Филкаб инвестира в изграждането на собствен фотоволтаичен парк ФЕЦ Оризари с мощност 18 MW върху промишлен терен от 114 декара

20.11.2023 г.10 мин.

Фирма Филкаб АД е българско търговско, производствено и инженерингово дружество, лидер на пазара за електротехнически продукти у нас. Освен с дистрибуция на цялостни и иновативни решения, компанията се ангажира и с опазването на околната среда чрез внедряването на устойчиви практики в дейността си. „Една от практиките ни за подобряване на екологичното отражение от нашите дейности е фотоволтаичната покривна инсталация, която изградихме за собствени нужди. Тя е с инсталирана мощност 900 kWp, като прогнозираме, че системата ще спестява около 430 t въглеродни емисии годишно. Освен това дворът на офис сградата ни разполага и със зарядна станция за електромобили, като достъпът до нея е безплатен, а във възможностите й е да зарежда едновременно по два електромобила с максимална мощност 22 kW всеки“, коментира г-н Александър Приходков, директор „Изпълнение на проекти“ във Филкаб, пред Инженер.bg. Освен че предлага енергоспестяващи и ефективни решения, Филкаб активно ги внедрява в практиката си, изграждайки облика си на „зелена“ компания с грижа към околната среда. В следващите редове ще Ви разкажем любопитни подробности, свързани с изграждането на собствен фотоволтаичен парк.

Проект за собствен фотоволтаичен парк с мощност 18 MW

„През 2021 г. взехме решение да създадем дружеството ФЕЦ Оризари ЕООД. То е естествено следствие от сериозния ни опит в изграждането на фотоволтаични паркове в страната и чужбина с обща мощност от над 500 MW. Вече имахме наличен промишлен терен от 114 декара край село Оризари, Пловдивско, закупен през 2008 г. и подходящ за реализирането на фотоволтаичния ни парк за собствени нужди. По проект общата инсталирана мощност ще бъде 18 MW. Необходимата инвестиция се равнява на 25.8 млн. лв., осъществена със собствени средства и банков кредит. Предвиждаме годишно производство на електроенергия в размер на 22 500 MWh“, информира г-н Приходков.

„Очакваните годишни приходи се равняват на около 3.7 млн. лв., съобразно които възвръщаемостта на инвестицията ще бъде в срок от 7 години. За да гарантираме тази икономическа целесъобразност, се постарахме в проекта да заложим оптимални технически решения благодарение на отличните ни партньорски взаимоотношения със световни лидери в производството на компоненти за фотоволтаични системи“, добави той.

Главен изпълнител на проекта, като EPC (б.ред. Engineering, Procurement and Construction – инженеринг, доставка и строителство ) контрактор, е Филкаб Солар, също част от групата на Филкаб, с предмет на дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). „Специалистите на компанията изготвят цялостни инженерингови решения в областта на възобновяемите енергийни източници, включващи проучване, анализ, планиране, проектиране и консултантски услуги. Също така те осъществяват изграждане и проектен мениджмънт на фотоволтаични паркове, автономни и хибридни системи за собствено потребление и соларни помпени системи“, коментира г-н Приходков и продължи: „Разделили сме проекта на три отделни парка, всеки с мощност 6 MW. В два от тях ще монтираме фотоволтаични модули на ACKOME с номинална мощност 680 Wp, а в третия – модули на JinkoSolar с номинална мощност 570 Wp. Ориентацията им ще бъде в посока изток-запад. Това разположение позволява разполагането на приблизително двойно по-висока инсталирана мощност на единица площ и осигурява по-висок добив на електроенергия в сутрешните и вечерните часове, когато цената на електроенергията е по-висока“.

Инверторите за преобразуване на постояннотоковата в променливотокова енергия ще бъдат на немската компания SMA – дългогодишен партньор на Филкаб. В проекта се предвижда и възможност за монтиране на батерии за съхранение на енергия в бъдеще. Планирано е и осигуряването на постоянно видеонаблюдение и охрана за засичане и разпознаване на обекти във всяка част от денонощието и при всякакви метеорологични условия, както и евентуална опасност от пожари.

„Предизвикателство за нас е изграждането на присъединителните съоръжения към електроразпределителната мрежа. В момента изграждаме две нови кабелни линии 20 kV. Едната е директно от подстанция „Прослав“ в Пловдив, а другата от съществуващ транасформаторен пост на околовръстния път на града. Трасетата са с дължина от близо 6 km и се разпростират на територията на 2 общини. Поради спецификите на различните участъци, бе необходимо съгласуване с различни институции и експлоатационни дружества, а в два участъка под околовръстното шосе се наложи да направим хоризонтални сондажи. Предстои и монтирането на възлова станция 20 kV, към която ще бъде присъединен фотоволтаичният парк“, съобщи директорът на отдел „Изпълнение на проекти“ във Филкаб.

Богатият опит на Филкаб в изграждането на фотоволтаични инсталации безспорно е съществено предимство за компанията по отношение на инвестицията й в собствена фотоволтаична инсталация. Професионалистите са добре запознати с етапите при изграждането на фотоволтаични паркове – от инвестиционното проектиране и изготвянето на финансови модели до въвеждането им в експлоатация. „Наясно сме с възможните „подводни камъни“ при реализацията, което ни е от полза за вземането на превантивни мерки. В компанията ни работят проектни ръководители, технически ръководители, проектанти, както и монтажници с дългогодишен опит и безупречна професионална етика. Също така разполагаме с ресурси за механизация и партньорска мрежа от доказани производители, проектантски организации и подизпълнители. А диверсифицираният бизнес модел на Филкаб ни помага да разчитаме на бързо и качествено снабдяване. Всичко това ни позволява да планираме дейността си така, че да сведем рисковете до минимум“, категорични са от Филкаб. „Не изключваме и възможността за настъпване на непредвидена ситуация, но именно опитът и познанията ни ни дават увереност, че можем да отреагираме адекватно и навреме. По тази причина представяме проекта си в село Оризари с пълна прозрачност и заявка за качественото му изпълнение в сроковете, които сме си задали“, допълниха от дружеството.

Прогнози за развитието на соларната енергетика в страната

„В краткосрочен и средносрочен план очакваме развитието на соларната енергетика да остане динамично, и то не само за България, но и в световен мащаб. С усъвършенстването на фотоволтаичните технологии, всяка година се поставят нови рекорди по отношение на инсталираните мощности. При това положение се предвижда Европейският съюз (ЕС) да изпълни целите си до 2030 г. предсрочно и вероятно те ще претърпят повишителни корекции. Експлоатационният срок на една съвременна ФЕЦ е 25-30 години, след което тя трябва да бъде подменена. Развитието на технологиите допринася за постигането на по-ниски цени за изграждане на фотоволтаични централи и по-кратки срокове за възвръщаемост на инвестицията. Крайната цена на електроенергията е сравнима и дори по-ниска от много от останалите конвенционални методи за производство на електроенергия“, информираха специалистите.

„Разбира се, има и предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание. Бурното развитие на сектора изисква и сериозни инвестиции в преносните възможности на електроенергийната система. Без тях инвестициите във фотоволтаични паркове ще се забавят. Другата важна тема е напредъкът на технологиите и инвестициите в системи за складиране на енергия. Тези системи ще бъдат необходими в бъдеще, когато по-голямата част от електроенергийният микс бъде зает от възобновяеми енергийни източници. Това са две от съществените предизвикателства, чието решение е от ключово значение за бъдещето на индустрията“, заявиха от дружеството.

„Групата от компании на Филкаб ще продължи да надгражда и разширява портфолиото си от продукти и услуги, своите компетенции и възможности за изграждане на фотоволтаични инсталации, допринасяйки за развитието на ВЕИ сектора в България като цяло и на соларната енергетика в частност“, допълни още г-н Александър Приходков.

Източник на снимковия материал: Филкаб (Filkab), canva.com

Тагове: ВЕИ, дистрибуция, електротехника, енергийна ефективност, зарядни станции, инвертор, инженеринг, Филкаб, фотоволтаичен панел, фотоволтаична инсталация

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Филкаб АД
www.filkab.com