Нов 16-портов индустриален комутатор на WAGO гарантира сигурност при работа в мрежа

14.08.2017 г.3 мин.

In Macedonian.   In Romanian.   In Serbian.


Тенденцията за работа в мрежа в промишления и в строителния сектор изисква използването на все по-мощни комутатори с по-голям брой Ethernet портове. Следвайки пазарното развитие и сам творейки технически решения от бъдещето, световният лидер в разработването и предлагането на решения за електротехника, електроника, сградна и индустриална автоматизация WAGO Kontakttechnik представя нов 16-портов индустриален комутатор (852-1106). Той е с висока плътност на портовете и малка ширина, съобщиха за Инженер.bg от ТП ВАГО Контакттехник.

 

Отличителна характеристика на новия 16-портов комутатор (852-1106) е огромният брой места, в които той намира приложение. Това се обусловя от високата пропускателна способност за пренос на данни от 1 Gbit и от възможността комутаторът да бъде използван при екстремни условия, благодарение на разширения си температурен диапазон. Съществена роля за добрите характеристики на комутатора играят още резервираното електрозахранване и релетата за алармена сигнализация, ясно указващи конкретната повреда и гарантиращи непрекъснатост на комуникацията на данни. „Също така комутаторът се инсталира и конфигурира много лесно и е подходящ за малки до средно-големи мрежи”, поясниха от ВАГО.

 

Енергийна ефективност и икономия на енергия

16-портовият индустриален комутатор отговаря на стандарта за „Енергийно ефективен Ethernet“. В съответствие със стандарта IEEE-802.3az, консумацията на енергия се регулира автоматично според натоварването на мрежата. По този начин 16-те порта консумират мощност, само когато предават данни. В допълнение към икономиите на енергия, лесното инсталиране и конфигуриране на комутаторите намалява времето за въвеждане в експлоатация.

 

Ключови технически показатели на 16-портовия индустриален комутатор (852-1106):

 - 16 Ethernet порта, 10/100/1000 Mbps с автоматично определяне на скоростта;

 - Разширен температурен диапазон на работа: от -40 до +70 °C;

 - Резервирано правотоково електрозахранване: от 12 до 60 V DC;

 - Релета за алармена сигнализация и индикация на повреда;

 - Поддържане на Profinet съответствие Клас A (IEEE 802.1p);

 - Приоритизация на Ethernet пакети;

 - Безопасност в случай на пикови напрежения, благодарение на защитата от пренапрежение.


 

Повече информация за ТП ВАГО Контакттехник ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 


Източник на снимковия материал: WAGO

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg