Инж. Мартин Марков от Сентилион: „Обичам динамиката и постоянната необходимост да търся и прилагам иновативни решения“

31.03.2021 г.7 мин.

Интегрираната система за управление на Сентилион осигурява завършен цикъл на производство на продукти, които променят света и обществото, давайки нов шанс на хората да заживеят пълноценно.

За водещия ОЕМ (производител на оригинално оборудване) Сентилион стандартите и силният екипен дух са част от основните променливи на уравнението, в което резултатът е константен и се изразява във високо качество на решенията на компанията. За да бъде възможно това, дружеството въвежда Интегрирана система за управление. Нейното развитие и координацията на процедурите и процесите в компанията се реализират благодарение на специалистите, ръководени от днешния гост в рубриката ни „Един работен ден на...“. Повече за шанса да открива и прилага иновативни решения с реален отпечатък върху хората и средата, за трудностите и предизвикателствата, които възприема като възможности, и други любопитни акценти от своята работа, пред Инженер.bg застана инж. Мартин Марков – ръководител отдел „Управление и контрол на качеството“ в Сентилион.

Здравейте, инж. Марков! Представете се пред читателите на Инженер.bg?

Казвам се Мартин Марков и заемам длъжността ръководител на отдел „Управление и контрол на качеството“ в Сентилион.

Част съм от екипа на компанията вече 9 години. Пътят ми в Сентилион започна като продуктов инженер. След няколко успешни години на тази длъжност, последователно поех отговорностите на лийн експерт и заместник-мениджър на отдел „Индустриален инженеринг“.

Какво е образованието Ви?

Завърших бакалавърска степен по „Електроника“ със специализация „Микроелектроника“ в Технически университет – София.

Как започва Вашият работен ден?

Работният ми ден започва с усмивка, последвана от проверка на графика и списъка ми със задачи за деня. След това идва ред на срещите с колеги от отдела, с които правим преглед на статуса на стратегическите за компанията проекти, свързани с екипа и отдела, и уточняваме отговорностите и ангажиментите на всеки от нас.

Кои са основните задачи и дейности, които изпълнявате ежедневно?

Моята основна отговорност е насочена към развитието на внедрената в компанията Интегрирана система за управление. Разработена спрямо утвърдени международни стандарти, тази система изисква да се фокусираме върху постигането на високо качество чрез координация на изпълнението и усъвършенстването на установени в Сентилион процедури и процеси. Заедно с екипа ми осигуряваме координацията на всички действия, свързани с гарантиране качеството на продуктите, които произвеждаме. Осъществяваме това чрез управление на промените, оценка на риска, координиране и провеждане на вътрешни одити и много други дейности.

Сентилион произвежда високотехнологични електронни модули, системи, комплексни продукти и услуги в областта на медицината, авиационната и сателитната техника, системите за контрол и наблюдение и прецизната индустриална техника.

Компанията е официален представител за България на водещия австрийски производител на слухови имплантатни системи MED-EL.

Защо тези дейности са важни за фирмата?

Сентилион е сертифицирана по няколко водещи международни стандарта като ISO9001, ISO13485 и ISO14001. Интегрираната система за управление описва всички производствени и бизнес процеси и ни осигурява пълно съответствие с тези стандарти, позволявайки ни да продължим да работим и надграждайки изградения от нас високоетичен бизнес стандарт, чрез който утвърждаваме позицията си на сигурен и надежден партньор.

Какви са отговорностите, които носите?

Бих ги разделил в три направления – качество, хора и общество.

Интегрираната система за управление, която е в основата на дейностите в Сентилион, осигурява ефективност и съответствие с приложимите стандарти за качество; изпълнение на целите по качеството, на целите по опазване на околната среда и клиентските изисквания, а също и завършен цикъл на производство на продукти, които променят света и обществото, давайки нов шанс на хората да заживеят пълноценно.

Ръководите ли други хора? Ако да – колко на брой? Какви са отношенията в екипа Ви?

Да, управлявам екипите „Контрол на качеството“, „Осигуряване на качеството“, „Управление на документи“, както и „Управление на технически средства за контрол и измерване“.

Служителите от отдел „Управление и контрол на качеството“ в Сентилион са 25 души. Отношенията ми с тях са приятелски и неформални, като всеки един от тях е добре дошъл както за съвет относно работата, така и за приятелски разговор на по чаша кафе.

Защо харесвате работата си и длъжността, която заемате?

Аз съм енергичен човек, който обича динамиката, гъвкавостта и постоянната необходимост да се търсят и прилагат иновативни решения, които оставят реален отпечатък върху средата и хората. Това ми дават длъжността, която заемам в момента, както и Сентилион като компания.

Какви са трудностите и предизвикателствата в дейността Ви?

Не бих ги нарекъл трудности и предизвикателства – за мен те са по-скоро възможности. Работата ми изисква да търся нови възможности за повишаване на качеството, съобразявайки се с промените във всеки един от стандартите, по които работи компанията. Тези постоянни промени ми позволяват да помагам на Сентилион да продължи да изпълнява своята мисия да предоставя иновативни продукти и услуги, които отговарят на най-високите стандарти за качество, и променят живота на хората по света.

Какво си казвате в края на работния ден?

В края на работния ден благодаря на себе си и екипа си за отдадеността на каузата на Centillion.

Източник на снимковия материал: Сентилион, личен архив на инж. Мартин Марков

Тагове: HR, електроника, кариера, производство, Сентилион

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Сентилион ООД
http://centillion.eu/bg