Оптимизирайте инсталацията със софтуерния инструмент за постигане на селективност ETIsON на ETI Elektroelement

26.01.2021 г.4 мин.

Как да бъде осигурена възможно най-добрата оптимизация на електрическата инсталация от главното разпределително табло до последната разклонителна верига и да се поддържа селективността на защитните устройства? За да постигне това предизвикателство, компанията ETI Elektroelement, утвърден европейски производител на електрооборудване, е разработила софтуерното приложение ETIsON Curves. То е полезен инструмент за чертане и анализ на I/t кривите на защитните устройства. Също така, конфигурира и тества техните настройки, като изучава влиянието на променящата се форма на кривата. „ETIsON симулира реакцията на защитните устройства при натоварване или късо съединение. Чрез него могат да бъдат определяни работни точки и гранични условия от реални приложения и да бъде избрано съответното защитно устройство. Освен това, софтуерът служи и за създаване на проектна документация“, информираха за Инженер.bg от българския офис на словенската компания.

Постигането на пълна селективност, без използването на подходящия инструмент, представлява доста трудна задача в етапа на проектиране и по-късно при изпълнението на електрическата инсталация в по-сложна индустриална среда. „Ето защо специалистите от ETI са разработили ETIsON – софтуерен инструмент, който Ви помага бързо и надеждно да определите частичната или пълната селективност на защитните устройства, които планирате да използвате“, допълниха българските специалисти.

Какво представлява селективността в електрическите вериги и как да я постигнем?

В електрическата верига обикновено има няколко защитни устройства срещу протичане на свръхток, разположени между източника на захранване и защитата на товара (консуматора), които трябва да работят селективно. Селективността се прилага, когато в случай на повреда защитният елемент изключва само частта от инсталацията, в която е възникнала повредата, като другите части остават под напрежение.

На теория селективността представлява проектиране на набор от последователно свързани защитни устройства по начин, при който характеристиките на изключване – кривите I/t – никога не се пресичат или докосват. Толерансът на кривата също трябва да бъде взет под внимание.

Защитният елемент с по-високо разположена характеристика е по-близо до източника на захранване, докато защитният елемент по-близо до товара има по-ниско разположена характеристика I/t.

За бърза оценка на селективността се прави сравнение на характеристиките I/t, докато за по-точно определяне на селективността следва да се използва сравняване на интегралите на Джаул за стапящите се вложки (I2t) на защитните елементи. При времена под 100 ms сравнението чрез интегралите на Джаул е единственият правилен начин.

Селективността може да бъде частична или пълна. Пълната селективност се осигурява, когато се постигне селективност както при претоварване, така и при токове на късо съединение.

Източник на снимковия материал: ETI Elektroelement, pixabay.com

Тагове: ETI Elektroelement, електротехника, проектиране

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ETI Elektroelement
http://www.etigroup.eu/