БиблиотекаСигурност в сгради, киберсигурност

Телетек Електроникс: Иновации, безжични и хибридни технологии и IoT формират облика на умните пожароизвестителни системи

10 мин.

   


Глобалният пазар на пожароизвестителна техника се очаква да достигне 23.2 млрд. долара до края на 2026 г. със среден годишен темп на нарастване (CAGR) от 8.3%. Сред основните фактори, които се очаква да определят ръста на пазара, са сериозният технологичен напредък, модернизацията в строителната индустрия и все по-високите стандарти, както и развитието на сградната автоматизация и управлението на сгради. Навлизането на високотехнологични решения и иновации в противопожарната система и въвеждането на все по-строги правителствени регулации и стандарти за пожарна безопасност също ще окажат сериозно влияние върху компаниите, работещи в тази сфера. Като водещ български и международен разработчик на пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи, Телетек Електроникс разказва пред Инженер.bg за движещите мегатрендове и технологичното бъдеще на пазара на пожароизвестителните решения.

 

Компаниите производители, интегратори и инсталатори на пожароизвестителна техника са изправени пред редица предизвикателства през следващитепет години. „Те трябва да отговарят на променящите се регулации и стандарти, както и да осигуряват интеграция с други системи за сигурност и сградна автоматизация. Дружествата трябва не само да предлагат ценово ефективни решения, осигуряващи максимална безопасност, но и да разработват нови технологични решения при липса на квалифицирани кадри“, коментираха от Телетек Електроникс.

 

Мегатрендовете, които трансформират индустрията

 

Основните трендове, които се очаква да движат индустрията за пожарна безопасност през следващите 5 години, са:

 

 - Нарастващата популярност и все по-широкото разпространение на Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) и свързаните устройства;

 - Облачните услуги и технологии (cloud computing);

 - Безжичната свързаност (wireless connectivity);

 - Интеграцията на всички системи за сигурност и сградна автоматизация (Building Automation);

 - Централизираният контрол и мониторинг от една точка;

 - Новите задължителни регулации и стандaрти в областта на пожароизвестяването;

 - Мобилното управление на всичко;

 - Ценовата ефективност.

 

 

Нови технологии и иновации

 

Секюрити индустрията в световен мащаб се променя изключително бързо с нови технологични решения и иновацииКонцепции като „Smart HomeBuilding Automation“ и „System Integration“ стават все по-полулярни. Макар и като част от тази индустрия, пожароизвестителната техника се развива с по-бавни темпове по отношение на новите технологии. От една страна, това се дължи на строгите държавни регулации, касаещи техниката, от друга – на сравнително дългия процес за сертифициране на устройствата.

 

„Въпреки тези фактори, под натиска на останалите сегменти в секюрити индустрията, както и на все по-сериозните изисквания към интеграцията на всички системи за сигурност в обща система за безопасност, прогнозите са за висок технологичен напредък и въвеждане на редица нови технологии в областта на пожароизвестяването. Нека Ви разкажем повече за тези иновации!“, споделиха от Телетек Електроникс.

 

1. Решения срещу фалшиво сработване на противопожарните аларми

 

Фалшивите аларми са един от сериозните проблеми на индустрията, за които постоянно се търсят нови технологични решения. За справяне с фалшивите сработвания Телетек Електроникс оборудва своите детектори с най-модерните микроконтролери. Тези компоненти позволяват влагането на гъвкави алгоритми за предотвратяване на фалшивите аларми, като например автоматична компенсация на натрупващия се с времето прах.

 

 

Освен автокомпенсацията в софтуера на детекторите и панелите, Телетек Електроникс интегрира многократни проверки, наречени филтри, чрез които се отсяват моментни пикове и смущения, внесени от външни системи. Такива са например радиопредавателите, които могат да доведат до фалшиви сработвания. „Не на последно място, протоколът (езикът) на комуникация в нашите адресируеми системи е изцяло цифров, с което шансът за грешки е сведен до минимум“, добавиха от дружеството.

 

2. Безжични и хибридни пожароизвестителни системи

 

Безжичната комуникация на противопожарната аларма дава възможност за интегриране на съществуваща система за управление с пожарна аларма, което води до повишена ефективност, ниска себестойност на поддръжката и удобство при работа. Чрез безжичните връзки с ниска мощност устройствата могат да подобрят работата на пожароизвестителните сигнали и да ускорят евакуацията. „Инсталаторите все по-често търсят иновации в производството на безжични протоколи, които осигуряват различни предимства като по-бърза диагностика на алармата, по-лесна поддръжка, уведомяване, намаляване на фалшиви аларми и ускоряване на евакуацията“, поясниха от Телетек Електроникс.

 

Според проучване на тенденциите за бъдещото усъвършенстване на противопожарните системи развитието на безжичните комуникации ще бъде един от основните фактори в растежа на пазара на аварийните алармени и евакуационни системи. Телетек Електроникс разработва изцяло своя, базирана на свой протокол за комуникация, безжична пожароизвестителна система, която ще може да се интегрира като част от конвенционалните или адресируемите решения.

 

 

Сред основните предимства на безжичните устройства са:


 - Работа на батерии: за разлика от жичните детектори, един безжичен детектор ще сработи напълно, дори в случай на прекъсване на електрозахранването, което може да бъде в резултат на пожар;

 - По-бърза и лесна инсталация, която е много по-ефективна за инсталаторите;

 - Гъвкавост при монтаж;

 - Подходящи за исторически обекти като църкви, музеи и др.;

 - Ценова ефективност благодарение на отсъствието на кабели, както и на тенденцията за живот на батериите до 10 години;

 - Възможност за интеграция със сирена и строб, което разпределя равномерно звуковото алармиране.

 

3. Интернет на нещата (IoT) и свързани устройства

 

„Все по-често чуваме за „Интернет на нещата“ (Internet of Things, IoT), но вероятно мнозина от нас не са се замисляли какъв огромен потенциал за развитие и приложение има тази технология. Чрез Интернет на нещата „умните“ устройства могат да се свързват помежду си и към глобална мрежа, което позволява да се управляват от разстояние или дори без директна намеса – само на базата на правила, които са зададени предварително“, допълниха от българската производствена компания.

 

 

„Умните“ и свързани системи започват да заемат все по-голяма част от живота ни и да имат все по-сериозно влияние върху всяка една индустрия, включително и пожароизвестяването. Свързаността на пожароизвестителните панели, димните детектори и други устройства повишава сигурността, оптимизира операциите, като същевременно значително намалява разходите и осигурява по-добър контрол и мониторинг. Водещите производители на пожароизвестителна техника вече съсредоточават усилията си в разработката на смарт устройства, като някои от тях вече пускат на пазара детектори с IoT технология.

 

Свързаните детектори за дим и въглероден диоксид могат да комуникират помежду си и да изпращат сигнал към други устройства в случай на пожар. „Достъпът и управлението на устройствата са възможни от всяка точка, дори и от мобилно устройство. В случай на събитие, детекторът задейства локална аларма, но също така може и да изпрати известие до мобилни телефони на стотици хора“, обясниха от Телетек Електроникс.

 

Има редица възможности и начини устройствата за пожароизвестяване да се развиват, използвайки IoT технологии, за да станат по-ефективни, интегрирани и да предоставят все по-ценна информация в случай на пожар. „Чрез прилагането на IoT е възможно лесно да се локализира пожар, както и да се предоставят цифрови модели на сградите за най-бързото евакуиране на хората. Очаква се устройствата с подобни технически възможности да станат задължителни в пожароизвестяването, за да отговарят на стандартите в бъдеще“, заявиха в заключение от Телетек Електроникс.


Ако искате да научите още и за облачните бази с данни и изчисления, димната детекция с видеонаблюдение, системите за гласово сигнализиране и отдалечен мониторинг, очаквайте скоро втората част от коментара на Телетек Електроникс във виртуалните ни страници!

 

Повече информация за Телетек Електроникс АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Телетек Електроникс, pixabay.com

Още от нашите библиотеки

Библиотека

Роботи

Библиотека

Пречистване на питейни води

Библиотека

Термопомпени системи

Библиотека

Ключове и контакти

Библиотека

Сигурност в сгради, киберсигурност

Библиотека

Хранително-вкусова промишленост

Библиотека

Медицинска техника

Библиотека

Софтуер за индустрията и строителството

Библиотека

MachTech 2021

Библиотека

WaterTech 2019

Библиотека

Панаир 2019