През 2021 г. ЛЕМ България разви партньорствата си с техническото образование и даде шанс за реализация на младите хора

13.01.2022 г.4 мин.

През изминалата 2021 г. ЛЕМ България продължи да развива успешно своя работодателски бранд, поставяйки отново акцент върху важността на връзката образование – бизнес. Дружеството посрещна 16 ученици в дуална форма на обучение, участва в инициативи на Технически университет – София (ТУ – София) и присъедини към екипа си млади специалисти. Как преминаха образователните инициативи на компанията, ще Ви разкажем в следващите редове...

Партньорство с професионални гимназии и реализация на млади специалисти

С пожелания за учебна година, изпълнена с много нови знания, приятелства и усмивки, екипът на компанията приветства единадесетокласниците от Софийската професионална гимназия по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов“, които започнаха своето практическо обучение в реална работна среда в ЛЕМ България. Програмата на занятията им в производственото дружество обхваща отделите „Качество“, „Индустриален инженеринг“, „Поддръжка“ и „R&D“. Партньор на проекта за дуално обучение на компанията е и Професионалната гимназия по механоелектротехника „Никола Вапцаров“ – София.

Образователната инициатива на ЛЕМ България дава силен старт на младежите към последващия етап от кариерното им развитие. Какви са ползите от дуалното обучение в дружеството научихме от първите ученици по проекта, които вече се присъединиха към екипа на ЛЕМ България. За Георги Каменов те са свързани с натрупване на стаж, запознаване с производствени процеси, поемане на отговорност и изграждане на трудова дисциплина. Визия за работното му място, посока и желание за развитие дава дуалното обучението на Момчил Петров. Наред с това, в него младежът вижда възможност за създаване на контакти, посредством които да достигне по-лесно своите цели.

За неразривната връзка между бизнеса и академичното образование

Ползотворно е и сътрудничеството на ЛЕМ България с Технически университет – София, чиито възпитаници традиционно преминават стажове в компанията, които също отварят широки хоризонти за последващото професионално развитие пред студентите. През изминалата година интригуващо бе и участието на ЛЕМ България в няколко събития във висшето учебно заведение.

В рамките на партньорството между компанията и Факултета по Електронна техника и технологии на ТУ – София се състоя и поредната лекция със студентите от трети курс на специалност „Електроника“. „Лекцията изнесе инж. Калин Чешмеджиев – мениджър Качество, който запозна студентите, изучаващи дисциплината „Токозахранващи устройства“, с решения за измерване на токове и напрежения в захранващи системи. Студентите придобиха познания за характеристиките и приложението на продуктите на ЛЕМ в различни сфери, като задвижвания, възобновяема енергия, железопътна индустрия, медицинска техника, системи за управление на батерии, зарядни системи, електромобилност, управление на електрически двигатели и др.“, разказаха от ЛЕМ България.

През м.г. ТУ – София бе домакин на конференцията Electronica 2021, по време на която се проведе среща с Техническия университет в Клуж-Напока в Румъния. Дискутирани бяха възможности за сътрудничество в рамките на Европейския технологичен университет (EUt+), в който членуват и двата университета, а доц. д-р Арнаудов представи ЛЕМ България с кратко видео и разказа за възможностите за развитие на студентите от техническите университети у нас.

Източник на снимковия материал: ЛЕМ България, LEM, freepik.com

Тагове: HR, дуално обучение, кариера, ЛЕМ, образование, обучение

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЛЕМ България ЕООД
www.lem.com