ХТМУ – София ще бъде домакин на Кариерна борса в Библиотечно-информационния център на университета на 30 май 2023 г.

26.05.2023 г.4 мин.

На 30 май 2023 г. (вторник) в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), гр. София ще се проведе Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в университета, съобщиха за Инженер.bg организаторите. Целта на събитието е да подпомогне професионалното ориентиране на студентите, да ги запознае със състоянието и тенденциите на пазара на труда, както и да им предостави информация за необходимите знания и умения, които те трябва да придобият, за да се реализират успешно в избраната професия. Кариерната борса ще бъде открита в 10.00 часа в Библиотечно-информационния център на ХТМУ, гр. София, бул. Климент Охридски 8, като участието в събитието е напълно безплатно.

В кариерната борса ще участват работодатели и водещи компании, като всяка фирма ще има обособен щанд. В рамките на събитието работодателите ще презентират основна информация за своята дейност, перспективите на бизнеса в съответната сфера, изискванията и тенденциите на трудовия пазар, както и съвременните технологии, използвани в работния процес. Кариерният център на ХТМУ също ще разполага със свой обособен щанд, на който ще представя своите услуги и ще осъществява връзката между студентите и работодателите. В рамките на събитието ще се проведе кръгла маса с участието на преподаватели и работодатели.

Кариерната борса се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, който е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието ще премине при следния дневен ред:

10:00 – 10:15     Официално откриване. Представяне на работодателите, участващи в Кариерна борса.

10:15 – 10:45     Регистрация на участниците в Кариерна борса.

10:45 – 12:00     Провеждане на Кариерна борса с участието на фирми и организации. Представяне на презентации на работодатели.

12:00 – 13:00     Кафе пауза.

13:00 – 14:00     Кръгла маса с участие на преподаватели и работодатели на възпитаници на университета с успешна кариера по специалността.

14:00 – 14:45     Кафе пауза.

14:45 – 16:45     Провеждане на Кариерната борса с участието на фирми и организации. Представяне на презентации на работодателите.

16:45 – 17:00     Закриване на Кариерната борса.

Повече информация относно регистрацията и участието на Кариерна борса може да получите на имейл: karierna_borsa_HTMU@vistalis.bg

Източник на снимковия материал: ХТМУ, canva.com

 

Тагове: HR, кариера, металургия, обучение, химическа промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
https://uctm.edu/bg/