Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“: Поддържайте Вашата търговска марка, за да използвате дългосрочно правата си

21.06.2022 г.5 мин.

В днешния материал специалистите от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, водещо в сферата на интелектуалната собственост, ще запознаят читателите на Инженер.bg с важността от поддържане на регистрирана търговска марка – процес, който е неразделен елемент от стратегията на всеки бранд. Поддържането на търговска марка се състои в две основни действия – използването на марката, и нейното подновяване“, коментираха от Патентното бюро. Нека видим подробности.

„Регистрацията на търговска марка е най-надеждният начин да придобиете правна закрила за Вашия бранд в дадена територия. Изключителното право да използвате марката за определени стоки и услуги Ви дава възможност да се наложите на пазара, а също така, марката Ви позволява ефективно да се справите с нарушителите. За да можете обаче в дългосрочен план да се възползвате от правата, които регистрираната търговска марка Ви дава, трябва да я поддържате. За целта са необходими две основни действия – използване на марката и подновяване на марката“, обясниха от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.

Използване на търговска марка

Използването на марката е от първостепенно значение за запазването на правата, които регистрацията предоставя. Ако една марка не се използва за период от 5 години, всяко лице има право да поиска нейната отмяна. Това е предвидено в законодателството, за да се предотврати блокирането на имена и знаци без реално да се извършва търговска дейност с тях.

„За да сте готови да се защитите срещу искания за отмяна, важно е да използвате марката си в търговска дейност за стоките и услугите, за които тя е регистрирана, и да запазвате доказателства за използването ѝ. Такива доказателства могат да бъдат фактури, в които фигурират продажби на стоки, означени с марката, снимки на стоки в търговската мрежа, уеб-страници, рекламни материали и др.“, информираха експертите.

Важно е марката да е използвана във вида, в който е регистрирана  – иначе властите могат да счетат, че използването ѝ не се отнася до регистрираната марка, и съответно да отменят Вашата регистрация.

Подновяване на търговска марка

Подновяването на марка се състои в удължаване на нейния срок на действие. Регистрираните марки имат 10-годишен срок на действие, като в неговия край е необходимо в Патентното ведомство да бъде внесена такса за подновяване, за да бъде удължено действието ѝ с още 10 години.

„Ако марката не бъде подновена, нейното действие се прекратява. Затова е важно да следите портфолиото си от марки и да ги подновявате своевременно. Ако сроковете за подновяване бъдат изпуснати, рискувате да загубите правата върху бранда си, което съответно може да Ви създаде сериозни търговски проблеми“, посъветваха от Патентното бюро.

„За да сте сигурни, че марките Ви са регистрирани и поддържани правилно, препоръчваме Ви да се посъветвате със специалист по интелектуална собственост“, заявиха още от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.

Д-р Емил Бенатов и Партньори“ е едно от водещите бюра по интелектуална собственост в България, като притежава дългогодишен опит в сферата на търговските марки, както и във всички други аспекти на интелектуалната собственост.

За да се възползвате от 10% отстъпка от цената на услугите им, свържете се с тях чрез имейл office.sofia@benatov.biz или телефони 02/973 36 10, 02/971 27 99 и ги информирайте, че сте читател на Инженер.bg.

Източник на снимковия материал:  Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

Тагове: интелектуална собственост, патент, Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, промоция, търговска марка

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“
https://benatov.biz/