Безжична система за оповестяване в малки здравни заведения и домове за възрастни хора от ЕТА-СИС

26.11.2020 г.3 мин.

Специализираната безжична система за оповестяване на ЕТА-СИС е предназначена за малки здравни заведения (отделения в болници, старчески домове и т.н.) с малък брой стаи, при които не е необходимо да се пази информация кога е постъпило повикване и кога персоналът се е отзовал. Системата поддържа до 16 безжични бутона за повикване. Те могат да бъдат неподвижно монтирани към стена, нощно шкафче и други обекти или да бъдат оставени подвижни. „Възможни са два начина на разполагането им – по един бутон в стая, като тогава системата ще обслужва до 16 стаи и на таблото приемник ще се изписва номерът на стаята, или по един бутон за легло. В този случай системата ще обслужва до 16 легла и на таблото приемник ще се изписва номерът на леглото, от което е дошло повикването“, коментираха за Инженер.bg от доказаната българска производствена компания ЕТА СИС.

„Предимства на системата са, че може да се монтира без необходимост от каквото й да е окабеляване, както и че не е необходим компютър, за да работи. С нея се борави лесно и се предлага на изключително конкурентна цена“, допълниха още от ЕТА-СИС.

Обхват и компоненти на системата

Обхватът на системата е около 50 m отстояние от таблото приемник при пряка видимост, но са възможни вариации в зависимост от типа застрояване. Системата се състои от следните компоненти: 

  • Табло приемник за повиквания с до 16 броя стаи/легла;
  • Безжични бутони за повикване с батерии Li-Ion CR2016 3V;
  • Адаптер 220V/12V, посредством който се захранва таблото приемник. 

Какъв е принципът на действие?

На подходящо място в заведението, например в стаята на сестрите, се поставя таблото приемник. В горния край на лицевия панел са разположени светодиоди с номерата на стаите/леглата, а в долния край на таблото е позиционирано бутонче със същия номер за всяка стая/легло. Когато някой натисне бутон за повикване, светва светодиодът на съответната стая/легло и се чува тих звуков сигнал. Ако служителят натисне бутона за реакция със същия номер, светлинната и звуковата сигнализация спират. В случай, че не бъде натиснато бутончето за реакция в рамките на една минута, звуковият сигнал става по-интензивен. Звукът спира или след натискане на бутона, или се преустановява сам след още една минута.

Източник на снимковия материал: ЕТА-СИС

Тагове: алармени системи, ЕТА-СИС, здравеопазване