Що е то „патент“? Вижте мнението на експертите от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

28.05.2019 г.7 мин.


Повечето от нас са чували понятието „патент“ от медиите или от рекламите. Често се срещат изявления, че някой е патентовал нов двигател, ново гориво, нов метод за получаване на енергия или ново лекарство. Много реклами на продукти включват изявлението, че даден продукт e защитен от патент. Научаваме и за патентни войни някъде по света, където индустриални гиганти се съдят за нарушаване на патентните им права. Патентите действително са неизменна част от нашия живот, дори без да го съзнаваме. Но какво всъщност представлява патентът и какви права ни дава той, пред Инженер.bg коментират от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.Какво може да бъде защитено от патент?


Всяка вещ, която ни заобикаля, в даден момент от историята е била нововъведение и като такава е била патентована. Примери са електронният часовник, противозачатъчните хапчета, електрическата крушка и мн.др.


И все пак – какво е патент, какво значи да патентоваш и какво може да бъде защитено от патент? Отговорът на първия въпрос, като че ли е ясен за широката публика или поне за занимаващите се с бизнес. Практиката обаче, показва, че под думата патент често се разбира всеки защитен документ, издаден от патентното ведомство и удостоверяващ правото върху някаква индустриална собственост – марка, дизайн или изобретение.


„Всъщност, в България, а и в ЕС, с патент се защитават само изобретенията, а марките и дизайните не се „патентоват“, а регистрират, за което патентното ведомство издава свидетелство за регистрация“, уточняват от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.


Изобретенията са нови решения, в която и да било област на техниката. Човекът изобретява откакто се е сблъскал с първия проблем, който е трябвало да реши със средство извън или надхвърлящо неговите физически сили или умения, например, как да среже предмет, как да повдигне обект, който е прекалено тежък, как да се придвижи по-бързо, как да стигне до Луната. Зад всяко изобретение стои конкретен проблем и целта на изобретението е да се намери решение на този проблем. Патентоват се нови продукти, инструменти, устройства, системи, химически съединения, фармацевтични състави, методи за производство, методи за изследване, методи за комуникация и др.


„Понякога изобретенията са революционни и променят радикално човешката цивилизация, като изобретяването на колелото, на двигателя с вътрешно горене и на радиото“, посочват още от патентното бюро.


Често изобретателите не разбират, че са създали новост, „достойна“ за патент


Всъщност, повечето изобретения са съвсем „обикновени“ и просто усъвършенстват съществуващи продукти, инструменти и технологии. Битува мнението, че изобретението трябва да е сложно устройство или съвсем нова технология. Често самите изобретатели не разбират, че са направили изобретение, защото считат, че намереното от тях техническо решение е много обикновено, просто и логично. Но обект на патентоването може да са както ядрените двигатели и свръхмощните компютри, така и отдавна съществуващи „прости“ устройства, процеси и вещества от ежедневието ни, като например нов вид пълнител за химикал. Важността и мащабът на изобретението нямат значение.


При създаването на ново техническо решение е обичайно изобретателят да използва отдавна известни инструменти, части, съставки, научни принципи или природни закони. Изобретението може да е просто нова комбинация или разположение на известни устройства или нов състав от вече известни съставки.


Веднага след създаването на иновация положете усили да я запазите в тайна, докато не се патентова


„Собствениците или ръководителите на предприятия също невинаги разпознават създадените в рамките на предприятията изобретения, които са тяхна интелектуална собственост и могат да бъдат защитени с патент. Впоследствие, тези иновации стават общодостъпни и всеки член на обществото може да ги използва безпрепятствено – нещо, което е невъзможно за патентовани обекти“, коментират от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ и допълват: „За съжаление, дори впоследствие изобретателят да осъзнае стойността на изобретеното от него, той често не може да го защити, защото веднъж станало общодостъпно изобретението, то вече губи своята патентоспособност“. Общодостъпното разкриване на изобретението може да се осъществи по различни начини, като например рекламиране, изнасяне на доклад, продажба или публикуване на информация онлайн или на хартиен носител. Затова в най-добрия случай, веднага след създаването на иновация е най-добре да се положат грижи тя да остане тайна, докато не се вземе решение дали ще се пристъпи към патентоване.


„Патентът дава на своя притежател изключителни права (монопол) върху дадено изобретение – правото само той да го произвежда, продава или използва, правото да забранява или да разрешава срещу заплащане на други лица да реализират изобретението, правото да го продава или прехвърля. Този монопол се предоставя от обществото в лицето на държавната институция патентно ведомство на изобретателя или неговия правоприемник като например, неговия работодател“, обясняват от патентната компания.


Обикновено продължителността на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката за патент, при условие, че патентопритежателят ежегодно заплаща установени годишни държавни такси за поддържане действието на патента.


А какви съвети дават от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ за патентоването на дадено изобретение ще научите в следващия материал по темата. Скоро в Инженер.bg!


Информация за патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, бихте могли да намерите в микросайта на компанията в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: pixabay.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“
https://benatov.biz/