ЧЕЗ България осигури стипендии на двама студенти от ТУ – София в рамките на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“

20.07.2021 г.5 мин.

Две стипендии за студенти осигури ЧЕЗ България в рамките на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Победителите – Пресиян Тодоров и Ваньо Николов, са четвърти курс бакалаври в специалност „Електротехника“ в Технически университет – София. Подробности за състезанието и развитието на студентите ще Ви разкажем в днешния материал.

„Поздравявам победителите и им желая още много успехи в тяхното професионално израстване. Българската енергетика има нужда от успешни и жадни за знание специалисти, които да я подготвят за бъдещето. Затова ЧЕЗ превърна в своя кауза развитието на професионалното образование и вече 16 години работи, за да открива, подпомага и мотивира младите таланти да намерят професионална реализация в България“, заяви г-н Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

С дейността на ЧЕЗ България Ваньо Николов се запознава по време „Дните на кариерата“, които се организира Технически университет – София, и се записва за участие в ЧЕЗ Академия. През лятото на 2020 г. е първият стажант в ЧЕЗ ЕСКО, а тази година отново преминава стаж в компанията. През август ще започне работа в отдел „Проучване и предоставяне на мрежи“ на ЧЕЗ Разпределение.

„Избрах фирмата, защото е една от най-големите енергийни компании в България и бях убеден, че това е отлично място за получаване на практически знания, каквато беше моята цел“, споделя стипендиантът.

Дипломната си работа в университета Ваньо Николов е насочил към дейността на ЧЕЗ ЕСКО – фотоволтаична инсталация за собствено потребление. Академичното си образование младежът ще продължи в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Стипендиантският конкурс на ЧЕЗ България се проведе в два етапа – кандидатстване по документи и събеседване с финалистите. Той е част от инициативата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, която стартира през 2012 г. Първоначално програмата бе насочена към дванадесетокласниците от професионалните гимназии с електротехнически профил в Западна България. Впоследствие ЧЕЗ България учреди стипендии за успешни студенти, както и за сираци и полусираци с интереси в областта на електротехниката.

Вторият стипендиант на ЧЕЗ България – Пресиян Тодоров, също стартира професионалния си път като участник в ЧЕЗ Академия. След това той е преминал стаж в отдел „Релейни защити и автоматизация“ на ЧЕЗ Разпределение, който е продължил дори по-дълго време от предвиденото, поради голямото удовлетворение, което му е донесъл стажът.

„От компанията съм само с позитивни впечатления. Цялото лято, докато бях стажант, беше изпълнено с енергия и работа. За мен стажът бе изключително ползотворен“, разказа още стипендиантът.

Подобно на своя колега, темата на дипломната работа на Пресиян Тодоров също се фокусира върху възобновяемите енергийни източници, и в частност изграждането на фотоволтаична централа за нуждите на рибарник. Плановете на стипендианта са свързани с обучението му в магистърска степен с направление ВЕИ в Техническия университет – София и в търсене на възможности за професионална реализация.

„Деветото издание на конкурса за ученици се проведе през април т.г. Победител в него са отборите на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София, Благоевградска професионална гимназия „Илко Бойчев“ и Професионална гимназия по техника и електротехника „Хр. Ботев“ в гр. Монтана. Предстои набирането на кандидати за социална стипендия“, поясниха от ЧЕЗ България.

Източник на снимковия материал: ЧЕЗ България

Тагове: HR, електротехника, енергетика, кариера, образование, обучение, стаж, ЧЕЗ България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Технически университет – София
https://tu-sofia.bg/

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЧЕЗ България ЕАД
http://www.cez.bg/