Инженеринг ЕАД успешно изпълни електромонтажни и строителни дейности по изграждането на КЕЦ Стамболийски към EVN

11.08.2023 г.5 мин.

Инженеринг ЕАД е българско инженерингово дружество, специализирано в изпълнението на проекти, свързани с електроразпределение, електропренос, индустриална автоматизация и контрол. Екипът на компанията е съставен от опитни специалисти в проекто-конструкторската и инженеринговата дейност, отговорни за успешното изграждане, пуска в експлоатация и поддръжката на индустриални съоръжения и търговски обекти. В следващите редове ще Ви разкажем повече за един от успешно реализираните проекти, на които Инженеринг ЕАД е главен изпълнител за електромонтажните и строителните дейности, а именно Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) Стамболийски, област Пловдив, с инвеститор ЕВН България Електроразпределение.

Договорът за дейностите на КЕЦ, обслужващ нуждите на жителите в гр. Стамболийски, е на стойност 3 700 000 лв. без ДДС. Като главен изпълнител, задълженията на Инженеринг ЕАД обхващат извършването на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции.

„Проектите, свързани с енергийната инфраструктура, обхващат изграждането на обекти, предназначени за производство, съхранение и ефективно разпределение на електроенергия. Подкрепата на Европейския съюз (ЕС) в областта на енергетиката допринася за формирането на по-интегрирана енергийна система, която е от съществено значение за постигане на целите в областта, съобразени с екологичното им отражение. Тенденцията за интегриране на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и чистите технологии в енергийната система на ЕС спомага за намаляване зависимостта на Съюза от вноса на енергия от трети страни“, коментираха специалистите.

EVN Електроснабдяване е краен снабдител, който осигурява доставката на електрическа енергия за битови клиенти с обекти, присъединени на ниско напрежение към мрежата на Електроразпределение Юг в Югоизточна България (б.ред става въпрос за тези, които не са избрали друг, предпочитан от тях доставчик на електрическа енергия, въз основа на правата, делегирани от свободния пазар).

„Пряката връзка с настоящи и потенциални клиенти на крайния снабдител се осъществява посредством Клиентски Енергоцентрове (КЕЦ). Те представляват малки функционални единици, в които всички задачи – от разширяване и поддържане на мрежата до обслужване на клиентите, се изпълняват с повишено ниво на лична отговорност. Тези структури са ориентирани към клиенти с механизми за навременни решения и качествено обслужване“, поясниха от българската инженерингова фирма.

Клиентските енергоцентрове на EVN предлагат услуги в направленията „Присъединяване на нови клиент“, в това число: приемане на молби за присъединяване, консултация, проектиране, изготвяне на договори, пускане в експлоатация на електроинсталации и включване към домовете, монтиране на нови електромери, сътрудничество с аварийната служба извън работно време. Обслужването на клиентите включва още: даване на информация по запитвания на клиентите, обслужване на пунктовете за плащане, изключване, инкасиране, повторно включване, подмяна на електромери, сътрудничество с аварийната служба и др.

Компетенциите на Инженеринг ЕАД включват изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на:

  • Кабелни електропроводни линии от 0.4 kV до 110 kV;
  • Въздушни електропроводни линии от 0.4 kV до 35 kV;
  • Закрити разпределителни уредби от 0.4 kV до 35 kV;
  • Заводски и обществени електрически инсталации от 0.4 kV до 35 kV;

Дейността на българското дружество е фокусирана в предоставянето на висококачествени и дълговечни решения в електроизграждането на обекти в сферите на енергетиката, промишленото и общественото строителство, включително осветителни инсталации в промишлени и обществени сгради, тунели, пътища и др. Пазарно предимство на компанията е използването на собствен човешки ресурс, механизация и оборудване.

Освен доказан изпълнител, Инженеринг ЕАД е и производител на електрически табла, БКТП (бетонни комплектни трансформаторни постове) и КРУ (комплектни разпределителни устройства). За създаването на крайни изделия с изпитано качество и надеждност по време на експлоатация, удовлетворяващи клиентските потребности и пазарните изисквания, фирмата инвестира в съвременна производствена база, включваща: цехове за обработка на листов материал, металообработка, пресоване, заваряване, прахово боядисване и монтаж на метални конструкции.

„Разполагаме с технически подготвени екипи, които отговарят за въвеждането в експлоатация на произведените изделия. Продуктите ни преминават през всички необходими тестове и изпитания преди пускането им на пазара. Като допълнителна добавена стойност предоставяме на клиентите ни гаранционно и извънгаранционно обслужване“, допълниха още от Инженеринг ЕАД.

Източник на снимковия материал: Инженеринг ЕАД, ЕВН България Електроразпределениеcanva.com

Тагове: енергетика, инженеринг, проектиране, производство, строителство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Инженеринг ЕАД
filkab-eng.com