LEM: Осигуряваме огромен набор от обучения за нашите служители, за да продължим да бъдем лидер в електрическите измервания

20.09.2022 г.4 мин.

Пред компаниите от сферата на производството и индустрията стоят редица предизвикателства. За да се развиват успешно, те трябва да преодоляват и да се адаптират към постоянно променящите се изисквания на средата от социално-икономическо естество. Необходимо е също така да устояват и на конкурентността на фирми със сходен предмет на дейност. Един от основните начини за постигане на успех са непрекъснатите инвестиции в квалификацията и компетенциите на работниците и служителите. Компания, която върви уверено в тази посока, е LEM, световен пазарен лидер в производството на висококачествени преобразуватели за измерване на електрически параметри. Отскоро тя дава възможност на служителите си да се включат в хиляди като брой обучителни курсове в платформата LinkedIn Learning. Пълно право да се възползват от тях имат и служителите на ЛЕМ България, дъщерно производствено дружество на LEM, което произвежда електрически измервателни системи с качество на световно ниво, като съблюдава те да бъдат оптимизирани, надеждни и безопасни. Днес ще Ви разкажем какво споделиха от компанията за новите възможности за читателите на Инженер.bg.

По думите на екипа на компанията, перспективите пред нея за постигане на растеж през следващите десетилетия ще се основават на глобални тенденции като декарбонизация, електрификация, автоматизация и мобилност.

Успехът ни ще зависи от таланта на нашите хора, тяхната изобретателност и вдъхновение, както и от способността ни да бъдем гъвкави и да адаптираме организацията ни към бързо променящия се свят, споделиха от ЛЕМ.

Затова LEM поема ангажимент да се развива в посока на учеща се компания, за да може екипът ѝ да създава, да придобива, предава и да запазва знания, но и да адаптира действията си спрямо променящите се изисквания, нововъведения и достижения на науката и технологиите.

ЛЕМ България разработва висококачествени решения за енергия и мобилност с висока степен на надеждност. Дружеството има активна роля за подпомагане на потребителите и на обществото за ускорен преход към устойчиво бъдеще. Наред с това компанията се грижи за осигуряване на по-добри възможности за реализация и развитие на своите служители.

За да укрепим нагласата ни към учене и надграждане на знанията, която е един от стълбовете в нашата фирмена култура, и за да постигаме успех в предизвикателствата в хода на нашето функциониране и развитие, компанията реши да предложи на всички служители на LEM по целия свят възможността да се учат онлайн и при поискване, с неограничен достъп до над 17 000 курса на 7 езика в платформата LinkedIn Learning“, разясниха от фирмата.

Нека учим и споделяме заедно“, обърнаха се към своите настоящи и бъдещи служители от ЛЕМ.

Ако се интересувате от възможностите за професионална реализация и надграждащи обучения, които ЛЕМ България предлага, повече подробности за компанията бихте могли да научите като посетите нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: freepik.com

Тагове: HR, електрозахранване, електроизмервателна техника, електротехника, индустрия, кариера, ЛЕМ, образование, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЛЕМ България ЕООД
www.lem.com