ЕТА-СИС: Произвеждаме разнообразие от GSM дайлери 24 V за пожарни централи с пълната функционалност на решенията ни за 12 V

18.11.2023 г.6 мин.

Фирма ЕТА-СИС е български производител на оповестителни системи, с дългогодишен опит, висок професионализъм и дълбоки познания в областта на електрониката и радиотехниката. Компанията се е утвърдила като надежден и предпочитан избор на професионалистите и крайните потребители. Продуктовото ѝ портфолио включва богат избор от стандартни предложения – дайлери (12 и 24 V), както и алармени и оповестителни системи с широко приложение. Освен тях ЕТА-СИС специализира и в разработката на поръчкови електронни устройства, изпълнени по задание на клиента. В следващите редове ще Ви представим подробности за GSM дайлерите със захранващо напрежение 24 V, предназначени да обезпечават нуждите на пожарните централи.

„Дайлерите ни, проектирани за работа на 24 V, разполагат с пълната функционалност на тези за 12 V. Предлагаме устройствата в различни вариации – със или без релета, със или без гласов модул, като освен това имаме възможностите да произведем и персонализирано решение в зависимост от нуждите и изискванията на клиента. Обичайно GSM модулите на 24 V са предвидени за работа с пожароизвестителни системи. Те са съвместими с всички системи, работещи на 24 V“, поясниха специалистите.

GSM дайлерът 24 V оповестява до 9 телефона чрез прозвъняване и/или SMS. Освен за пожар, може да следи и за други проблеми с централата и със захранването, например за наличието на 220 V захранващо напрежение и за състоянието на акумулатора. Дайлерът притежава пълната функционалност на този за алармени системи. GSM модулът може да бъде програмиран така, че да изпраща уведомителен SMS до потребителите за състоянието на централата, което е от съществено значение за предотвратяването на критични ситуации.

Дайлерите за пожароизвестяване за 24 V разполагат с новата софтуерна версия на GSM дайлерите за 12 V , т.е. добавени са следните две нови функционалности:

  • Могат да бъдат зададени индивидуални права на всеки номер;
  • Предвидена е възможност за промяна при изходите – и двата се програмират с „*6“, като потребителите могат сами да зададат времето на превключването им в импулсен режим (интервала от 1 до 255 s).

Аналогично на GSM комуникатора 12 V, дайлерът за пожароизвестяване може да се използва като най-елементарен известител на събития. Механизмът за тази настройка е следният: въвеждат се телефонните номера в SIM-картата, модулът се оставя да си „прочете“ зоните при първоначалното включване, след което се преминава към тестване на работата му. Дайлерът може да изпълнява и по-сложни функции като: включване и изключване на осветлението и различни уреди; получаване на обаждане и/или SMS за събития, които са важни за потребителите (например получаване на SMS при включване/изключване, за да се проследи дали служителите спазват работното си време); да се подслушва помещението, в което модулът е инсталиран; да се прави промяна на прозвъняваните телефонни номера и т.н. „Настройките на дайлера могат да се променят по всяко време (добавяне или спиране на функционалности) от клиента или инсталатора, който го е монтирал, чрез SMS“, обясниха от ЕТА-СИС.

Прозвъняваните телефонни номера могат да бъдат въведени по два начина:

  • Чрез поставяне на SIM-картата в GSM апарат и записване на номерата директно в нея;
  • Чрез въвеждането им със SMS.

„Програмирането на всички параметри и функции на GSM дайлера се извършва от номерата, записани с име „0“ или „1“ в SIM-картата, поставена в него. Програмирането се осъществява по 2 начина: чрез обаждане към комуникатора от някой от тези тел. номера, след което се въвеждат необходимите DTMF команди (цифри и символи) от клавиатурата на GSM апарата, заявява се информация за статуса на дайлера и се получава SMS с пълния статус и програмираните параметри (б.ред стъпката се осъществява за проверка на съответствието и финализиране на процеса); чрез изпращане на SMS с простички команди от номер с име „0“ или „1“, информираха специалистите.

В случай че не са зададени индивидуални права на потребителите, те зависят от името, под което е записан съответния телефонен номер. Прозвъняването при аларма става в последователност от 1 до 9 във възходящ ред. На потребителя инсталатор с име „0“ не се звъни, освен ако не са зададени индивидуални права да бъде прозвъняван.

Дайлерът за пожарни централи е със симкардхолдер от тип Push-Push, който позволява вадене/поставяне на SIM-картата без необходимост от демонтаж или отваряне на капака му. Смяната задължително се прави при спряно захранване.

„GSM дайлерите могат да се поръчат и във вариант с дълга антена за обекти със слаб обхват на GSM операторите“, допълниха още от производствената компания.

Следете виртуалните страници на Инженер.bg за втората част на темата за GSM дайлерите 24 V, предназначени за пожарни централи, в която ще Ви запознаем подробно с начина на работа, характеристиките и функционалностите на модула.

Източник на снимковия материал: ЕТА-СИС, canva.com

Тагове: електроника, електротехника, ЕТА-СИС, инженеринг, пожароизвестяване, производство, противопожарна система, сигурност, сигурност в сградите

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЕТА-СИС ООД
www.eta-sys.com