Как софтуерният инструмент RiTherm на Rittal улеснява изчисляването на климатичния контрол на електроразпределителните шкафове

17.11.2023 г.7 мин.

Конструктивните недостатъци на охлаждането и/или високите температури на околната среда могат да доведат до прегряване на компонентите в контролните шкафове, което води до разходи за ремонт и загуба на приходи. Например, увеличаването на температурата в шкафа с 10 °C може да намали експлоатационния живот на компонентите наполовина. Следователно правилно изчисленият климатичен контрол е незаменим в съвременното производство на контролни табла и шкафове и всичко започва с изчисляване на топлинното натоварване в електрическия шкаф.

Когато се изчислява топлоотдаването в един контролен шкаф, има много фактори, които трябва да се вземат предвид. Определена роля за това играят не само мощността на инсталираните компоненти, но и местоположението на шкафа, средната външна температура и съоръженията около него. „Ако не сте сигурни откъде да започнете с изчисляването на топлинното натоварване, то тогава използването на приложението RiTherm в софтуера EPLAN може да Ви помогне да откриете и отстраните конструктивните недостатъци още във фазата на проектиране“, съобщиха за Инженер.bg от Ритал ЕООД.

Какво представлява RiTherm?

RiTherm е безплатен софтуерен пакет, разработен от Rittal за извършване на надеждно и енергийно ефективно планиране на климатизацията на контролни шкафове. От дълго време клиентите могат да използват софтуерното приложение „Therm“, за да планират климатичния контрол за своите разпределителни уреди. Около 80 000 потребители по целия свят се възползват от приложението. Въпреки това много високите изисквания за енергийна ефективност и контролът на въглеродни емисии значително промениха търсенето. На SPS Rittal представя „RiTherm“ – напълно нов инструмент за проектиране, разработен на базата на Eplan Cloud. В бъдеще той ще осигури още по-добро охлаждане и устойчивост по цялата верига на стойността и ще предложи много нови предимства.

Фактори, които влияят върху изчислението на отделяната топлина

 • Максимални енергийни загуби: Задават се свойства на компоненти, като например максимално топлоотдаване. На базата на тази информация се изчисляват максималните енергийни загуби;
 • Коефициент на едновременна работа: Не всичко в шкафа работи едновременно или непрекъснато, използваните компоненти обикновено са между 65% и 80%. На практика топлината, генерирана в шкафа, обикновено е по-ниска от максималните енергийни загуби;
 • Енергийни загуби за диапазона на климатизиране: Изчислява се, като умножите максималните енергийни загуби по коефициента на едновременна работа;
 • Разположение: Указва се къде се намира шкафът и осигурено ли е неговото охлаждане? Всички повърхности на шкафа свободни ли са или стената на шкафа докосва стена?
 • Максималната вътрешна и външна температура: Посочва се каква е температурата вътре в шкафа и как това се отразява на температурата около шкафа?
 • Топлина вътре в шкафа: Колко горещо става вътре в шкафа ще зависи от компонентите, които са разположени в него (тази информация може да бъде намерена в листа с данни на компонентите).

Въз основа на цялата тази информация софтуерът изчислява дали е необходимо допълнително охлаждане или вентилация. Ако използвате EPLAN Data Portal, софтуерът е интегриран в платформата, така че можете лесно да го използвате, докато разработвате проекти. Предимството на тази интеграция е, че всички данни, необходими за изчисляване на топлинното натоварване, вече са в проекта от EPLAN. Веднага щом стартирате приложението RiTherm, тези данни се зареждат автоматично. Трябва само да ги проверите и след това можете да започнете с изчисляването на топлината.

Изчисления на климатичния контрол за шкафове – още по-добре и още по-лесно

„Софтуерът за планиране RiTherm помага да повишите ефективността си и да спестите време, тъй като бързо и надеждно можете да дефинирате с по-голяма сигурност правилната система за климатичен контрол на Вашите шкафове. И, разбира се, всичко това е придружено от включена документация в съответствие със стандартите“, поясниха българските специалисти от Ритал.

Доказано рентабилно решение за околната среда по отношение на енергийната ефективност

RiTherm предлага ясни препоръки за повишаване на енергийната ефективност на разпределителните устройства. „Това означава, че можете да покриете изискванията на Вашите клиенти за енергийна ефективност на решението. Изчисляването на енергийната ефективност е интегрирано и също така доказва свързания с нея въглероден отпечатък”, допълниха от Ритал.

Лесно и бързо планиране на най-подходящото решение за климатичен контрол на разпределителни устройства:

 • Изчисляване и препоръчване на подходящи системи за контрол на климата в шкафовете за всички предизвикателства, свързани с околната среда;
 • Възможност за задаване на надморска височина (която влияе върху мощността на охлаждане);
 • Прецизно изчисление за комплекти с еркерни шкафове;
 • Препоръки за подходящи и съответстващи аксесоари за вашата система за климатичен контрол на шкафа.

Интегриран калкулатор за енергийна ефективност:

 • Изчисляване на енергийната ефективност за определени климатични зони;
 • Препоръки за алтернативи с по-голяма енергийна ефективност;
 • Изчисляване на въглеродния отпечатък от климатичния контрол – от доставката до експлоатацията;
 • Информация за флуорсъдържащите газовете/потенциал за глобално затопляне (стойност на GWP).

Изчерпателна документация:

 • Сертификат за разсейване на топлина в съответствие със стандартите;
 • Предоставяне на цялата необходима информация за продукта (например одобрения);
 • Декларация за състоянието на жизнения цикъл на продукта и уведомяване за последващи продукти.

Източник на снимковия материалРитал, Rittal

Тагове: Rittal, индустрия, климатична система, комутационна апаратура, контролни шкафове, разпределителни табла, Ритал

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ритал ЕООД
www.rittal.bg