DTS – „Цифрови преносни системи“: UPS устройствата NETYS RT на Socomec са комплексно решение за защита на IT инфраструктура

21.09.2020 г.5 мин.

Центровете, мрежовите системи и съвременните системи за пренос на данни играят ключова роля във формирането на стойност на пазара на информационните технологии. „Прекъсването в електрозахранването може да доведе до загуба на данни и да намали производителността на IT инфраструктурата. Затова тя изисква максимално качествено електрозахранване, което да е защитено от смущения и сривове, за да гарантира непрекъснатост на процесите на потребителите. Такова решение са UPS устройствата NETYS RT, които осигуряват висока плътност на мощността, пестят време и място благодарение на възможностите за монтаж както в ракови стойки, така и във вертикално положение“, коментираха за Инженер.bg от доказаната българска инженерингова и търговска фирма DTS – „Цифрови преносни системи“, ексклузивен дистрибутор и сервизен център на Socomec за България.

UPS устройствата NETYS RT са предназначени за защита на комутиращо оборудване, системи за съхраняване на данни, сървъри и мрежово оборудване, VoIP комуникационни системи, структурни кабелни системи, както и на системи за управление и видеонаблюдение.

Как се осъществява защитата?

„Технологията online с двойно преобразуване осигурява ненадминато качество на електрозахранването. Тя гарантира стабилно синусоидално напрежение и ток на изхода на NETYS RT, независимо от качеството на мрежовото напрежение“, поясниха от DTS – „Цифрови преносни системи“.

В съответствие с актуалните изисквания към системите за непрекъснато захранване, тези UPS устройствата са със защита срещу обратен ток. Тя предотвратява възможността от протичане на обратен ток към мрежата, без да са необходими допълнителни външни устройства.

Гарантират висока степен на надеждност

Опционалният външен ръчен байпас осигурява непрекъснатост на електрозахранването по време на планово или належащо техническо обслужване, което води до намаляване на средното време за ремонта (MTTR – Mean Time To Repair).

Специалният блок за ръчен байпас/паралелно свързване позволява при използване на NETYS RT да се реализира архитектура с резервиране 1+1. „Тази архитектура гарантира максимална надеждност на захранването в различни ситуации, в това число и при изход от строя на някое от UPS устройствата. Затова тя се препоръчва при защита на критични натоварвания“, допълниха от утвърдената българска инженерингова, производствена и търговска фирма.

Възможността за разширяване на системата чрез добавяне на допълнителни акумулаторни блокове позволява да се увеличи времето за поддръжка на захранването при работа на батерии. По този начин се осигурява реализацията на индивидуални решения с различни времена за поддръжка в зависимост от захранваното натоварване. Освен това в случай на паралелна работа един и същ акумулаторен блок може да се използва от две UPS устройства, благодарение на което се гарантира електрозахранването по време на ремонт или техническо обслужване на едно от тях.

Широка гама от модели

„Серията UPS устройства NETYS RT включва ефективни решения за реализацията на архитектура на електрозахранващите системи, която да осигури висококачествено захранване на различни видове средни и малки натоварвания. Гамата предлага широк избор от решения, включващи стандартни и опционални функции, които удовлетворяват всички изисквания по отношение на защитата, качеството и комуникациите на мястото на монтажа“, поясниха от DTS – „Цифрови преносни системи“.

Многоезичният LED дисплей осигурява детайлна информация за състоянието на UPS устройството, като показва също и аварийните сигнали.

Стандартните комуникационни функции с външни устройства, като например Ethernet или USB, дават възможности за комуникация на всички модели NETYS RT и лесна интеграция в съществуващи IT инфраструктури с помощта на най-често използваните протоколи.

„UPS устройствата NETYS RT лесно могат да бъдат инсталирани както вертикално, така и в ракове на контролни шкафове, като преминаването от едната към другата инсталация се реализира бързо и лесно с помощта на стандартни аксесоари, влизащи в доставката“, допълниха в заключение от DTS – „Цифрови преносни системи“.

Източник на снимковия материал: DTS – „Цифрови преносни системи“, Socomec, pixabay.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

DTS – Цифрови Преносни Системи ООД
http://www.dts-ups.com/