Директно отчитане на данните от всякакви измервателни устройства с M-Bus Master модул от WAGO

08.12.2017 г.5 мин.

In Macedonian   In Romanian   In SerbianWAGO Kontakttechnik, утвърден производител на решения в областите електротехника, електроника, сградна и индустриална автоматизация, обяви пазарния дебют на нов модул за M-Bus протокол - M-Bus Master Module, съобщиха за Инженер.bg от ТП ВАГО Контакттехник. „Новият модел допринася за намаляване на разходите, улеснява инсталирането и спестява място. Само с един от новите 753-649 модули към системата за автоматизация могат да бъдат свързани до 40 броя M-Bus устройства, чрез които да се събират данни за консумацията, и то без допълнителни устройства”, допълниха от фирмата.


Интелигентният енергиен мениджмънт започва с разделно измерване на консумацията на топлоенергия, вода, електричество и т.н. В интерес на частните и търговските потребители е да измерват потреблението на енергия, а това е все по-лесно приложимо с внедряването на системи за автоматизация на сградите“, категорични са от ТП ВАГО Контакттехник.

 

Използването на I/O система с разпределена периферия, имаща M-Bus модул на WAGO, е оптимално решение за отчитане на информацията от електромери и други устройства за измерване на разход. В зависимост от избрания контролер, събраната информация може да се предаде по вече съществуващ протокол, в т.ч. BACnet и Modbus. По този начин се избягва допълнителен разход за вторично системно окабеляване, а също така може да се използва готов софтуер за изчитане на данните, дори по стандартен Ethernet интерфейс.

 

Основни предимства при ползване на M-Bus модул:

 

  •  - Директно (без външни устройства) и ценово оптимизирано свързване на M-Bus устройства към системата за автоматизация;

  •  - Гъвкавост - присъединяване към съществуващата система за автоматизация и възможност за комбиниране с други функции (например мрежов анализ);

  •  - Възможност за използване на множество модули в една система при голяма плътност от точки на измерване;

  •  - Защита от свързване „на късо“.

 

Внедряването на M-Bus модули е икономически ефективно

 

Протоколът M-Bus е икономичен протокол за пренос на информация за енергопотреблението в съответствие с изискванията на стандарта EN 13757, а M-Bus модулите от WAGO допринасят за намаляване на допълнителните разходи. Физическите им размери са много по-малки в сравнение с други подобни системи – само 12 mm за Master, което води и до намаляване на системното окабеляване.

 

M-Bus протоколът се използва за четене на данни от всякакви измервателни устройства, включително електромери, топломери, газомери и всякакви сензори и задвижки. Той е ефективна платформа за измерване на консумацията, което го прави предпочитан в сферата на сградните системи за контрол. „M-Bus, Master/Slave системата може да се изпълни с линейна, звездовидна или дървовидна топология. M-Bus master захранва серийната комуникация и обработва информацията от M-Bus измервателни устройства“, поясниха от ТП ВАГО Контакттехник.

 

На практика това се случва по следния начин: контролер Wago с един или повече M-Bus модули, който комуникира с другите устройства по двужична серийна шина, играе ролята на Master. Към един модул могат да бъдат свързани до 40 измервателни устройства. Посредством M-Bus се предават данни със скорост от 300 до 9600 bps по обикновен кабел, тип усукана двойка, например J-Y(St)Y N x 2 x 0.8 mm кабел“, допълниха от българския офис на утвърдения производител.


 

Програмирането е изключително улеснено – налични са библиотеки и готови функционални блокове и за двете платформи CoDeSys 2.3 и e!Cockpit (3.5).

 

Повече информация за ТП ВАГО Контакттехник ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 

Източник на снимковия материал: ТП ВАГО Контакттехник

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg