Енерджи-Ка: Нашата бизнес група проектира, изгражда и поддържа индустриални фотоволтаични инсталации „до ключ“

07.03.2023 г.5 мин.

Фактът, че възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са все по-предпочитано решение за производство и потребление на електроенергия, вече не е изненада за никого. Климатът и географското разположение на България са благоприятни за развитието на този енергиен сектор и у нас. Фотоволтаичните панели и системи вече се възприемат като доказана алтернатива и за индустрията, и за бита. „Ангажираността и вниманието към екологичното състояние на планетата и климатичните промени са фактори, които влияят върху положителното отношение към фотоволтаичните системи. Директивата за свободен енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС) допълнително стимулира нарастването на интереса в областта“, коментираха специалистите от доказаната инженерингова компания Енерджи-Ка.

Като част от Група Каральо (Gruppo Caraglio), българските експерти имат възможността да обменят опит и познания в областта на „зелената“ енергетика със своите колеги от различни държави. А екипът на Енерджи-Ка разказа пред Инженер.bg подробности за „зеления“ дял от широкообхватната инженерингова специализация на италианската група Каральо Грийн (Caraglio Green).

„Фотоволтаичните инсталации за собственото производство са не просто съзнателен избор в интерес на собствения бизнес (значително намаляване на разходите за потребление), те са и от полза за околната среда. С тяхното изграждане ясно се предава послание за социална отговорност. Освен това фотоволтаичната инсталация позволява експлоатиране на пространства, които иначе са неизползваеми. Такива са например  покриви, покрития на паркинги и свободни площи. По този начин те се превръщат в солидна основа за самостоятелното производство на енергия“, заявиха специалистите.

Възход на индустрията: Безкомпромисни инсталации на надеждни фотоволтаични системи

„Каральо Грийн се занимава с проектирането и реализирането на индустриални фотоволтаични инсталации „до ключ“. Екипът ни от инженери разполага със завиден професионализъм и обширни познания, което ни позволява да осигурим на клиентите ни високо качество на реализираните проекти, консултации за избора на подходяща фотоволтаична система, както и съдействие за всички бюрократични дейности, които съпътстват изграждането на соларна инсталация“, споделиха от Енерджи-Ка.

Фотоволтаичните инсталации са:

 • Фотоволтаични централи и паркове;
 • Автономни и хибридни фотоволтаични системи с покривна или наземна конструкция.

„Компанията си партнира с квалифицирани доставчици, а високото качество при изпълнение е наложено като стандарт. В центъра на дейността ни стоят клиентските нужди“, допълниха българските специалисти.

Индивидуални решения, които са съобразени със специфичните потребности на всеки клиент

Предимствата на Каральо Грийн се резултат от следните услуги:

 • Компанията осигурява всичко необходимо за реализирането на фотоволтаични инсталации и тяхното свързване към мрежата;
 • Съдейства за финансирането на проекта;
 • Подготвя цялата необходима техническа документация за представяне пред обществените институции и местното електроразпределително дружество;
 • Персонализиране на предложените решения посредством проектиране въз основа на специфичните изисквания на клиента;
 • Реализира инсталацията, като използва услугите на най-добрите доставчици при спазване най-високите стандарти за качество;
 • Осигурява свързването на инсталацията към мрежата;
 • Изпитва и сертифицира инсталацията за правилното ѝ функциониране, съгласно действащите стандарти;
 • Осъществява мониторинг и поддръжка на инсталацията, за да гарантира доброто ѝ техническо състояние;
 • Предоставя своевременна намеса в случай на нужда.

Всички членове на Група Каральо,  в това число Енерджи-Ка и Каральо Грийн, са сертифицирани по UNI – EN – ISO 9001:2008 в съответствие с най-високите стандарти за качество, които са изисквани от IMQ.

Източник на снимковия материал: Енерджи-Ка, Каральо Грийн, canva.com

Тагове: ВЕИ, Енерджи-Ка, индустрия, инженеринг, проектиране, фотоволтаичен панел, фотоволтаична инсталация

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Енерджи-Ка ЕООД
http://www.energy-ka.net