Безжична паник система за хотели и големи хотелски комплекси — безопасност и сигурност за Вашите гости от ЕТА-СИС

12.02.2021 г.5 мин.

Безжичната хотелска система за оповестяване, разработена от фирма ЕТА-СИС, осигурява надеждна връзка между гостите на хотела и персонала му в случай на инцидент в санитарното помещение. Всяко постъпило повикване от разположените в него бутони (безжични предаватели) предизвиква звуков и светлинен сигнал на рецепцията, където обикновено се поставя приемник с цифров дисплей. На него се изобразява номера на стаята, откъдето е дошло повикването. „Времето на повикване и времето, в което персоналът се е отзовал, се регистрират в контролер. Съхранява се архив на събитията, като след това могат да се правят справки както локално, така и през интернет, тъй като системата е уеб-базирана“, обясниха от ЕТА-СИС за Инженер.bg.

Оповестителната система предлага възможност за разширение и включване на нови стаи и етажи, както и добавяне на нови приемници и безжични предаватели. Особено подходяща е за големи комплекси, състоящи се от няколко отдалечени една от друга сгради. Сигналът от всяка от тях достига до основната сграда с рецепцията чрез интернет връзка или Wi-Fi като по този начин не е необходимо да се полагат кабели между сградите. Разположените в санитарното помещение бутони могат да бъдат брандирани с логото на хотела. 

Ако имате въпроси по отношение на системата, както и за изготвяне на конкретна оферта, бихте могли да се свържете с фирма ЕТА-СИС на мобилен: 0878 847 002 или имейл: eta-sys@goonet.org. 

Системата се състои от следните компоненти: 

Контролер - регистрира и визуализира повикванията, следи реакцията на персонала и записва хронологията на събитията. Той дава възможност да се правят справки както локално, така и през интернет. Работи под операционна система Linux – безплатна и надеждна, като изисква следните технически характеристики: минимум P4/ 2GHz, 40 HDD, 1M RAM, 1RS232 или USB. На контролера се монтира преобразувател RS485 на USB/RS232, който служи за предаване на серийните сигнали от USB/RS232 на далечно разстояние. 

Приемници — приемат сигнала от безжичните предаватели и го предават към контролера. Броят на приемниците зависи от броя на етажите, дължината на коридора и степента на екраниране на сигнала на предавателите от стените на помещенията. При нормални условия обхватът на един приемник е до 50 m. Броят на приемниците и разположението им се базира на изискването сигналът от всеки предавател да се улавя от минимум два приемника. При повече от един етаж приемниците се разполагат шахматно. Окабеляване има само в коридора от приемниците до контролера. Необходим е кабел UTP или FTP и захранване — адаптер 12V, разположен до контролера или в коридора.

Бутони за повикване - за всяка баня е необходим безжичен предавател, който служи на гостите на хотела за повикване на хотелския персонал при проблем/инцидент. Монтира се на стената с двойнозалепваща лепенка. 

„Най-трудно е да бъде определен броят на приемниците, защото обхватът им може да варира в зависимост от типа на сградата. С оглед прецизиране броя на приемниците, можем да Ви предоставим (по куриер, ако сте от друг град) един приемник и един бутон, с които да обходите сградата, да проверите какъв е обхватът на различните етажи и да определите оптималния брой, вид и разположение на приемниците. Ако Ви е трудно да се ориентирате какви и колко модула са необходими за Вашия обект, обадете ни се, ние ще Ви окажем пълно съдействие“, обърнаха се към читателите на Инженер.bg от ЕТА-СИС. 

Източник на снимковия материал: ЕТА-СИС, ЕТА СИС ООД

Тагове: алармени системи, ЕТА-СИС, сигурност в сградите, ХоРеКа