Телетек Електроникс: Мегатрендове и технологии, които движат пазара на пожароизвеститалната техника. Част II

23.09.2020 г.8 мин.

Водещият производител на пожароизвестителни и сигнално-охранителни решения Телетек Електроникс вече коментира част от мегатрендовете и технологиите, движещи секюрити индустрията. В предишна статия за Инженер.bg експертите на дружеството разказаха за алгоритми за предотвратяване на фалшиви аларми, безжични системи и Интернет на нещата (IoT). Ако сте любопитни да научите за още иновативни решения, например за облачни бази с данни и изчисления, за димната детекция с видеонаблюдение, както и за системите за гласово сигнализиране и отдалечен мониторинг, настанете се удобно и срещнете бъдещето на технологиите в следващите редове!

1. Облачни бази данни и изчисления (Cloud Computing)

Принципната идея на термина „Cloud Computing“ включва използването на онова, което компютрите могат най-добре – да пресмятат. С напредването на технологиите, системите стават все по-сложни, което изисква сериозен ресурс за обработка на данните, получени от различни панели, устройства и модули. Облачните бази данни получава информация от пожароизвестителните системи чрез GPRS мобилна мрежа.

„Данните се съхраняват в т.нар. „облак“, до който може да се осъществи достъп чрез стандартен уеб браузър от всяко устройство с интернет. Така облачните услуги позволяват високоскоростна обработка на получените данни и дистанционно отстраняване на проблеми“, споделиха от доказаната българска фирма.

Отдалеченото управление и поддръжка на алармените системи значително намалява общите разходи на инсталаторите. Технологията позволява не само дистанционнен достъп до системата, но също така управление, пуск в експлоатация, обслужване, поддръжка, сервизиране, тестване и ежедневна употреба на оборудването.

Телетек Електроникс разработва изцяло собствен облачен сървър, към който ще могат да се свързват панели, инсталирани във всяка точка на земното кълбо. Посредством мобилен телефон или компютър ще се осъществява диагностика, програмиране, обновяване на фърмуер, контрол и поддръжка. В основата на технологията са заложени най-съвременните и строги алгоритми за защита чрез кодове за достъп.

Първата част от статията за мегатрендовете и технологиите в секюрити индустрията можете да прочетете ТУК.

2. Димна детекция с видеонаблюдение

Какво представлява димната детекция с видео наблюдение? Концепцията включва използването на камера за визуализация на пожарно събитие, което се разпознава чрез прилагането на видео-аналитични алгоритми, анализиращи изображенията на камерата. След като анализът на алгоритъма идентифицира модел, който е показателен за дим, се стартира алармен сигнал.

„Този вид детекция е сравнително нов, но е изключително подходящ за използване в големи като обем помещения, например складове, мащабни промишлени съоръжения и електроцентрали. Първоначално тези устройства навлизат на пазара основно за приложение в машинни помещения на кораби поради бързото откриване на пожар, но днес набират все по-голяма популярност“, допълниха от Телетек Електроникс.

3. Системи за гласово сигнализиране при аларма 

Системите, които сигнализират за опасност с предварително записано гласово съобщение, се използват все по-често. „Системата за гласова нотификация позволява да се запишат конкретни инструкции за безопасност и евакуация. В допълнение, това решение дава възможност на мениджърите на сгради да говорят чрез системата за гласово предупреждение, а проучванията показват, че хората имат засилена реакция на гласови инструкции, за разлика от обикновените сирени“, обясниха от Телетек Електроникс.

4. Отдалечен мониторинг

Модерните пожароизвестителни системи позволяват отдалечен достъп и мониторинг посредством софтуер, което позволява операторите да свързват множество алармени панели към една централна станция за наблюдение. Това гарантира по-добро управление и контрол на алармените системи, дава възможност за дистанционно следене нивата на запрашаване на детекторите, както и на нуждата от сервиз и други дейности по поддръжката.

В тази сфера Телетек Електроникс предлага изцяло собствена платформа за мониторинг на адресируемите си системи, наречена Observer, с която е възможно дори интегрирането на видеонаблюдение за верификация на пожарното събитие в реално време.

5. Система за масова нотификация и интеграция на различни системи за сигурност

Единната система за масово уведомяване (MNS) се дефинира като платформа за предаване на съобщение на малка или голяма група хора. Традиционно тези системи предлагат еднопосочно изпращане на съобщения чрез имейл, текстово съобщение или механизми за позвъняване на спешен номер.

С окрупняването на решенията за домашна автоматизация в цялостни платформи за сграден мениджмънт, пожароизвестителните и пожарогасителните системи стават все по-интегрирани и свързани с останалите инсталации в сградата – системи за достъп и сигурност, евакуационни системи, асансьорни и климатични системи и др. Интегрирайки тези системи, потребителите могат да подобрят контрола и управлението върху тях само от една точка. Така при аларма или опасност може да се активизира изпълнението на различни дейности, например с цел ограничаване на достъпа до част от сградата, спиране на климатичните системи и асансьори и др.

„Конфигурирането на център за контрол и мониторинг на пожароизвестителната мрежа, самостоятелно или като част от цялостна платформа за сигурност и автоматизация, прави възможно събирането, обработката и съхранението на данни от сензорите в пожарните детектори, както и от останалите елементи на мрежово свързаната система за пожарна безопасност“, коментираха специалистите от Телетек Електроникс.

Адресируемите пожароизвестителни централи на Телетек Електроникс поддържат необходимите протоколи за комуникация с голяма част от системите за сградна автоматизация на пазара, което ги прави гъвкави и предпочитани от все повече потребители.

„Пожароизвестителната техника на бъдещето ще акцентира върху елиминиране на фалшивите аларми чрез разработване на нови видове сензори и усъвършенстване на софтуерните алгоритми. За целта ще бъдат разработени датчици, които могат да направят разлика между прах, пара и дим“, коментираха в заключение от Телетек Електроникс. „Пожароизвестителната техника ще е изцяло свързана към интернет и ще може да се контролира отдалечено през компютър и смартфон, което ще намали разходите на фирмите за поддръжка. Системата на бъдещето ще е умна, безжична, надблюдавана и контролирана в реално време и интегрирана с другите системи за сигурност в обща сградна автоматизация“, добавиха още от дружеството.

Източник на снимковия материал: Телетек Електроникс, pixabay.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Телетек Електроникс ЕАД
https://teletek-electronics.com/bg