Връзка с рецепция и паник бутон в обща система — вижте функционалното решение за хотели на ЕТА-СИС

30.03.2021 г.4 мин.

ЕТА-СИС — доказана българска производствена компания в областта сигнално-охранителните системи, предлага оповестителна GSM система за хотели, която изпълнява две функции. Тя представлява устройство, чрез което гостите могат да се свързват с рецепцията, кухнята, фитнеса, ресторантите и други общи зони в хотела. Благодарение на системата посетителите се обаждат и приемат обаждания от служителите на хотела, като могат да сигнализират и при инциденти в банята с помощта на монтиран безжичен паник бутон в помещението. „Системата е подходяща и за обекти, в които гостите са настанени в отделни самостоятелни къщи/бунгала, а администрацията и ресторантът са в отдалечена самостоятелна сграда и няма друга възможност за осигуряване на разговорна връзка“, обясниха за Инженер.bg от екипа на ЕТА-СИС.

Окомплектовката на системата осигурява пълната функционалност на устройството 24 часа в денонощието, дори и токът да спре, и включва следното оборудване: 

  • Разговорен модул;
  • Основен блок с влагозащитена кутия с размери 15х11х6 cm, в която се намира захранващата платка, GSM модулът, радиоприемникът и акумулаторът;
  • Адаптер 220/15 V 550 mA;
  • Aкумулатор 12 V/1.3 Ah;
  • Aнтена с 1.5 m кабел, 30 cm височина с магнитна основа;
  • Паник бутон за баня. 

Броят номера, които могат да бъдат набирани, е 9, като продължителността на разговора, когато гостът звъни, е 5 минути, а когато служител на хотела се обажда в стаята е неограничена. 

Начин на работа на системата в режим „Комуникация“ 

При обаждане от страна на госта е необходимо еднократно натискане на бутонa със светлинна индикация. Устройството набира първия записан номер, като в случай че няма отговор, за да набере отново, гостът следва повторно да натисне бутона. Ако настаненият иска да позвъни директно на втория записан номер, е необходимо да натисне бутона два пъти последователно, като брои сигналите, които чува след натискане. За всеки следващ запаметен номер, който гостът желае да набере, е достатъчно да натисне бутона съответния брой пъти. 

„При обаждане от страна на някой от записаните в паметта на SIM картата номера, гостът чува сигнал от звънене. Ако иска да приеме разговора, натиска бутона със светлинна индикация. Разговорът приключва, когато обаждащият се затвори“, посочиха от ЕТА-СИС.

Начин на работа на системата в режим „Паника“ 

За да подаде сигнал за инцидент, е достатъчно гостът да натисне и задържи натиснат за 2 секунди паник бутона в банята. Тогава устройството започва автоматично набиране на въведените в SIM картата номера. Прозвънява се първо телефонът,  записан под номер едно, а освен това му се изпраща уведомителен SMS с текст Panic. В случай че първият номер не отговори започва последователно прозвъняване на останалите телефони. „Позвъняването спира или когато някой отсреща вдигне, или когато бъдат прозвънени по веднъж всички записани в SIM картата номера без някой от тях да вдигне т.е. минал е един цикъл на прозвъняване. Броят цикли на прозвъняване е програмируем параметър и може да бъде променен със SMS“, допълниха още българските експерти. 

Източник на снимковия материал: ЕТА СИС ООД

Тагове: алармени системи, ЕТА-СИС, сигурност в сградите, ХоРеКа