Бандени: Превантивното обслужване на машинния парк води до непрекъсваемост на производството и генериране на печалби

30.06.2024 г.4 мин.

Авариите на промишленото оборудване и непредвидените престои в производството често генерират немалки загуби в дейността на компаниите, нарастващи разходи, забавяния на поръчки, плащане на неустойки, неудовлетвореност на клиенти и др. За да се избегне всичко това, да се удължи трайно експлоатационният живот на машините и да се гарантира непрекъсваемост на производствения процес, е необходима периодична планова поддръжка на целия машинен парк. Благодарение на професионалните сервизни услуги, които водещото инженерингово и търговско дружество Бандени развива непрекъснато и прогресивно, не само ползите и печалбата за клиентите нарастват, но и тяхната конкурентоспособност.


„Въпреки високото си качество и надеждност, честотните регулатори на Danfoss се нуждаят от превантивно обслужване, което подсигурява непрекъсваемост на производството и увеличаване на приходите и печалбата на инвеститорите. Чрез превантивна подмяна на основни компоненти също така може да се удължи животът на честотните регулатори и да се спестят значителни разходи при възникване на нежелана повреда, което да влоши параметрите на производството и да генерира допълнителни загуби“, съобщиха за Инженер.bg от доказаната българска търговска и инженерингова фирма Бандени, оторизиран и сертифициран сервиз на Danfoss Drives за България.

Така, за свои дългогодишен клиент българските специалисти изпълняват сервизната услуга Drive Pro превантивно обслужване, което се състои в превантивна подмяна на вентилатори и кондензатори. „По време на планирана годишна оценка на оборудването, бе обърнато внимание на честотни регулатори, които имат нужда от превантивно обслужване. Оценката бе направена въз основа на основни фактори, като брой работни часове, влажност, запрашеност, температура на околната среда, вибрации и други обстоятелства, които директно влияят на живота и надеждната работа на оборудването“, поясниха от Бандени.

Преди да преминат към профилактика е направена оценка и на жизнения цикъл и състоянието, в което се намират задвижванията. На тази база е изработена стратегическа оферта за индивидуален подход на действие към всеки един честотен регулатор. „В конкретния случай по време на профилактика, съгласувано с производствената програма на клиента, бяха подменени и профилактирани вентилатори, кондензатори, нагорели клеми, връзки и шини. Направихме преглед на общото състояние на честотните регулатори, анализирахме и оценихме техния ресурс за бъдеща експлоатация. След завършване на превантивното обслужване на клиента бе предоставен сервизен протокол с гаранция за извършените сервизни услуги и профилактика“, допълниха още от компанията.

Добре планираното и професионално изпълнено превантивно обслужване на честотните регулатори на Danfoss носи допълнителни ползи и преимущества за производствените предприятия и техните собственици. Сред тях са:

  • Надеждност на процесите и безотказна работа на машините и производствените системи;
  • Значително намаляване на времето при престой и оперативните загуби от прекъсвания в производството;
  • Повишаване на конкурентоспособността, приходите и печалбата на дружеството;
  • Спестяване на разходи от инцидентно спиране на производствения процес, породено от нежелан отказ или повреда на честотен регулатор;
  • Многократно удължен експлоатационен живот на обслужваните навреме честотни регулатори.

Източник на снимковия материал: Бандени

Тагове: Бандени, задвижвания, индустрия, производство, техническа поддръжка, честотен регулатор

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бандени ООД
www.bandeni.net