Бандени: Честотен преобразувател Vacon NXP Common DC Bus осигурява лесна интеграция и изключително висока гъвкавост

15.09.2021 г.3 мин.

Задвижванията Vacon NXP Common DC Bus с обща DC шина предлагат максимална гъвкавост в комбинация с входни AFE модули, инверторни секции и спирачни модули. Те гарантират оптимално разпределение и оползотворяване на енергията в цялата система и потенциал за спестяване на електричество и кратък срок за възвръщане на инвестицията. „Компонентите от системата с обща DC шина могат да се използват в много различни комбинации. Подходящи са за приложения с често пускане и спиране, както и за такива с генериране на относително голяма остатъчна енергия при спиране“, коментираха за Инженер.bg от фирма Бандени, оторизиран партньор в доставката, монтажа, обслужването и сервиза на електрозадвижвания, честотни преобразуватели и софтстартери на Danfoss в България.

В регенеративна система с обща DC шина, входните AFE модули връщат излишната енергия от процеса към захранващата мрежа. В системи, в които няма връщане на енергия към захранващата мрежа, излишното количество се разпределя към всички задвижвания. Възможно е енергията да се отделя чрез спирачни модули и разсейва в пространството посредством свързани към тях спирачни резистори. 

„Подходящи приложения на регулатора са малки производствени линии, в които спирането с остатъчна енергия не е много често. С Vacon NXP Common DC Bus е възможна реализацията на различни конфигурации, например регенеративен входен модул (NXA), нерегенеративен входен модул (NXN), спирачен модул (NXB) и инверторна секция (NXI)“, поясниха от Бандени. 

Мощности при различен обхват на напреженията на инверторните модули: 

  • 3x380-500 V...1.5-1850 kW;
  • 3x525-690 V...3-2000 kW. 

Характеристики и предимства на Vacon NXP Common DC Bus с обща DC шина: 

  • Намалени разходи за електроенергия поради връщане на излишната енергия от процеса на спиране чрез входни регенеративни модули; 
  • Малки инвестиционни разходи вследствие от късите дължини на кабелите и краткото време за инсталация и въвеждане в експлоатация; 
  • Спестяване на допълнителни разходи поради оптимизирания и компактен дизайн; 
  • Възможност за бързо и интелигентно надграждане на системата чрез допълнителни пет слота за допълнителни входове/изходи, функционални предпазни вериги и мрежова комуникация; 
  • Компенсация при нестабилно входно напрежение, както и минимизиране на негативното влияние от хармоничните смущения, благодарение на регенеративните входни модули; 
  • Бързо инсталиране и конфигуриране на опционалните модули. 

Източник на снимковия материал: Бандени, Danfoss

Тагове: Danfoss, Бандени, задвижвания

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бандени ООД
http://www.bandeni.net/