Научете какви са ползите от внедряването и сертифицирането по FSSC 22000 – version 5.1 от обучението на AQ Cert на 8 април

19.03.2021 г.4 мин.

Ах, това ISO! Най-новото и важното от сферата

на сертифицирането с AQ Cert

Екипът на AQ Cert отново предоставя възможност да разширите специализираните си познания и умения за последните тенденции в областта на сертифицирането. Екипът на утвърдения български орган за сертификация на системи за управление и европейска акредитация кани всички заинтересовани специалисти на предстоящото си онлайн обучение на 8 април 2021 г. от 9:00 до 17:00 ч., на което ще бъдат представени реалните ползи от внедряването и сертифицирането по системата Food Safety System Certification (FSSC 22000) – Version 5.1. Участниците ще имат възможност да се запознаят още с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с FSSC.

Залагайки на иновативни и утвърдени способи за преподаване, организаторите ще представят полезна и актуална информация за Системите за управление на безопасността на храни и съставки за храни в съответствие с FSSC 22000 (ISO 22000:2005 и надграждане с ISO/TS 22002-1:2011). Ето какво да очакваме от предстоящото обучение...

Събитието ще разгледа етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни и съставки за храни в съответствие с FSSC 22000 (ISO 22000:2005 и надграждане с ISO/TS 22002-1:2011). Ще представи и техническата спецификация ISO/TS 22002-1:2011. Тя е приложима за всички организации, независимо от тяхната големина или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига, и подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните.

„Информацията, която ще получат участниците в събитието, е свързана с овладяване механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните, както и затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на безопасността на хранителните продукти“, коментираха от AQ Cert.

Присъединете се към виртуалното обучение на AQ Cert на 8 април 2021 г., за да придобиете и практически знания за изискванията по отношение на инфраструктурата и работната среда, необходими за производството на безопасни хранителни продукти, както и да получите отговори на важни въпроси по темата.

 

Не пропускайте да се възползвате и от преференциални условия за участие. Подробна информация за събитието можете да намерите ТУК.

Какви теми са включени в обучението?

  • Изисквания за управление безопасността на храните – задължителни и препоръчителни;

  • Определяне на обхват и област на приложение на Системата за управление;

  • Планиране и разработване на Системата за управление на безопасността на храните – процедури, програми, планове, технологични схеми, контролни карти и др.;

  • Представяне на ISO/TS 22002-1:2011 – 15 клаузи с изисквания по отношение на инфраструктура, работна среда, персонал, управление на основни видове дейности, свързани с гарантиране на добра производствена, хигиенична и организирана производствена среда;

  • НАССР план – подготовка и разработка. Методики за анализ на риска и определяне на ККТ. Мониторинг и оперативно управление;

  • Валидиране и верификация;

  • Поддържане на Системата за управление – ресурси и действия.

Източник на снимковия материал: freepik.com

Тагове: AQ Cert, обучение, сертифициране, хранително-вкусова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ай Кю Cерт EООД / AQ Cert
www.aqcert.org