Ритбул: Генерирането на кодове с EPLAN Preplanning повишава сигурността и ефективността на проектирането

14.01.2022 г.8 мин.

В Германия около 35% от крайното потребление на енергия и около 30% от емисиите на CO2 се формират от сградите – повече, отколкото от транспорта или дори от промишлеността. Затова и намаляването на тези енергийни нужди е в центъра на политиката за опазване на климата – законовите и регулаторните изисквания се увеличават от години. Това обаче не е единствената причина, поради която автоматизацията на сградите процъфтява. Здравето и комфортът, както и защитата и сигурността също са обект на по-високи стандарти днес, отколкото преди няколко години. Така автоматизацията на сградите има все по-важна роля, а сензори, задвижващи механизми, елементи за управление и други технически устройства в сградите се свързват в мрежа с потребителите.

„Германската компания Protec Technologies проектира, изгражда и програмира персонализирани контролно-измервателни технологии за сгради и инсталационни системи. За да реализира последователна и надеждна автоматизация на сградите, Protec Technologies внедри цялостно решение, обхващащо всички отраслови направления, като с помощта на EPLAN успя да направи своите процеси по-сигурни и значително по-ефективни“, съобщиха за Инженер.bg от водещата търговска компания Ритбул, която от години има мисията да представя предимствата на платформата за проектиране EPLAN на българските специалисти.

На основата на индивидуално планиране за всеки отделен клиент Protec Technologies предлага всичко: от визуализация на сградата, през планиране, изграждане и програмиране до системно оборудване, разпределителни устройства, свързване във VPN мрежа на оборудването и монтажа. Освен тях, разбира се, и сервиз, техническо обслужване и дистанционна поддръжка“, разказва г-н Ролф Мартенс, главен мениджър и основател на компанията. „Софтуерните решения и услуги на EPLAN се използват практически от основаването на Protec Technologies, подкрепяйки целия процес от изготвянето на оферти до сервиза и поддръжката“, добавя той.

EPLAN Electric P8 се използва за генериране на схеми и спецификации за материали, управление на устройства и генериране на етикети, докато EPLAN Pro Panel управлява такива задачи като асемблиране на монтажни панели, окабеляване и 3D дизайн на контролни шкафове. Отскоро в компанията се използва и EPLAN Preplanning за създаване на блок-схеми за управление, визуализация на предварително планираните системи и проектиране на решения за сградна автоматизация.

Най-новият проект, който компанията реализира с помощта на EPLAN, включва въвеждане за първи път на EPLAN Preplanning. „Софтуерът предлага възможност за възпроизвеждане на структурата на обекта на клиента, цялата фабрика, нейните сгради и заводски системи“, поясни ръководителят на конструктивния отдел, г-н Армин Шварце.

„Една от целите на използването на новия софтуер е да се съкрати фазата на проектиране. Друга основна причина за въвеждането на EPLAN Preplanning са все по-честите искания от клиентите на Protec за създаване на това, което е известно като идентификационен код на производствения обект, или PI код, както и на единна система за идентификация на сгради с производствено оборудване“, допълниха от Ритбул. Всеки отделен елемент в кода съдържа информация, включително обозначение на сградата, фокус на информацията, идентификация на устройствата (например електрически), тип на системата и функции като стойности на температура или влажност. По този начин системите и компонентите на обекта могат да бъдат еднакво и последователно обозначени и описани. „EPLAN Preplanning автоматично генерира PI кодовете, които след това използваме за създаване на схеми. Преди това PI кодовете бяха генерирани чрез данни, които се въвеждаха ръчно в Excel таблици и трябваше да бъдат добавени към база данни на Access. Изключително важно бе да се внимава да не се създадат дубликати. Като цяло, времето за изпълнение на проекта вече може да бъде намалено с до 20%“, обясни г-н Шварце.

Въпреки че цените не са включени в EPLAN Data Portal, той съдържа всички останали технически данни за компонентите за проектиране на системи на производствените обекти. Правилните компоненти могат да бъдат избрани от над един милион комплекта данни от стотици производители и да бъдат поставени в съответния проект. EPLAN Preplanning позволява също така достъп до данните на отделните полеви устройства, например сензори за помещенията. Така може да се види кои измерени стойности от устройствата трябва да се използват за конкретната система на инсталацията или кой контролен пулт обработва съответния контролен сигнал. Често се налагат промени, докато системата се проектира, например сензор за помещението се превръща в сензор за влажност. Само с едно щракване на мишката се променят едновременно вида на измерването и оригиналните схеми.

„Допълнително опростяване включва възможността, предлагана от EPLAN, да предостави на всяко системно полево устройство етикет, съдържащ QR код. Това е функция, която Protec Technologies също използва. Първо, на клиента могат да бъдат предложени препоръки за поддръжка в обикновен текст на етикета и второ, QR кодът допълнително се използва за предоставяне на клиента на техническа информация с данни, които се съхраняват в собственото облачно пространство на Protec Technologies“, коментираха българските специалисти. Това дава на клиентите онлайн достъп до цялата тяхна техническа документация и схеми. „Ако по някаква причина схемите не са налични в контролния шкаф клиентът винаги получава хартиено копие – той може да сканира QR кода и да изтегли схемите онлайн. Така той може да разполага с цялата информация“, обясни г-н Шварце. „Ако някой от техниците е на място за поддръжка и открие, че нещо не е наред със сензора за помещение, той има възможност да запише това, незабавно да го качи в облака и след това да постави сензора в списъка с поръчки като резервна част. По този начин значително се опростява поддръжката“, допълниха от Ритбул.

Компанията вече мисли и за създаване на услуга за приложения на базата на QR кода. Освен че предоставя на клиентите по-добър преглед върху полевите устройства по време на предварителното планиране, това ще ги улесни при поръчка на резервни части след изграждане на производствения обект. „Ако използваме възможностите последователно и правилно, например чрез QR кода, от документацията до поддръжката, възможностите са фантастични. Можем също така да създадем нови бизнес области и да станем по-конкурентоспособни“, заяви още Ролф Мартенс.

Първоначалното тестване на приложението вече е в пълен ход в компанията Protec.

Източник на снимковия материал: Ритбул, Protec Technologies

Тагове: Eplan, електротехника, Ритбул, софтуер

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ритбул ЕООД
http://www.rittbul.bg/