КМТ Сервиз: Решения на Gossen Metrawatt гарантират надежден тест на оборудването в медицината и здравните заведения

07.01.2021 г.3 мин.

„Медицинското оборудване е една от най-прецизните и специфични технически области, а за да функционира правилно и безопасно е необходимо регулярно да се извършват технически проверки на точно определени интервали от време. Правилата за това как и кога да се организират тестовете се определят от държавните органи, производствените компании и застрахователите“, коментираха за Инженер.bg от фирма КМТ Сервиз, чийто най-нов партньор Gossen Metrawatt предлага тестово оборудване именно за подобни цели.

И така, има няколко основни групи технически съоръжения в медицинските заведения, при които е необходима регулярна проверка, и те могат да се определят по следния начин:

Медицински технологии и системи

„Проверката и мониторингът на оборудването са абсолютно задължителни във всяко лечебно заведение, за да се гарантира безопасността на пациентите и персонала и да се осигурят надеждни диагностика и лечение“, обясниха от българското дружество.

В този аспект Gossen Metrawatt предлага:

 • Тестови инструменти за тестване на електрическата безопасност на електрически медицински устройства и системи;
 • Тестови инструменти за провеждане на технически проверки за безопасност и метрологични изпитвания на медицински изделия;
 • Фотометрия за тестване на диагностични монитори;
 • Тестови инструменти за тестване на налягането в захранващия тръбопровод;
 • Мултиметри за поддръжка и отстраняване на неизправности.

Сградни инсталации

В областта на сградните инсталации за лечебните заведения критични са най-вече електрическите и електронните системи. За целта Gossen Metrawatt предлага:

 • Тестови инструменти за тестване на електрическата безопасност на електрическите инсталации в сградата;
 • Системи за енергиен мениджмънт за наблюдение и оптимизиране на потреблението на енергия;
 • Тестови инструменти за наблюдение на качеството на захранването;
 • Фотографска технология и фотометрия за оптимизиране на осветлението;
 • Мултиметри за поддръжка и отстраняване на неизправности.

Радиология

„Качеството на радиологичната диагностика зависи от оптималното, еднакво показване на диагностично значима информация за изображението. Ето защо се предвижда професионално тестване на използваните мониторни екрани“, разясниха от КМТ Сервиз.

Gossen Metrawatt разработва и произвежда:

 • Тестови инструменти за тестване на електрическата безопасност на постоянно монтирани и преносими електрически устройства;
 • Фотометрия за тестване на първични диагностични монитори;
 • Мултиметри за поддръжка и отстраняване на неизправности;
 • Софтуер за документация.

Източник на снимковия материал: Gossen Metrawatt, pixabay.com

Тагове: Gossen Metrawatt, здравеопазване, КМТ Сервиз, тестова апаратура

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

КМТ Сервиз ЕООД
https://kmtservice.bg/