Райкос Тех: Стабилизаторите на напрежение Sirius на Ortea – надеждни и издръжливи, със съвременен потребителски интерфейс

20.04.2021 г.3 мин.

Продуктовата гама Sirius на италианската компания Ortea включва високоефективни стабилизатори с широк диапазон на напрежение. „Те са базирани на колонни регулатори, собствена разработка на Ortea. Използването на такъв тип регулатори значително намалява размерите на конструкцията и позволява създаването на стабилизатори за широк диапазон от мощности – от 60 kVA до 6000 kVA, които стабилизират изходното напрежение към товара в границите ±0.5% от номиналното, при мрежови колебания на входното напрежение от -45% до +30%“, информираха за Инженер.bg от утвърдената българска инженерингова фирма Райкос Тех, която предлага на българския пазар изделията на италианската компания Ortea.

Логическата схема за управление и контрол се основава на два DSP микропроцесора, единият от които отговаря за контрола, а другият – за измерванията. Микропроцесорите стабилизират изходното напрежение, като регулират реалната му средноквадратична стойност. Цялата система се управлява от трети микропроцесор, който проверява правилното функциониране на другите два микропроцесора.

В допълнение към широкия диапазон от типоразмери и допълнителни защити, които правят оборудването изключително надеждно и издръжливо, е друга много важна характеристика, а именно потребителският интерфейс. „Той включва 10-инчов многоезичен сензорен дисплей с комуникационен порт RS485, чрез който могат да се предоставят данни за състоянието на веригите преди и след стабилизатора. Извършва се мониторинг на такива характеристики като напрежение, ток, фактор на мощността, активна мощност, пълна електрическа мощност, реактивна мощност и др.“, поясниха от Райкос Тех. Освен това, се наблюдава работното състояние на стабилизатора, като се показва цялата информация, свързана с работния режим: включено/изключено, достигната гранична стойност на регулиране, увеличаване/намаляване и т.н., както и всички аларми (минимално и максимално напрежение, максимален ток, превишаване на допустимата температура и др.).

„При свързване към мрежа през Ethernet с RJ45 кабел дисплеят може да бъде наблюдаван дистанционно на компютър, използвайки VNC софтуер. Освен това, е възможно да се свърже със стабилизатора чрез Modbus TCP/IP протокол (б.ред. стандартен протокол за комуникация между промишлени електронни устройства). Системата е оборудвана и с два USB порта, които се използват за изтегляне на съхранените данни и за актуализации на софтуера от контролната карта“, допълниха още от Райкос Тех.

Източник на снимковия материал: Райкос Тех, Ortea

Тагове: електротехника, Райкос Тех

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Райкос Тех ЕООД
http://www.raikostech.com/