Райкос Тех: Токови трансформатори се използват в странно, но интересно приложение за измерване плътността на сладолед

05.02.2021 г.7 мин.

Токовият трансформатор обикновено се използва за измерване на консумация или неизправности на електрическите товари. Той обаче може да намери и едно странно на пръв поглед приложение, като алтернативно решение за измерване плътността на сладоледа. Опитните кулинари определят „на око“ плътността на сладоледа, преценявайки я с помощта на шпатула и дори могат да направят прекрасно шоу от това. Но когато става въпрос за малък бизнес, машините са тези, които обективно и без човешки фактор трябва да оценят качествата на сладоледа. Един от най-простите методи е да се определи усилието, с което миксерът смесва компонентите на сладоледа. А „усилието“ – това е токът, консумиран от електродвигателя за задвижване на миксера, т.е. колкото по-голямо е усилието, толкова по-висока е стойността на консумирания ток. В същото време машините за сладолед осъществяват прецизен контрол върху температурата, която операторът настройва според вида на сладоледа и съставките му.

„Използвайки специфичните характеристики на терморегулатора KM2 на Ascon Tecnologic, е възможно да се направи полуавтоматична машина за производство на сладолед с помощта на един единствен инструмент. KM2 регулира температурата със или без интервали спрямо зададената стойност на охлаждане. Възможно е използването му с програмиран температурен профил за по-сложно управление. Терморегулаторът спира миксера, когато е достигната желаната плътност чрез независим сигнал от токовия трансформатор и активира звуков сигнал за определено време, за да уведоми оператора“, разказаха за Инженер.bg от фирма Райкос Тех, която предлага техниката и техническите решения на Ascon Tecnologic у нас.

„Това е прост пример за това как независимото измерване на тока, което не е свързано с регулиращия изход, намира конкретни приложения и демонстрира как използването на терморегулатора KM2 може да Ви помогне да решите задачи с неголяма сложност на Вашето приложение, без да се налага да използвате допълнително оборудване“, допълниха от доказаната българска инженерингова и търговска компания.

Принцип на работата на токовия трансформатор и алармата за прекъсване захранването на натоварването (стандартна функция за KM2)

Токовият трансформатор генерира ток във вторичната намотка (IL), пропорционален на тока в първичната намотка (IM). Токът във вторичната намотка може да бъде с няколко порядъка по-малък от този в първичната, но това е предимно ток с ниско напрежение. След това токовият трансформатор възпроизвежда измервания ток (IM) и изолира електрически измервателните уреди от напрежението на веригата, която трябва да бъде измерена като по този начин повишава безопасността.

Токовите трансформатори обикновено се използват за управление на процеса в комбинация с електрически задвижващи механизми. В тези приложения управляващият изход контролира задвижващ механизъм, например нагревател, а амперометричният вход проверява неговата работа и надеждност.

Алармата за прекъсване захранването на нагревателя е устройство, използвано за проверка на веригата на задвижващия механизъм. При изключен изход токът, измерен на TA входа (IL), трябва да бъде нула или не по-висок от максималния праг за изключен изход. Стойност над този праг показва утечка в управляващата схема (обикновено полупроводниково реле). При включен изход токът трябва да е по-висок от определена стойност, за да сте сигурни, че всички натоварвания функционират правилно (например, регистриране на частични повреди в пещи). Следователно алармата за прекъсване на нагревателя (HBA) показва, че електрическата нагревателна система не функционира правилно, поради късо съединение или утечки.

Допълнителни функции на терморегулатора KM2

Описаната по-горе функция за аларма при прекъсване на нагревателя (HBA) е много често срещана в процесните контролери. Но KM2 притежават някои допълнителни функции. В допълнение към алармите по време на включено и изключено състояние, може да се използва и допълнителна аларма за свръхток. Тя позволява да се регистрират и по-сериозни състояния на късо съединение в резисторите на изхода. Използвайки KM2 контролерите, е възможно не само да се разчита на аларми, свързани с изходна мощност (тип HBA), но и аларми с независим вход за токов трансформатор.

„В този случай двете аларми за минимални и максимални стойности ще бъдат свързани с абсолютната стойност на тока, независимо от състоянието на изходите. Благодарение на тази функция, ще можете да извършвате мониторинг на състоянието при всяко електрическо натоварване на машината или системата дори ако е напълно изключена от контура за регулиране на температурата“, коментират от Райкос Тех.

Точно тази функция е използвана за контрол на плътността на сладоледа в машините за неговото производство. В това приложение терморегулаторът всъщност се грижи за поддържане на температурата, а не за задвижване на двигателя, който обаче контролира потреблението. „Консумацията на електрически ток в допълнение към зададения праг показва постигането на желаната плътност. Машината се изключва, когато сладоледът е готов. Освен това могат да бъдат зададени и други гранични характеристики, например понижаване под минималния праг е възможно да означава липса на сладолед“, поясниха от Райкос Тех.

„Задачите за постигане на определена плътност или вискозитет на продукта при нагряване или охлаждане са широко разпространени в хранително-вкусовата промишленост, индустрията и научно-изследователската дейност“, добавиха още от Райкос Тех.

Източник на снимковия материал: Райкос Тех, Ascon Tecnologic, freepik.com

Тагове: Ascon Tecnologic, електротехника, Райкос Тех, трансформатори

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Райкос Тех ЕООД
http://www.raikostech.com/