отвън. В зависимост от функцията, която изпълняват, се различават няколко вида ел. подстанции“, поясниха специалистите.

Електрическите подстанции могат да бъдат:

 • Трансформационни – преобразуват напрежението на електрическата енергия чрез един или повече трансформатори (покачващи или понижаващи);
 • Превключващи – свързват две или повече вериги (напрежението не се преобразува);
 • Повишаващи трансформатори – повишават генерираното напрежение до по-високо ниво, за да го преобразуват;
 • Понижаващи трансформатори – намаляват високите напрежения до умерени нива за разпределение.

„Симбиозата между концепцията ни за осигуряване на цялостни решения в областта на енергетиката и познанията на доказаните ни експерти в областта на индустриалната електроника е в основата на създаването на оптимизирани модули за подстанции с дълъг експлоатационен срок и изпитана функционалност“, заявиха от дружеството.

Модулите за подстанции, разработени от ТиД Инженеринг, включват следните предложения:

MVI CAP: Капацитивен индикатор за средно напрежение

 • 3 капацитивни входа;
 • 3 релейни изхода;
 • 3 светодиода за състояние;
 • Захранване: 24/48 V, DC;
 • Монтаж на DIN-шина.

PI LED-D50: Индикатор за положението на разпределителна уредба на подстанция

 • 2 LED линии: червена и зелена;
 • Напрежение: 24/48/110/220 V, AC/DC;
 • Диаметър: 50 mm;
 • Форма: кръгла или квадратна.

TC LCD D1407-CS: Индикатор за позиция и статус на крана с LCD дисплей

 • Дисплей и комуникационни интерфейси;
 • 14 изолирани цифрови входа (12-24 V/220 V, DC);
 • 7 изолирани цифрови изхода (12-24 V, DC);
 • Изолиран RS485 порт;
 • Двоичен/BCD формат;
 • Захранване: 90-260 V, AC/DC;
 • 3.2" TFT LCD (Thin-Film-Transistor Liquid-Crystal Display – всеки пиксел се контролира от 1 до 4 транзистора) цветен графичен дисплей с резистивен сензорен екран;
 • Монтаж на панел;
 • Размери: 96x96x64 mm.

TC ENC D3105-NB: Матрица за кодиране на позицията на стъпалния превключвател

 • Кодира позиция на докосване в двоичен формат;
 • 31 цифрови входа (24-220 V, DC);
 • 5 цифрови изхода (24-220 V, DC);
 • Двоичен формат.

LS D24: 24-канален еднопосочен преобразувател с изместване на нивото

 • 24 изолирани цифрови входа (90-260 V, AC/DC);
 • 24 изолирани цифрови изхода (12-24 V, DC);
 • 48 светодиода за състояние;
 • Монтаж на DIN-шина.

SM AI4DO1 Pt100: Температурна защита – модул за мониторинг с 4 температурни сензора и задействане на релеен изход след зададената прагова стойност

 • 4 аналогови входа (Pt100);
 • 1 релеен изход;
 • Захранващо напрежение: 12-24 V, DC;
 • Монтаж на DIN-шина.

Източник на снимковия материал: Т и Д Инженеринг, canva.com

Тагове: електроника, енергетика, индустрия, инженеринг, проектиране, производство, Т и Д Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Т и Д Инженеринг ЕООД
www.tid-engineering.bg